Nasi eksperci prowadzą liczne szkolenia i wykłady z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska. Uczestnikami szkoleń są przedsiębiorcy, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Eksperci naszej kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu unijnych i polskich przepisów dotyczących:

 • ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
 • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących ochrony środowiska
 • dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie
 • odpowiedzialności w ochronie środowiska

 
Możliwe jest zarówno przeprowadzenie szkolenia przez naszego eksperta w sali zapewnionej przez zamawiającego dane szkolenie, jak też zapewnienie dodatkowo logistycznej organizacji szkolenia (sali, cateringu itd.).


W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt na adres: jjb@jjb.com.pl

Poniżej przedstawiamy listę dotychczas przeprowadzonych szkoleń oraz konferencji, w których braliśmy udział.

Szkolenia i warsztaty

Wykłady podczas konferencji i innych spotkań


Szkolenia i warsztaty

Rok 2022

 • 24 października 2022 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej – aspekty prawne i proceduralne”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę Hallmark (szkolenie online)

 • 5-28 października 2022 r. – Magdalena Bar – przeprowadzenie 12 szkoleń (warsztatów) dotyczących dostępu informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW (warsztaty online)

 • 27 września 2022 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej – aspekty prawne i proceduralne”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę Hallmark (szkolenie online)

 • 5 lipca 2022 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej – aspekty prawne i proceduralne”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę ITC Poland (szkolenie online)

 • 23 lutego 2022 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej – aspekty prawne i proceduralne”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę ITC Poland (szkolenie online)

do góry

Rok 2021

 • 22 grudnia 2021 r. – Jerzy Jendrośka – wykłady na temat procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko ("Transboundary procedures under the Espoo Convention – principles, objectives and scope”, „Espoo Convention procedures – step by step”) podczas szkolenia pt. „Espoo Convention and Civil Society Participation in Transboundary Consultations” organizowanego przez serbskie stowarzyszenie “Renewables and Environmental Regulatory Institute (RERI)”; szkolenie było przeznaczone dla urzędników państw Bałkanów Zachodnich (szkolenie online)

 • 9 grudnia 2021 r. – Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na inwestycje po zmianie przepisów”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę Hallmark, Wrocław

 • 22-25 listopada 2021 r. – Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia pt. „Realizacja zadań i kompetencje organów Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie obowiązujących przepisów”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników WIOŚ, Kraków

 • 13 października – 5 listopada 2021 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie dziesięciu szkoleń (warsztatów) dotyczących dostępu informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW (warsztaty online)

 • 18 października 2021 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia pt. „Zapewnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ Wrocław (szkolenie online)

 • 25 września 2021 r. – Jerzy Jendrośka – wykłady pt. „Evaluation methods for significant effects of plans and projects on Natura 2000”, “Procedures for access to information and public participation in decision making, in accordance with the practice of the Aarhus Convention Compliance Committee” podczas kursów dla rumuńskich studentów prawa organizowanych przez Asociatia Bankwatch Romania, Bukareszt

 • 14 września 2021 r. – Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na inwestycje po zmianie przepisów”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę Hallmark, Wrocław

 • 15-16 lipca 2021 r. – Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia pt. „Decyzje środowiskowe po nowelizacji ustawy ooś; szkolenie dotyczyło przede wszystkim kwestii dostępu do sądu w sprawach decyzji środowiskowych oraz zezwoleń na inwestycje; szkolenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przeznaczone dla pracowników Ministerstwa (szkolenie online)

 • 12-13 lipca 2021 r. – Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia pt. „Decyzje środowiskowe po nowelizacji ustawy ooś; szkolenie dotyczyło przede wszystkim kwestii dostępu do sądu w sprawach decyzji środowiskowych oraz zezwoleń na inwestycje; szkolenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przeznaczone dla pracowników Ministerstwa (szkolenie online)

 • 6 lipca 2021 r. – Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do informacji o środowisku, zatytułowanego „Jak być dobrze poinformowanym o stanie środowiska”; szkolenie przeznaczone było dla przedstawicieli organizacji pozarządowych przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez Fundację im. Stefana Batorego (szkolenie online)

 • 22 lutego – 16 kwietnia 2021 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

do góry

Rok 2020

 • 10 grudnia 2020 r. – Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do sądu w sprawach planów i programów dotyczących środowiska; szkolenie było przeznaczone dla pracowników Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 • 7-23 października 2020 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie ośmiu szkoleń (warsztatów) dotyczących dostępu informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW (warsztaty online)

 • 1-2 lipca 2020 r. – Magdalena Bar – przeprowadzenie szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, przeznaczonego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. (szkolenie on-line)

 • 19 maja – 2 czerwca 2020 r. - Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – przeprowadzenie czterech trzygodzinnych szkoleń dotyczących przepisów konwencji z Aarhus i jej implementacji w UE i w Polsce. Szkolenie skierowane było do prawników Fundacji ClientEarth i zostało zorganizowane przez tę fundację (szkolenie on-line)

 • 10 - 15 lutego 2020 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

do góry

Rok 2019

 • 10 grudnia 2019 r. – Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia pt. „Realizacja zadań i kompetencje organów Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie obowiązujących przepisów”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników WIOŚ w Szczecinie, Szczecin

 • 9 grudnia 2019 r. – Magdalena Bar – prowadzenie wykładów dotyczących prawnej ochrony drzew podczas szkolenia przeznaczonego dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych; szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław

 • 28 listopada 2019 r. – Magdalena Bar – wykłady dotyczące aspektów proceduralno-prawnych wydawania oceny wodnoprawnej podczas szkolenia przeznaczonego dla pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; szkolenie było zorganizowane i współprowadzone przez firmę Zielone Oko; Warszawa

 • 26 listopada 2019 r. – Magdalena Bar – prowadzenie wykładów dotyczących prawnej ochrony drzew podczas szkolenia przeznaczonego dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych; szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław

 • 21 listopada 2019 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Zmiany w ustawie ooś”; szkolenie zorganizowane zostało przez firmę Hallmark, Wrocław

 • 12 listopada 2019 r. – Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation and decision-making in the framework of the Industrial Emission Directive” podczas przeznaczonych sędziów z różnych państw członkowskich UE warsztatów „How to Handle Court Proceedings Invoking Non-compliance with the EU Industrial Emission Directive”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (Europaeisches Recht Academie – ERA) na zlecenie Komisji Europejskiej; Saloniki, Grecja

 • 11-12 października 2019 r. – Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia pt. „Wybrane problemy prawne w praktyce Inspekcji Ochrony Środowiska”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników WIOŚ w Krakowie, Kraków

 • 16-30 października 2019 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie ośmiu szkoleń (warsztatów) dotyczących dostępu informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW, Warszawa

 • 24 września 2019 r. – Magdalena Bar - wykład pt. „Public participation and decision-making in the framework of the Industrial Emission Directive” podczas przeznaczonych sędziów z różnych państw członkowskich UE warsztatów „How to Handle Court Proceedings Invoking Non-compliance with the EU Industrial Emission Directive”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (Europaeisches Recht Academie – ERA) na zlecenie Komisji Europejskiej; Trewir, Niemcy

