Kancelaria w swojej działalności promuje ochronę środowiska zmierzając do harmonijnego łączenia interesów klientów z interesem publicznym związanym z ochroną środowiska.

Kto przetwarza Twoje dane

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, sp. z o.o. - z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 7, 50-106. Aby skontaktować się z nami, wyślij e-mail po adres: jjb@jjb.com.pl, zadzwoń pod numer tel. 721 545 504 lub wyślij list na adres naszej siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Dane przetwarzamy po to, aby świadczyć nasze usługi – zgodnie z profilem działalności naszej spółki.

Jeśli reprezentujesz klienta instancjonalnego (spółkę, organ administracji, stowarzyszenie itd.), przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f) RODO , czyli dla zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. przez nas) lub przez stronę trzecią (tj. przez instytucję, którą reprezentujesz).

Jeśli jesteś osobą fizyczną, w tym osobą prowadzącą działalność gospodarczą, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) RODO, czyli w celu wykonania umowy, której jesteś stroną (zlecając nam określoną usługę), a także na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f) RODO, czyli dla zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. przez nas).

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane te, które przekażesz nam jako konieczne do wykonania usługi, jej rozliczenia i do kontaktu z Tobą w związku z wykonywaniem usługi – przede wszystkim Twoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko w reprezentowanej przez Ciebie instytucji, adres pocztowy.

Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane

Uzyskane od Ciebie dane osobowe przechowujemy przez czas określony, potrzebny na osiągnięcie wyznaczonego celu:

  • w przypadku danych potrzebnych do zrealizowania umowy na wykonanie usługi – na czas potrzebny do jej wykonania + 6 miesięcy,


    1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - na okres 3 lat + 1 rok lub 10 lat + 1 rok (długość okresu jest uzależniona od tego czy jesteś przedsiębiorcą lub go reprezentujesz, czy też nie),
  • w przypadku danych osobowych związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego – 5 lat.

Po upływie opisanych wyżej okresów Twoje dane zostaną usunięte lub zniszczone. Okresy podane w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych.

Twoje Prawa

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail jjb@jjb.com.pl
Jeśli masz wątpliwości odnośnie zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe będą konieczne do wystawienia faktury lub do celów podatkowych, zostaną one przekazane obsługującemu nas biuru księgowemu (na podstawie umowy powierzenia).
Poza tym nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym – dostęp do nich mają tylko nasi wspólnicy i ewentualnie inne zatrudnione osoby wykonujące dla Ciebie usługę (w każdym takim przypadku będziesz informowany kto konkretnie zajmuje się Twoją sprawą).

Cookies

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej na Twoim komputerze czy innym wykorzystywanym urządzeniu mogą zostać zapisane pliki cookies (odpowiednio do konfiguracji Twojej przeglądarki).
Jak zapewne wiesz, cookies to małe pliki umieszczone w pamięci urządzenia podczas odwiedzania stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia, ale nie zawierają danych o Twojej tożsamości. Pliki cookies możesz usunąć poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony. Możesz też skonfigurować przeglądarkę w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron.

do góry     drukuj