Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • listopad 2020 r. – przygotowanie opinii prawnej dotyczącej kolejnej wersji projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś (projekt z dnia 9.10.2020 r.). Opinia miała na celu rozważenie na ile planowana zmiana ustawy pozwoli na usunięcie niezgodności polskich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko z prawem unijnym. Była przygotowana na zlecenie organizacji ekologicznych. Opinia została przygotowana przez Magdalenę Bar.

 • czerwiec 2020 r. – przygotowanie opinii prawnej dotyczącej kolejnej wersji projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś (projekt z dnia 13.01.2020 r.). Opinia miała na celu rozważenie na ile planowana zmiana ustawy pozwoli na usunięcie niezgodności polskich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko z prawem unijnym. Była przygotowana na zlecenie organizacji ekologicznych, w tym Fundacji ClientEarth. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • kwiecień – maj 2020 r. – konsulatacje i opinie prawne dotyczące polskich przepisów o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – na zlecenie FSC (Forest Stewardship Council). Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • marzec 2020 r. - przygotowanie opinii prawnej dotyczącej uzgadniania przez dyrektora parku narodowego decyzji o warunkach zabudowy. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • luty 2020 r. – przygotowanie opinii prawnej dotyczącej projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś (projekt z dnia 13.01.2020 r.). Opinia miała na celu rozważenie na ile planowana zmiana ustawy pozwoli na usunięcie niezgodności polskich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko z prawem unijnym. Była przygotowana na zlecenie organizacji ekologicznych, w tym Fundacji ClientEarth. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • styczeń - grudzień 2020 r. - doradztwo prawne dla Local Recycling Center sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prawa ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2020 r. - doradztwo prawne dla WPO Alba w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2020 r. - doradztwo prawne dla Browaru Żywiec w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2020 r. - kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska dla PGE GIEK S.A. w Bełchatowie. Ekspertami prawnymi zaangażowanymi w sprawę byli Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Jerzy Rotko.

 • styczeń - grudzień 2019 r. - doradztwo prawne dla Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • sierpień – grudzień 2020 r. – udział w projekcie polegającym na badaniu implementacji dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko (Improving implementation and the evidence base for the Environmental Liability Directive (ELD)). Projekt był realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) i koordynowany przez firmę J&E s.r.o. Projekt był realizowany przez Magdalenę Bar.

 • sierpień – grudzień 2020 r. – udział w projekcie dotyczącym dostępu do sądu w sprawach dotyczących środowiska (Collecting and updating information on environmental access to justice rules for the e-Justice portal). Projekt był realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Justice) i koordynowany przez firmę J&E s.r.o. Projekt był realizowany przez Magdalenę Bar.

 • styczeń – grudzień 2020 r. – udział w projekcie obejmującym analizę transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, w ramach kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową GRS z Kolonii z Komisją Europejską - DG ENER. Ekspertem prawnym w projekcie jest Magdalena Bar.

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 10 grudnia 2020 r. – Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do sądu w sprawach planów i programów dotyczących środowiska; szkolenie było przeznaczone dla pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 • 12-13 listopada 2020 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie prezentacji „Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters – Means to Achieve Sustainable Development?” podczas międzynarodowej konferencji “Environmental Sustainability and ‘The European Green Deal’: Values, Innovation and Regulation” zorganizowanej przez European Law Institute’s - Environmental Law Special Interest Group (konferencja online)

 • 7-23 października 2020 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie ośmiu szkoleń (warsztatów) dotyczących dostępu informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW (warsztaty online)

 • 15-16 października 2020 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie prezentacji dotyczącej dostępu do sądu w podczas zorganizowanej przez ClientEarth międzynarodowej konferencji „Access to Justice in Environmental Matters: Imacts, Obstacles, Way Forward” (konferencja online)

 • 18 września 2020 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu „ Environmental assessment genesis, historical development and trends” podczas seminarium “EIA scheme revision in China” (online)

 • 14 lipca 2020 r. – Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – przeprowadzenie wykładów podczas konferencji „Access to Justice in EU and the Member States” zorganizowanej przez Environmental Law Network International (elni) w ramach cyklu „Green Deal – A way forward for EU environmental legislation?”. Jerzy Jendrośka przedstawił wystąpienie pt. “Access to justice: overview of the legal framework and key implementation issues“, a Magdalena Bar – „Jurisprudence of CJEU regarding access to justice in the EU Member States“. (konferencja online)

 • 1-2 lipca 2020 r. – Magdalena Bar – przeprowadzenie szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, przeznaczonego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. (szkolenie on-line)

 • 19 maja – 2 czerwca 2020 r. - Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – przeprowadzenie czterech trzygodzinnych szkoleń dotyczących przepisów konwencji z Aarhus i jej implementacji w UE i w Polsce. Szkolenie skierowane było do prawniów Fundacji ClientEarth i zostało zorganizowane przez tę fundację (szkolenie on-line)

 • 10 - 15 lutego 2020 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

 • 28 - 29 stycznia 2020 - Jerzy Jendrośka - udział w zorganizowanym przez Komisję Europejską warsztacie dotyczącym sposobu uregulowania kwestii ocen oddziaływania na środowisko w negocjowanym obecnie porozumieniu dotyczącym ochrony bioróżnorodności na terenach morskich leżących poza jurysdykcją krajową (Workshop – Environmental impact assessments and strategic environmental assessments in areas beyond national jurisdiction (BBNJ). Jerzy Jendrośka przedstawił prezentację pt. „Compliance mechanism under MEAs: experience with different approaches under UNECE”, Bruksela

Działalność międzynarodowa

 • 23 – 27 listopada 2020 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 68 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkania online

 • 6 – 10 lipca 2020 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 67 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkania online

 • 9 – 13 marca 2020 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 66 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkania online

do góry     drukuj