 • 17 września 2019 r. – Magdalena Bar - wykłady dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska, podczas szkolenia przeznaczonego dla członków samorządowych kolegiów odwoławczych; szkolenie zostało zorganizowane przez fundację ClientEarth Polska, Szczecin

 • 1 - 5 lipca 2019 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady ocen oddziaływania na środowisko podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir, Niemcy

 • 28 maja 2019 r. – Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka - wykłady dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska, podczas szkolenia przeznaczonego dla członków samorządowych kolegiów odwoławczych; szkolenie zostało zorganizowane przez fundację ClientEarth Polska, Wrocław

 • 29 kwietnia – 4 maja 2019 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

 • 11-14 lutego 2019 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

do góry

Rok 2018

 • 13 grudnia 2018 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia obejmującego zagadnienia: prawnych wymagań dotyczących ochrony drzew i krzewów, dostępu do informacji w ochronie środowiska, udziału społeczeństwa i uprawnień organizacji ekologicznych w sprawach dotyczących środowiska; szkolenie przeznaczone było dla organizacji pozarządowych; zostało zorganizowane przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław

 • 10 października - 9 listopada 2018 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie dziesięciu szkoleń (warsztatów) dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW, Warszawa

 • 25 września 2018 r. - Jan Jerzmański - przeprowadzenie szkolenia obejmującego omówienie ostatnich zmian w ustawie o odpadach, w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, a także omówienie konkluzji BAT LVOC. Szkolenie było zorganizowane przez PCC Rokita S.A. i przeznaczone dla pracowników tej spółki, Brzeg Dolny

 • 10 - 12 września 2018 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - wykłady dotyczące roli społeczeństwa w egzekwowaniu odpowiedzialności za szkody środowiskowe (JJ) oraz transpozycji dyrektywy o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom w środowisku (ELD) do prawa polskiego (MB i JJ) podczas letniej szkoły międzynarodowego porównawczego prawa ochrony środowiska, dotyczącej szkód w środowisku (International Summer School in Comparative Environmental Law: Critical topics in environmental law in comparative perspective - Introduction to Environmental Law and Environmental Loss & Damage), organizowanej przez ERA, Department of Law, Economics and Cultures of the University of Insubria, Como, Włochy.
  https://www.uninsubria.it/postlauream/summer-school-comparative-law-2018

 • 6 sierpnia 2018 r. - Jan Jerzmański - przeprowadzenie szkolenia nt. regulacji prawnych transgranicznego przemieszczania odpadów. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników Instytutu Metali Nieżelaznych, Legnica

 • 25 - 29 czerwca 2018 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - wykłady dotyczące praw proceduralnych w ochronie środowiska (JJ) oraz ocen oddziaływania na środowisko (MB) podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir, Niemcy

 • 15 czerwca 2018 r. - Jan Jerzmański - prowadzenie szkolenia obejmującego zagadnienia dotyczące wymagań prawa ochrony środowiska stawianych inwestycjom energetyki konwencjonalnej, w tym problematykę konkluzji BAT i postepowań transgranicznych; szkolenie przeznaczone było dla prawników PGE GiEK S.A. i zostało przez tę spółkę zorganizowane, Nałęczów

 • 7 czerwca 2018 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia obejmującego zagadnienia: prawnych wymagań dotyczących ochrony drzew i krzewów, dostępu do informacji w ochronie środowiska, udziału społeczeństwa i uprawnień organizacji ekologicznych w sprawach dotyczących środowiska; szkolenie przeznaczone było dla organizacji pozarządowych; zostało zorganizowane przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław

 • 11 czerwca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykład w ramach zorganizowanej w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis” wizyty studyjnej urzędników ukraińskich w Polsce. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykład pt. „EIA procedure under the EIA Directive”, Wrocław

 • 29 maja - 1 czerwca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko (Training workshops on Environmental Impact Assessment (EIA) and on Strategic Environmental Assessment (SEA)). Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis”. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykłady pt. „Public participation in EIA: international requirements”, Lwów

 • 18 - 20 kwietnia 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (Training workshop on Environmental Impact Assessment - EIA). Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis”. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykłady pt. „Designing the environmental conditions”, Kijów

 • 28 - 30 marca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (Training workshop on Environmental Impact Assessment - EIA). Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis”. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykłady pt. „EIA Report and verification of its quality: international requirements and practice”, Kijów

 • 20 - 24 lutego 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

 • 30 stycznia - 1 lutego 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (Training workshop on Environmental Impact Assessment - EIA). Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis”. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykłady pt. „Consultations and role of various stakeholders: international requirements”, Kijów

do góry

Rok 2017

 • 9 - 10 listopada 2017 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do sądu w ochronie środowiska (art. 9 konwencji z Aarhus); szkolenie przeznaczone było dla sędziów z Albanii; zostało zorganizowane przez Regional Environmental Center (REC) w ramach projektu „Better Access to Justice in the South Eastern Europe (SEE)”, Tirana, Albania

 • 18 - 19 października 2017 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do sądu w ochronie środowiska (art. 9 konwencji z Aarhus); szkolenie przeznaczone było dla sędziów z Macedonii; zostało zorganizowane przez Regional Environmental Center (REC) w ramach projektu „Better Access to Justice in the South Eastern Europe (SEE)”, Skopje, Macedonia

 • 14 - 15 września 2017 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do sądu w ochronie środowiska (art. 9 konwencji z Aarhus); szkolenie przeznaczone było dla sędziów z Serbii, Czarnogóry i Bośni; zostało zorganizowane przez Regional Environmental Center (REC) w ramach projektu „Better Access to Justice in the South Eastern Europe (SEE)”, Budwa, Czarnogóra

 • 15 września 2017 r. - Magdalena Bar, Krzysztof Okrasiński - prowadzenie szkolenia pt. „Omówienie prawnych wymagań ocen oddziaływania na środowisko według znowelizowanych przepisów oraz nowych wymagań merytorycznych odnośnie raportu”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ w Gdańsku, Gdańsk

 • 14 - 15 września 2017 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do sądu w ochronie środowiska (art. 9 konwencji z Aarhus); szkolenie przeznaczone było dla sędziów z Serbii, Czarnogóry i Bośni; zostało zorganizowane przez Regional Environmental Center (REC) w ramach projektu „Better Access to Justice in the South Eastern Europe (SEE)”, Budwa, Czarnogóra

 • 4 - 5 września 2017 r. - Magdalena Bar, Krzysztof Okrasiński - prowadzenie szkolenia dotyczącego nowelizacji ustawy ooś oraz kwestii zmian klimatu i bioróżnorodności w ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa

 • 26 - 30 czerwca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady dotyczące praw proceduralnych w ochronie środowiska podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 16 maja 2017 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Wymagania ochrony środowiska a środki z funduszy UE”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji i przedsiębiorców; zorganizowane zostało przez Fundację Jastrząb, Kraków

 • 2 marca 2017 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Wymagania ochrony środowiska a środki z funduszy UE”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji i przedsiębiorców; zorganizowane zostało przez firmę Hallmark Events, Warszawa

 • 11 stycznia 2017 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Zmiany przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji; zorganizowane zostało przez firmę Hallmark Events, Warszawa

do góry

Rok 2016

 • 21 grudnia 2016 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego zmian w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp.

