Nasi prawnicy są autorami i współautorami licznych publikacji książkowych i artykułów z dziedziny prawa ochrony środowiska
- w języku polskim i angielskim.
Poniżej przedstawiamy nasze wybrane publikacje.

Marek Górski, Marcin Pchałek, Wojciech Radecki, Jan Jerzmański, Magdalena Bar, Sergiusz Urban, Jerzy Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wydanie 3, CH Beck, Warszawa 2018

Marek Górski, Marcin Pchałek, Wojciech Radecki, Jan Jerzmański, Magdalena Bar, Sergiusz Urban, Jerzy Jendrośka, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2014

Jerzy Jendrośka (red.), Magdalena Bar, Zbigniew Bukowski, Jan Jerzmański, Sergiusz Urban, Leksykon prawa ochrony środowiska, WoltersKluwer, Warszawa 2012

Wojciech Radecki, Jan Jerzmański, Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz, WoltersKluwer Warszawa 2014

Jerzy Jendrośka, Komentarz do art. 37 (w:) Karta Praw Podstawowych UE. Komentarz, pod red. A. Wróbla, Beck, Warszawa 2013, str. 1020-1070

Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005

 

Zobacz pełną listę publikacji Jerzego Jendrośki

Zobacz pełną listę publikacji Magdaleny Bar

do góry     drukuj