Nasza kancelaria istnieje od 2001 r. zajmując się wyłącznie prawem ochrony środowiska. Nasi prawnicy specjalizują się w zagadnieniach z zakresu poszczególnych aspektów prawa ochrony środowiska (np. przepisach dotyczących gospodarki odpadami, ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym itd.), co pozwala nam świadczyć wysoko wyspecjalizowane usługi na najwyższym poziomie.

Nasz zespół

Jerzy Jendrośka
dr hab. nauk prawnych,
prof. UO
- Wspólnik Zarządzający
(więcej →)
Magdalena Bar
radca prawny
- Wspólnik
(więcej →)
Zbigniew Bukowski
dr hab. nauk prawnych,
prof. UKW
- Wspólnik
(więcej →)

Ponadto nasza kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz rozległą praktyką w tej dziedzinie w kraju i zagranicą.

Kancelaria świadczy swoje usługi od 2001 r. W tym czasie udzieliliśmy setek porad prawnych i przeprowadziliśmy wiele projektów w kraju i zagranicą (więcej informacji na temat naszego doświadczenia tutaj →).
Nasi prawnicy zdobywali i zdobywają doświadczenie także wcześniej i także poza kancelarią, dzięki czemu mogą wszechstronnie spojrzeć na prowadzone sprawy i rozważane problemy.
Nasi prawnicy mają też doświadczenie międzynarodowe; Wspólnik Zarządzający kancelarii, dr hab. Jerzy Jendrośka od wielu lat pełni funkcje eksperta z zakresu prawa ochrony środowiska w organizacjach międzynarodowych (zob. więcej →).
Wspólnicy i współpracownicy kancelarii prowadzą również wykłady na wyższych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Opolskim oraz na Podyplomowym Studium Prawa Ochrony Środowiska przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Nasz wspólnik, dr hab. Zbigniew Bukowski pełni funkcję prorektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nasi prawnicy są także autorami i współautorami wielu publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa ochrony środowiska (zob. więcej →).

Kancelaria współpracuje także z szeregiem instytucji:

 • w kraju m.in. z:
  • Sejmem i Senatem RP
  • Ministerstwem Środowiska
  • Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska
  • władzami samorządowym różnego szczebla
  • administracją rządową
 • za granicą m.in. z:
  • Europejską Komisją Gospodarczą ONZ
  • Programem Ochrony Środowiska ONZ (UNEP)
  • Komisją Europejską

Odbiorcami naszych usług są m.in.:
 • przedsiębiorcy
 • centralne organy władzy i administracji państwowej
 • organy administracji samorządowej i rządowej
 • firmy konsultingowe
 • organizacje pozarządowe

 
Zobacz pełną listę naszych klientów| więcej ->