 • 16 grudnia 2016 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Szkody w środowisku”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ w Łodzi; zorganizowane zostało przez firmę Zespół Ekspertów Manager Pelczar, Łódź

 • 29 listopada - 2 grudnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przeprowadzenie serii warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, przeznaczonych dla interesariuszy w Gruzji: Training workshop on Environmental Impact Assessment for Developers and Consultants (29 listopada); SEA Workshop for Planning Authorities and Consultants (30 listopada); Awareness raising workshop on Strategic Environmental Assessment (SEA) for local authorities and urban planners (2 grudnia); warsztaty były zorganizowane przez rząd Gruzji oraz Particip GMBH z Niemiec na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach projektu Support to the Approximation in various fields as part of the environmental provisions under the EU-Georgia Association Agreement, Tibilisi, Gruzja

 • 15 listopada 2016 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Zmiany przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji; zorganizowane zostało przez firmę Hallmark Events, Warszawa

 • 14 - 17 listopada 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przeprowadzenie dwóch warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, przeznaczonych dla interesariuszy w Gruzji: Training workshop on Environmental Impact Assessment for the Ministry of Environment and Natural Resources Protection (14-15 listopada); Training workshop on Strategic Environmental Assessment for the Ministry of Environment and Natural Resources Protection and the Ministry of Labour, Health and Social Affairs (16-17 listopada); warsztaty były zorganizowane przez rząd Gruzji oraz Particip GMBH z Niemiec na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach projektu Support to the Approximation in various fields as part of the environmental provisions under the EU-Georgia Association Agreement, Borjomi, Gruzja

 • 19 - 20 września 2016 r. - wygłoszenie referatów pt. „Introduction to the international legal framework of environmental assessment and role of the Espoo Convention” oraz “Introduction to the international legal framework of environmental assessment and conceptual differences between SEA and OVOS/expertise systems” podczas warsztatów “Training workshop on the Transposition of the provisions of the UNECE Protocol on SEA into the national legislation” organizowanych przez EKG ONZ oraz rząd Białorusi, Mińsk

 • 30 czerwca 2016 r. - Zbigniew Bukowski - przeprowadzenie szkolenia pt. „Stosowanie Kpa w sprawach z zakresu ochrony środowiska”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ w Rzeszowie, Rzeszów

 • 26 - 30 czerwca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady dotyczące praw proceduralnych w ochronie środowiska podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 20 maja 2016 r. - Jan Jerzmański - prowadzenie szkolenia pt. „Ustawa o odpadach - nowelizacja”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, Łódź

do góry

Rok 2015

 • 28 - 29 grudnia 2015 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka - przeprowadzenie szkolenia pt. „Oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000”, szkolenie było przeznaczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin

 • 21 - 22 grudnia 2015 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka - przeprowadzenie szkolenia pt. „Oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000”, szkolenie było przeznaczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin

 • 19 listopada 2015 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia pt. „Udostępnianie informacji o środowisku oraz informacji publicznej”, szkolenie było przeznaczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice

 • 25 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat prawnych regulacji ocen oddziaływania na środowisko w kontekście realizacji elektrowni Jądrowej - dla pracowników spółki PGE EJ1, Warszawa

 • 4 - 6 marca 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation in decision-making” podczas konferencji pt. „Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA); Magdalena Bar - uczestnictwo w tej konferencji, Warszawa

 • 12 - 13 lutego 2015 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat wymagań z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym zwłaszcza ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć i prawa wodnego. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników Urzedu Marszałkowskiego w Łodzi, odpowiedzialnych za wykorzystanie środków z RPO WŁ, Łodź

do góry

Rok 2014

 • 26 listopada 2014 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat zmian w dyrektywie EIA, planowanych zmian w polskich przepisach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, a także wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2013-2020. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Szczecin

 • 20 - 22 października 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation in decision-making” podczas konferencji pt. „Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Lizbona

 • 9 października 2014 r. - Jan Jerzmański - przeprowadzenie szkolenia z zakresu gospodarki odpadami - dla członków Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Katowice

 • 29 - 30 września 2014 r. - Zbigniew Bukowski i Krzysztof Okrasiński - przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zagadnień związanych z ustawą o odpadach oraz z ramową dyrektywą wodną - w kontekście ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Szkolenie przeprowadzone było dla pracowników RDOŚ w Białymstoku.

 • 26 - 27 września 2014 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Ekorozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, Wrocław

 • 25 - 27 czerwca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation in decision-making” podczas konferencji pt. „Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Moletai

 • 23 kwietnia 2014 r. - Magdalena Bar - wykład dotyczący wybranych regulacji prawa ochrony środowiska podczas szkolenia organizowanego przez PGE GiEK S.A., Bełchatów

 • 10 - 11 kwietnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Development of the EIA scheme in Europe and its place in the decision-making process” podczas konferencji pt. „Environmental Impact Assessment Procedures in the EU” zorganizowanej przez Akademię Prawa Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA); Magdalena Bar - udział w tej konferencji, Trewir

 • 17 - 19 marca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” oraz „The EIA Directive in the case law of CJEU” podczas konferencji pt. „Interaction between the Environmental Impact Assessment and the Nature Directives” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 7 - 8 lutego 2014 r. - Magdalena Bar - wykłady dotyczące dostępu do informacji, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Ekorozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, Łódź

 • 22 - 24 stycznia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” oraz „The EIA Directive in the case law of CJEU” podczas konferencji pt. „Interaction between the Environmental Impact Assessment and the Nature Directives” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Bukareszt

do góry

Rok 2013

 • 18 - 19 grudnia 2013 r. - Magdalena Bar - wykłady dotyczące dostępu do informacji, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Ekorozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, Kraków

 • 4 grudnia 2013 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w prawie polskim i unijnym. Szkolenie zorganizowane było przez Urząd Miasta Poznania i dla jego pracowników, Poznań

 • 21 - 23 listopada 2013 r. - Magdalena Bar - wykłady dotyczące dostępu do informacji, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Ekorozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, Wrocław

 • 14 listopada 2013 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na nowelizacji dyrektywy EIA. Szkolenie zorganizowane było przez RDOŚ w Szczecinie i dla jego pracowników, Szczecin

 • 24 października 2013 r. - Magdalena Bar - wykład na temat prawnych uwarunkowań strategicznych ocen oddziaływania na środowisko podczas dwudniowego szkolenia pt. „Rola strategicznych ooś w identyfikacji skutków realizacji ustaleń dokumentów planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na obszary chronione”. Szkolenie zorganizowane było przez RDOŚ w Krakowie, dla pracowników RDOŚ z całego kraju, Muszyna

 • 23 - 25 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas konferencji szkoleniowej naukowo-szkoleniowej pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” zorganizowanej na zlecenie Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Barcelona

