Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska.
Świadczymy usługi w języku polskim i angielskim.

Podstawowe formy działalności

W zakresie naszej specjalizacji świadczymy usługi takie jak:

 • doradztwo prawne
 • sporządzanie ekspertyz i opinii
 • reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi
 • sporządzenie projektów aktów prawnych
 • prowadzenie i organizacja szkoleń oraz wystąpienia podczas konferencji
  → zob. więcej

Zakres merytoryczny oferowanych usług

Zajmujemy się między innymi poniższymi zagadnieniami:

 • ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym prawne aspekty przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • ochrona przyrody, w tym obszarów Natura 2000
 • gospodarka odpadami
 • wydawanie pozwoleń emisyjnych
 • ochrona powietrza
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • ochrony powierzchni ziemi
 • ochrona przed hałasem
 • szkody w środowisku
 • dostęp do informacji o środowisku
 • udział społeczeństwa w ochronie środowiska
 • prawo do sądu w ochronie środowiska

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę ekspertów kancelarii rozliczane jest według stawek godzinowych.

Średnia stawka za godzinę pracy zespołu kancelarii wynosi 480 zł netto.
zob. więcej ->