 • 8 - 9 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach Post-graduate Course on European Environmental Law, organizowanego przez Lusiada University Porto dla prawników z Brazylii, Porto

 • 4 października 2013 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenie zorganizowane było przez RDOŚ w Szczecinie i dla jego pracowników, Szczecin

 • 20 września 2013 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku oraz informacji publicznej. Szkolenie realizowane było przez RDOŚ w Opolu i dla jego pracowników, Opole

 • 14 - 15 maja 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas warsztatów organizowanych przez WWF, dotyczących przygotowania Rosji do przystąpienia do Konwencji z Aarhus i Espoo („Workshop on implementation of the Aarhus and Espoo Conventions”), Moskwa

 • 8 maja 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie wykładu pt. „Jak ma przebiegać rzetelny proces wyboru lokalizacji, tak aby gwarantował ochronę praw zainteresowanych społeczności?” podczas „Pierwszego wysłuchanie” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w ramach projektu „Wdrażanie polityki współuczestnictwa społeczeństwa w procesach decyzyjnych związanych ze składowaniem odpadów radioaktywnych (Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal, IPPA)” zatytułowanego „Czy potrzebujemy nowego składowiska odpadów promieniotwórczych?”, Warszawa

 • 24 - 25 kwietnia 2013 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku oraz informacji publicznej - poziom zaawansowany. Szkolenie realizowane było na zlecenie Ministerstwa Środowiska a przeznaczone dla pracowników centralnych organów administracji rządowej, Warszawa

 • 22 - 23 kwietnia 2013 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku oraz informacji publicznej - poziom podstawowy. Szkolenie realizowane było na zlecenie Ministerstwa Środowiska a przeznaczone dla pracowników centralnych organów administracji rządowej, Warszawa

 • 14 - 15 marca 2013 r. - Magdalena Bar, Jerzy Rotko - prowadzenie szkolenia obejmującego problemy zasad ogólnych prawa ochrony środowiska istotnych dla procesu inwestycyjnego, ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, ocen oddziaływania na środowisko, przepisów o ochronie przyrody, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz prawa wodnego - dla pracowników RZGW we Wrocławiu, Wrocław

 • 23 stycznia 2013 r. - Jan Jerzmański - wykłady dotyczące ustawy o odpadach z 2012 r. podczas seminarium „Nowa ustawa o odpadach – kluczowe zmiany , nowe obowiązki i sankcje”. Seminarium organizowane było przez firmę Hallmark Events, Warszawa

do góry

Rok 2012

 • 16 - 17 listopada 2012 r. - Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na temat ocen oddziaływania na środowisko (przedsięwzięć i strategicznych) - dla pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Łask

 • 12 listopada 2012 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na temat ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, obejmującego m.in. zagadnienia przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko oraz ponownej oceny - dla pracowników RDOŚ w Szczecinie, Szczecin

 • 25 września 2012 r. - Magdalena Bar - prowadzenie wykładu dotyczącego wymagań prawnych dotyczących procedury ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia dla sędziów WSA; szkolenie organizowane było przez WSA w Gdańsku, Jurata

 • 17 września 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie wykładu dotyczącego prawnych regulacji kontroli zanieczyszczeń przemysłowych (Integrated Pollution Prevention and Control in Europe), wygloszony w ramach LLM Course on Pollution Control, Cape Town University, Kapsztad

 • 2 - 6 lipca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady nt. ocen oddziaływania na środowisko ("Transboundary procedure under Espoo Convention") podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 18 czerwca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat wymagań prawnych dotyczących udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw związanych z budową elektrowni jądrowych i związanej z nimi infrastruktury; szkolenie organizowane było przez Regional Environmental Center i Narodowe Centrum Badań Jądrowych; przeznaczone było dla urzędników i podmiotów zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej; Warszawa

 • 16 kwietnia 2012 r. - Jan Jerzmański - prowadzenie szkolenia na temat projektu nowej ustawy o odpadach, wynikających z niej zmian i nowych obowiązków - dla pracowników ochrony środowiska Energa Operator S.A., Gdańsk

 • 30 marca 2012 r. - Jan Jerzmański - prowadzenie szkolenia na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz konsekwencji wprowadzenia tzw. "podatku śmieciowego" dla gmin oraz firm komunalnych - dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz gmin tego powiatu, Zgorzelec

 • 21 marca 2012 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na temat prawnych aspektów ochrony obszarów Natura 2000 - dla członków stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław

 • 24 lutego 2012 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzianych za przyznawanie dofinansowania ze środków unijnych, Zielona Góra

do góry

Rok 2011

 • 14 grudnia 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dla pracowników RDOŚ, Poznań

 • 5 grudnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat polskich i unijnych regulacji prawnych dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko – dla pracowników RDOŚ, Poznań

 • 5 grudnia 2011 r. – Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego szkolenia pt. “Transport odpadów”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników Inspekcji Drogowej, Chrośla

 • 29 listopada 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat polskich i unijnych regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za szkody w środowisku – dla pracowników spółki Energa-Operator, Gdańsk

 • 25 listopada 2011 r. - Magdalena Bar – wystąpienie na temat prawnych regulacji dostępu do informacji o środowisku podczas organizowanej przez Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska konferencji podsumowującej ogólnopolską kampanię informacyjną pn. “Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela”, Warszawa

 • 15-16 listopada 2011 r. - Magdalena Bar, Andrzej Graczyk – prowadzenie szkolenia na temat polskich i unijnych regulacji prawnych (M. Bar) i aspektów ekonomicznych (A. Graczyk) odpowiedzialności za szkody w środowisku – dla pracowników Warta S.A., Warszawa

 • 15 listopada 2011 r. - Jan Jerzmański – wystąpienie pt. “Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi” podczas organizowanego przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o. seminarium, Piła

 • 18 paĽdziernika 2011 r. – Jerzy Jendrośka – przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, organizowanego przez Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pn. “Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela”; szkolenie przeznaczone było dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, Opole

 • 17 paĽdziernika 2011 r. - Jerzy Jendrośka – przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, organizowanego przez Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pn. “Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela”; szkolenie przeznaczone było dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, Wrocław

 • 7 paĽdziernika 2011 r. - Magdalena Bar – przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, organizowanego przez Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pn. “Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela”; szkolenie przeznaczone było dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, Katowice

 • 3 paĽdziernika 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego szkolenia pt. “Transport odpadów”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników Inspekcji Drogowej, Chrośla

 • 28 września 2011 r. – Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Szczecin

 • 27 września 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Szczecin

 • 5 września 2011 r. - Jan Jerzmański – wystąpienie pt. “Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konsekwencje wprowadzenia “podatku śmieciowego” dla gmin oraz firm komunalnych” podczas międzynarodowej konferencji “Podatek śmieciowy w krajach Unii Europejskiej. Konsekwencje dla gmin i firm komunalnych” organizowanej przez firmę Ekorum, Poznań

 • 23 – 24 maja 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia pt. “Przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska”, organizowanego przez firmę Prospero Bussines Training a przeznaczonego dla pracowników gmin, Gliwice

 • 17 maja 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Implementacja prawa UE w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” podczas konferencji szkoleniowej dla sędziów WSA, Izbicko

 • 16 – 17 maja 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia pt. “Przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska”, organizowanego przez firmę Prospero Bussines Training a przeznaczonego dla pracowników gmin, Gliwice

 • 27 kwietnia 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia organizowanego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Zielona Góra

 • 11 kwietnia 2011 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Toruń

 • 5 kwietnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia organizowanego przez Zakłady Chemiczne Zachem dla swoich pracowników, dotyczącego dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), Bydgoszcz

 • 4 kwietnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Toruń

 • 11 marca 2011 r. – Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia organizowanego przez RDOŚ w Białymstoku, a przeznaczonego dla pracowników tego organu, dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Białystok

 • 15 lutego 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia organizowanego przez RDOŚ w Katowicach, a przeznaczonego dla pracowników tego organu, dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Katowice

 • 8 lutego 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Scott Wilson szkolenia dotyczącego prawnych regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego dla budowli przeciwpowodziowych – dla pracowników RZGW we Wrocławiu, Wrocław

 • 24 stycznia 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Szczecin

 • 13 stycznia 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowki Województwa Zachodniopomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Szczecin

 • 13 stycznia 2011 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę Mediux, a przeznaczonego dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego szkolenia dotyczącego polskich i unijnych przepisów dotyczących OOŚ, Przysiek

do góry

Rok 2010

 • 16 grudnia 2010 r. - Magdalena Bar – prowadzenie, organizowanego przez Urząd Miasta Poznania, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przeznaczonego dla pracowników Urzędu Miasta, Poznań

 • 3 grudnia 2010 r. - Jan Jerzmański – przeprowadzenie, organizowanego przez Karkonoski Park Narodowy i przeznaczonego dla jego pracowników, szkolenia “Prawne narzędzia ochrony przyrody”, Szklarska Poręba

 • 22 – 23 listopada 2010 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie, organizowanego przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, szkolenia pt. “Dostęp do informacji, udział społeczeństwa i oceny oddziaływania na środowisko w działalności Lasów Państwowych w świetle prawa UE i prawa polskiego”, przeznaczonego dla pracowników Lasów Państwowych Ustronie-Jaszowiec

 • 10 listopada 2010 r. - Marcin Pchałek – wykład na temat prawnych regulacji ochrony obszarów Natura 2000 – podczas organizowanego przez Fundację Ekorozwoju seminarium “Natura 2000 w praktyce”, Kraków

 • 6 października 2010 r. - Sergiusz Urban – wystąpienie podczas międzynarodowych warsztatów “The 6th EAP and EU Enlargement: Synergy and Frictions”, organizowanych przez Central European University z Budapesztu, Budapeszt

 • 8 – 9 września 2010 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego szkolenia pt. “Kodeks postępowania administracyjnego w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska”, przeznaczonego dla pracowników tego urzędu, Rzeszów

 • 7 września 2010 r. – Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie unijnym i polskim – dla organów wydających decyzje środowiskowe w województwie zachodniopomorskim, Szczecin

 • 4 sierpnia 2010 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie unijnym i polskim – dla organów wydających decyzje środowiskowe w województwie zachodniopomorskim, Szczecin

 • 30 czerwca 2010 r. - Magdalena Bar – wykład na temat prawnych regulacji ochrony obszarów Natura 2000 – podczas organizowanego przez Fundację Ekorozwoju seminarium “Natura 2000 w praktyce”, Opole

 • 14 i 15 czerwca 2010 r. – Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie unijnym i polskim – dla beneficjentów RPO WZ (dwie odrębne grupy uczestników), Szczecin

 • 12 maja 2010 r. - Sergiusz Urban – wykład na temat prawnych regulacji ochrony obszarów Natura 2000 – podczas organizowanego przez Fundację Ekorozwoju seminarium “Natura 2000 w praktyce”, Poznań

 • 15 – 16 kwietnia 2010 r. – Sergiusz Urban – wykłady na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie podczas szkoleń zorganizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie dla pracowników Lasów Państwowych, Olsztyn

 • 17 marca 2010 r. - Sergiusz Urban – wykład pt. “Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – najczęściej popełniane błędy” podczas organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze konferencji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko, Zielona Góra

 • 15 lutego 2010 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenie organizowane było przez Pomorski Urząd Marszałkowski i przeznaczone było dla urzędników gmin i powiatów Województwa Pomorskiego, Gdańsk

 • 26 stycznia 2010 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych strategicznych ocen oddziaływała na środowisko w prawie wspólnotowym i polskim – podczas organizowanego przez FRDL szkolenia przeznaczonego dla urzędników, Katowice

do góry

Rok 2009

 • 14 – 15 grudnia 2009 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Instytucji Certyfikującej), Kraków

 • 11 grudnia 2009 r. – Magdalena Bar – wykład na temat prawnych regulacji ochrony obszarów Natura 2000 – podczas organizowanego przez Fundację Ekorozwoju seminarium “Natura 2000 w praktyce”, Wrocław

 • 26 listopada 2009 r. – Sergiusz Urban – wykład na temat dostępu do informacji o środowisku – podczas szkolenia dla pracowników Lasów Państwowych, Nagórzyce

 • 12 – 13 listopada 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Szczecin

 • 9 – 10 listopada 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla urzędników zaangażowanych w prowadzenie procedur OOŚ w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Górzno

 • 19 – 20 października 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla urzędników zaangażowanych w prowadzenie procedur OOŚ w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Górzno

 • 14 – 15 października 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla beneficjentów RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Koszalin

 • 12 – 13 października 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla urzędników zaangażowanych w prowadzenie procedur OOŚ w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Górzno

 • 8 października 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych strategicznych ocen oddziaływała na środowisko w prawie wspólnotowym i polskim – podczas organizowanego przez firmę Hallmark Events seminarium “Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko” przeznaczonego dla urzędników różnych szczebli administracji, Warszawa

 • 14 – 15 września 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla urzędników zaangażowanych w prowadzenie procedur OOŚ w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Górzno

 • 9 – 10 września 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla beneficjentów RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin

 • 29 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych strategicznych ocen oddziaływała na środowisko w prawie wspólnotowym i polskim – podczas organizowanego przez firmę Hallmark Events seminarium “Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko” przeznaczonego dla urzędników różnych szczebli administracji, Warszawa

 • 9 czerwca 2009 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Białystok

 • 8 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ i innych aspektów prawa ochrony środowiska – dla pracowników Gazowni Wrocławskiej, Wrocław

 • 6 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla członków Polskiej Izby Ekologii, Ustroń – Jaszowiec

 • 18 maja 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla beneficjentów środków unijnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń

 • 7 – 8 maja 2009 r. - Magdalena Bar, Andrzej Graczyk – prowadzenie szkolenia na temat polskich w wspólnotowych regulacji prawnych (M. Bar) i aspektów ekonomicznych (A. Graczyk) odpowiedzialności za szkody w środowisku – dla pracowników AXA, Otwock pod Warszawą

 • 28 kwietnia 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla beneficjentów środków unijnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń

 • 23 – 24 kwietnia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w warsztatach dotyczących rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z realizacją dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (Strategic conflict management of large infrastructure projects), organizowanych przez conCISE.net, Darmstadt

 • 23 kwietnia 2009 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie wspólnotowym i w przepisach polskich – dla pracowników RDOŚ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.

 • 20 – 21 kwietnia 2009 r. - Magdalena Bar, Andrzej Graczyk – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych (M. Bar) i aspektów ekonomicznych (A. Graczyk) odpowiedzialności za szkody w środowisku w prawie wspólnotowym i w przepisach polskich – dla pracowników Ergo Hestia S.A., Gdańsk

 • 16 – 17 kwietnia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja na temat działalności Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus (The Compliance Mechanism of the Convention; overview of the decisions of the Compliance Committee) oraz przewodniczenie pracom grup roboczych podczas organizowanej przez Prezydencję Czeską międzynarodowej konferencji dotyczącej stosowania Konwencji z Aarhus w praktyce (International conference on the implementation of the Aarhus Convention in practice), Brno, Czechy

 • 16 kwietnia 2009 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Lasów Państwowych, Sulęczyno koło Gdańska

 • 30 marca 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących OOŚ oraz gospodarki odpadami – w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników NFOŚiGW, Warszawa

 • 18 marca 2009 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie wspólnotowym i w przepisach polskich – dla pracowników Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kraków

 • 16 marca 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie wykładu pt. “Nowe zadania nadzoru budowlanego w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000″ – dla pracowników nadzoru budowlanego, Jurata

 • 11 marca 2009 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie wspólnotowym i w przepisach polskich – dla pracowników Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kraków

 • 25 – 26 lutego 2009 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat Konwencji z Aarhus podczas Pierwszych krajowych warsztatów na temat OOŚ w Turcji (1st National EIA Workshop), Antalya, Turkey

 • 18 i 24 lutego 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Toruń

 • 12 – 13 lutego 2009 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat polskiego prawa ochrony środowiska – dla pracowników Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA, Otwock pod Warszawą

 • 10 lutego 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę DCRL szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Wrocław

 • 9 lutego 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla WFOŚiGW w Kielcach, Kielce

 • 22 – 23 stycznia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie warsztatów organizowanych przez EKG ONZ i OBWE, dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości przewidzianego w Konwencji z Aarhus, a także działalności tzw. Aarhus Centers (“Aarhus Centers Co-ordinantion Meeting”, Wiedeń, Austria

 • 20-21 stycznia 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin

 • 19 stycznia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Wrocław

 • 16 stycznia 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Urzędu Miasta w Legnicy, Legnica

 • 14 stycznia 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Starostwa Powiatowego w Złotoryji i gmin Powiatu Złotoryjskiego, Złotoryja

 • 12 – 13 stycznia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników NFOŚiGW, Warszawa

do góry

Rok 2008

 • 18 – 19 grudnia 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników CKPŚ Warszawa, WFOŚiGW z Olsztyna i WFOŚiGW z Białegostoku, Józefów k. Warszawy

 • 15 – 16 grudnia 2008 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników MPWiK Warszawa i Urzędu Miasta Warszawy, Warszawa

 • 12 grudnia 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników firmy Arcadis, Warszawa

 • 11 grudnia 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Toruń

 • 9 grudnia 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników WFOŚiGW w Zielonej Górze, Zielona Góra

 • 8 – 9 grudnia 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk

 • 4 – 5 grudnia 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat wspólnotowego prawa ochrony środowiska – dla pracowników Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA, Otwock pod Warszawą

 • 1 grudnia 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników firmy Arcadis, Wrocław

 • 28 listopada 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Poznań

 • 24 – 25 listopada 2008 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej RPO, Szczecin

 • 20 listopada 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Rzeszów

 • 19 listopada 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników firmy Strabag Polska, Kraków

 • 18 listopada 2008 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych gospodarki odpadami w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników firmy Strabag Polska, Kraków

 • 17 – 18 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie warsztatów organizowanych przez EKG ONZ i OBWE, dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości przewidzianego w Konwencji z Aarhus, przeznaczonego dla sędziów sądów najwyższych i najwyższych sądów administracyjnych z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Kosowa, Czarnogóry, Serbii i Macedonii (“High-Level Workshop on Access to Justice in the South-East European Region”, Tirana, Albania

 • 17 listopada 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – - dla pracowników Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódź

 • 10 – 11 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie wykładów na temat regulacji prawnych dotyczących OOŚ, ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym oraz pozwoleń emisyjnych – podczas szkolenia organizowanego przez REC dla urzędników z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji i Czarnogóry, Kotor, Czarnogóra

 • 4 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Urzędu Miasta Wrocławia, Wrocław

 • listopad – grudzień 2008 r. - Magdalena Bar, Jan Jerzmański, Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie wykładów na temat nowych polskich przepisów o OOŚ – podczas szkoleń organizowanych przez firmę INFOR w ramach projektu “Czysta Polska, Społecznie Odpowiedzialna Gospodarka, czyli jak inwestować zgodnie z Naturą 2000 i wymogami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko” (Szczecin 13.11.2008 r., Katowice 19.11.2008 r., Wrocław 27.11.2008 r., Kraków 10.12.2008 r.)

 • 29 października 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Warszawa

 • 28 października 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk

 • 27 października 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Katowice

 • 20 – 21 października 2008 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla ekspertów wyłonionych przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski do oceny projektów przedkładanych do dofinansowania z RPO, Szczecin

 • 20 października 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Białystok

 • 16 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kielce

 • 7 października 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lublin

 • 6 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Warszawa

 • 3 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gorzów Wielkopolski

 • 29 – 30 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (zarządzającej częścią środków wspólnotowych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego), Wrocław

 • 4 – 5 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Rokosowo koło Poznania

 • 28 lipca 2008 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzające RPO, Szczecin

 • 4 lipca 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Poznań

 • 18 czerwca 2008 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Udział społeczny w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska – uwarunkowania prawodawstwa krajowego i międzynarodowego” podczas organizowanych przez WWF Polska warsztatów pt. “Konsultacje społeczne w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska”, Warszawa

 • 27 maja 2008 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Ekologus szkolenia pt. “Rekultywacja i szkody środowiskowe”, Katowice

 • 27-28 marca 2008 r. - Jerzy Jendrośka – wykłady na temat doświadczeń wynikających z działalności Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji podczas szkolenia pt. “Zasada dostępu do sprawiedliwości w Konwencji z Aahus oraz jej praktyczne stosowanie: teoria i doświadczenia praktyczne (The Aarhus Convention Access to Justice (A2J) principle and its application into practice: theory and experience), organizowanego przez łotewskie Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz REC Łotwa, Sigulda, Latvia

 • 5 lutego 2008 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie wykładów podczas organizowanego przez Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń szkolenia pt. “Rekultywacja gruntów zanieczyszczonych i naprawa szkód w środowisku”, Zakopane

 • 23 stycznia 2008 r. – Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez FRDL MISTiA Kraków szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kraków

do góry

Rok 2007

 • 13 grudnia 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez KZGW szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa

 • 11 grudnia 2007 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez Eko-Projekt Opole szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Opole

 • 17 października 2007 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez DCRL Wrocław szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Polkowice

 • 15 października 2007 r. - Jan Jerzmański – wykład dotyczący prawnych aspektów implementacji dyrektywy 1999/31/WE w Polsce podczas organizowanego przez WIOŚ Szczecin seminarium pt. “Egzekwowanie przepisów dyrektywy 1999/31/WE o składowaniu odpadów”, Międzyzdroje

 • 2 października 2007 r. - Jan Jerzmański – wykład nt. szkód w środowisku podczas organizowanego przez firmę Ekologus szkolenia przeznaczonego dla audytorów środowiskowych, Wrocław

 • 24 września 2007 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki szkolenia przeznaczonego dla pracowników tego Urzędu pt. “Rekultywacja i szkody środowiskowe”, Poznań

 • 20 września 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Stosowanie prawa ochrony środowiska w Polsce w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” podczas organizowanego przez SKO w Opolu szkolenia przeznaczonego dla Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Gogolin

 • 20 września 2007 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Ekologus szkolenia pt. “Rekultywacja i szkody środowiskowe”, Katowice

 • 14 września 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa

 • 10 – 11 lipca 2007 r. - Jan Jerzmański, Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska szkolenia dotyczącego prawnych aspektów rekultywacji, szkód środowiskowych i wymagań z zakresu ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, przeznaczonego dla pracowników PGNiG, Lądek Zdrój

 • 2 lipca 2007 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (EPRTR) – przeznaczonego dla przedstawicieli WIOŚ i GIOŚ przeznaczonego dla pracowników Grupy LOTOS S.A., Warszawa

 • 19 czerwca 2007 r. - Jan Jerzmański, Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Ekologus szkolenia pt. “Rekultywacja i szkody środowiskowe”, Wrocław

 • 31 maja 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie wykładu pt. “Odpowiedzialność finansowa przedsiębiorstw za szkody w środowisku naturalnym w świetle dyrektywy 2004/35/WE oraz ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku” podczas szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) dla swoich pracowników, Krynica Morska

 • 24 maja 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie wykładu pt. “Podstawy prawne obowiązku umożliwienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska” podczas organizowanych przez WWF Polska warsztatów pt. “Rzetelne oceny oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne jako narzędzie efektywnego wykorzystania funduszy UE”, Warszawa

 • 10 maja 2007 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji szkolenia pt. “Zarządzanie ryzykiem w ochronie środowiska w zakładzie branży motoryzacyjnej”, przeznaczonego dla pracowników Volkswagen Polska, Wrocław

 • 9 maja 2007 r. - Jan Jerzmański – wykład na temat gospodarki odpadami podczas szkolenia dla inspektorów pracy, zorganizowanego Państwową Inspekcję Pracy, Wrocław

 • 23-24 kwietnia 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez GIOŚ szkolenia na temat Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (EPRTR) – przeznaczonego dla przedstawicieli WIOŚ i GIOŚ

 • 20 kwietnia 2007 r. - Zbigniew Bukowski – wykłady na temat systemu REACH i rejestru EPRTR podczas szkolenia organizowanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych – dla przedstawicieli tego przemysłu

 • kwiecień 2007 r. – wrzesień 2007 r. – eksperci i współpracownicy kancelarii – przeprowadzenie 8 szkoleń na temat ogólnych zagadnień polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym w szczególności procedury ocen oddziaływania na środowisko – przeznaczonych dla przedstawicieli wszystkich szczebli administracji. Szkolenia organizowane są w ramach projektu szkoleniowego finansowanego z Pomocy Technicznej Funduszu Spójności 2002/PL/16/P/PA/013 dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie oraz instytucji pośredniczących we wdrażaniu funduszy unijnych oraz dla beneficjentów.

 • marzec 2007 r. – listopad 2007 r. - eksperci i współpracownicy kancelarii – przeprowadzenie 60 szkoleń z zakresu dostępu do informacji o środowisku, przeznaczonych dla przedstawicieli wszystkich szczebli administracji, na terenie całego kraju. Szkolenia organizowane są w ramach realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska projektu szkoleniowego dotyczącego dostępu do informacji o środowisku i informacji publicznej (w ramach projektu Transition Facility: “Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego” – 2004/016-829.03.01).

do góry

Rok 2006

 • 23 listopada 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej w świetle przepisów UE”, Poznań

 • 16 listopada 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej w świetle przepisów UE”, Katowice

 • 15 listopada 2006 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej w świetle przepisów UE”, Warszawa

 • 3 lipca 2006 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez UNDP – Partnership for the Future seminarium na temat transpozycji i implementacji Konwencji z Aarhus i transponujących ją dyrektyw UE w tureckiej społeczności Cypru.

 • 13 czerwca 2006 r. – Magdalena Bar – wykład pt. “Dostęp do informacji na temat procesu wyboru projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych” podczas organizowanej przez Instytut Ekonomii Środowiska z Krakowa konferencji pt. “Przejrzyste Fundusze Strukturalne”.

 • 12 czerwca 2006 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie zorganizowanego przez DCRL szkolenia pt. “Zmiany w regulacji dotyczącej gospodarki odpadami wprowadzone w roku 2005 i 2006″, Wrocław

 • 8 czerwca 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dla pracowników spółki 3M, Wrocław

 • 5 czerwca 2006 r. - Jan Jerzmański – wykład na temat gospodarki odpadami podczas szkolenia dla inspektorów pracy, zorganizowanego Państwową Inspekcję Pracy, Wrocław

 • 17 – 18 maja 2006 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Lubelską Agencje Ochrony Środowiska szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Krynica

 • 24 kwietnia 2006 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie zorganizowanego przez firmę ALSA szkolenia pt. “Ogólne warunki prawne odzysku i unieszkodliwiania odpadów.”, Katowice

 • 24 kwietnia 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie zorganizowanego przez DCRL szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wrocław

 • 10 kwietnia 2006 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Opole

 • 31 marca 2006 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze szkolenia dotyczącego udziału społeczeństwa w procesie inwestycyjnym inwestycji drogowych wymagających OOŚ, Warszawa

 • 30 marca 2006 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla Straży Miejskiej Wrocławia szkolenia na temat gospodarki odpadami, Wrocław

 • 27 marca 2006 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla Straży Miejskiej Wrocławia szkolenia na temat gospodarki odpadami, Wrocław

 • 30 – 31 stycznia 2006 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie organizowanego przez Polską Zieloną Sieć szkolenia dotyczącego praw przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetach do spraw funduszy wspólnotowych, Warszawa

 • 18 stycznia 2006 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę EMM Consulting szkolenia dotyczącego gospodarki odpadami, Opole

do góry

Rok 2005

 • 15 grudnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę EMM Consulting szkolenia dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Opole

 • 14 grudnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie zorganizowanego przez DCRL szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; szkolenie przeznaczone było dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gas System, Wrocław

 • 7 grudnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia szkolenia dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; szkolenie przeznaczone było dla pracowników tego urzędu, Wrocław

 • 24 listopada 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Utrzymanie czystości i porządku w gminach”, Warszawa

 • 17 listopada 2005 r. – Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Utrzymanie czystości i porządku w gminach”, Wrocław

 • 3 listopada 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Utrzymanie czystości i porządku w gminach”, Warszawa

 • 27 października 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Konsekwencje zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami”, Kalisz

 • 25 października 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wrocław

 • 17 października 2005 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę Laudator szkolenia dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa

 • 13 października 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Konsekwencje zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami”, Opole

 • 6 października 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Konsekwencje zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami”, Poznań

 • wrzesień – październik 2005 r. - eksperci kancelarii – wykłady podczas serii szkoleń organizowanych w ramach prowadzonego przez firmę CarlBro projektu Phare 2002/000-580.05.01 “Pomoc techniczna we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej w Polsce”

 • 28 września 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Gospodarka odpadami komunalnymi w nowych warunkach prawnych”, Wrocław

 • 27 września 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Gospodarka odpadami komunalnymi w nowych warunkach prawnych”, Łódź

 • 21 września 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Gospodarka odpadami komunalnymi w nowych warunkach prawnych”, Katowice

 • 20 września 2005 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Łódź

 • 19 września 2005 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Gdańsk

 • 16 września 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa

 • 16 września 2005 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki szkolenia przeznaczonego dla pracowników administracji budowlanej, dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Bydgoszcz

 • 15 września 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie zorganizowanego przez DCRL szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wrocław

 • 12 września 2005 r. - Jan Jerzmański – wykłady podczas organizowanego przez Abrys sp. z o.o. szkolenia pt. “Najnowsze zmiany w ustawach odpadowych – konsekwencje dla gmin i Zakładów Gospodarki Komunalnej”, Poznań

 • 12 września 2005 r. - Jerzy Jendrośka – przeprowadzenie szkolenia przeznaczonego dla pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin, dotyczącego zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem nowego systemu ocen oddziaływania na środowisko, Zgorzelec

 • 13 września 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Poznań

 • 8 września 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wrocław

 • 5 września 2005 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Community Environmental Policy: Towards EU „Green” Leadership” w ramach International Summer School - organizowanej przez Fundację Dom Europejski, Opole

 • wrzesień – październik 2005 r. - Magdalena Bar, Zbigniew Bukowski, Jerzy Jendrośka – przeprowadzenie serii warsztatów dla pracowników wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz beneficjentów Funduszu Spójności – w ramach prowadzonego przez niemiecką firmę InWEnt i austriacką firmę konsultingową CEEN projektu dotyczącego korzystania ze środków Funduszu Spójności (PL2002/000-580-01-03 Preparation for the Cohesion Fund – Poland

 • czerwiec 2005 r. – sierpień 2006 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu prawa ochrony środowiska oraz z zakresu prawa zamówień publicznych – w ramach projektu Akademia Inżyniera (dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR) prowadzonego przez Małopolską Agencję Ochrony Środowiska z Krakowa

 • kwiecień – czerwiec 2005 r. - eksperci kancelarii – w ramach prowadzonego przez niemiecką firmę InWEnt i austriacką firmę konsultingową CEEN projektu dotyczącego korzystania ze środków Funduszu Spójności (PL2002/000-580-01-03 Preparation for the Cohesion Fund – Poland – prowadzenie serii szkoleń na temat wymagań co do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla projektów zgłaszanych do dofinansowania z Funduszu Spójności. W ramach projektu przeprowadzono:

  • wstępne szkolenie na szczeblu centralnym (w NFOŚiGW),
  • siedemnaście szkoleń lokalnych przeznaczonych dla beneficjentów FS oraz dla przedstawicieli wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • dwa szkolenia dla “liderów FS” – związanych z dwoma sektorami projektów, na które mogą być przeznaczane środki z FS: środowiska i transportu.
  • seria warsztatów szkoleniowych dla pracowników: Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, regionalnych oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centrali i oddziałów regionalnych PKP S.A.
 • 28 – 29 kwietnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat polskich doświadczeń w dostosowywaniu prawa ochrony środowiska do przepisów wspólnotowych (“Approximation Experience in Poland”) podczas organizowanego przez REC Turcja seminarium pt. “Strategia dostosowania do wspólnotowego prawa ochrony środowiska w Turcji (“Strategy towards Approximation of EU Environmental Legislation in Turkey”), Ankara

 • 16 marca 2005 - Jan Jerzmański – wystąpienie podczas organizowanej przez firmę Atmoterm konferencji “Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami – Zintegrowany System Zarządzania Odpadami ZSO, Wrocław

 • 28 lutego 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla przedsiębiorców szkolenia na temat gospodarki odpadami, Wrocław

 • 25 – 26 stycznia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wykłady podczas regionalnych warsztatów na temat ocen oddziaływania na środowisko oraz pozwoleń zintegrowanych organizowanych w ramach projektu EUROPEAID/116215/C/SV/PHA, dotyczącego wdrażania w Polsce wspólnotowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), Opole

do góry

Rok 2004

 • 17-19 grudnia 2004 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia z zakresu europejskiego prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 13 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Poznań

 • 10 grudnia 2004 r. - Jan Jerzmański – uczestnictwo i wykład “Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych w sprawach dotyczących środowiska jako procedura prawna” – w ramach organizowanych przez Polski Klub Ekologiczny warsztatów “Udział społeczeństwa w zrównoważonym rozwoju lokalnym”, Wrocław

 • 9 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie dla pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Warszawa

 • 4 – 5 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – wykłady podczas regionalnych warsztatów na temat ocen oddziaływania na środowisko organizowanych w ramach projektu EUROPEAID/116215/C/SV/PHA, dotyczącego wdrażania w Polsce wspólnotowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), Hajnówka k. Białegostoku

 • październik 2004 r. - uczestnictwo w serii organizowanych przez Logonet sp. z o.o. szkoleń “Dostęp do informacji w administracji publicznej – prawo i praktyka” i prowadzenie wykładów na temat dostępu do informacji o środowisku:

  • 5 października 2004 r. - Toruń,
  • 14 października 2004 r. - Katowice,
  • 20 października 2004 r. - Lublin,
  • 21 października 2004 r. - Wrocław,
  • 27 października 2004 r. - Poznań.

 • 21 września 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – w ramach współpracy z Wydawnictwem Verlag Dashoefer – prowadzenie szkolenia pt. Pozwolenia zintegrowane na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (IPPC)

 • 14 września 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla kandydatów na kierowników składowisk i spalarni odpadów, Wrocław

 • 19 lipca 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla urzędników szkolenia na temat czystości i porządku w gminach, Wrocław

 • 1 lipca 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 15 maja 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 24 kwietnia 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 18 marca 2004 – Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, Lublin

 • 26 stycznia 2004 r. – Jan Jerzmański, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami i udział w dyskusji panelowej na spotkaniu z pracownikami zakładów energetycznych, Wrocław

 • 22 stycznia 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla kandydatów na kierowników składowisk i spalarni odpadów, Wrocław

 • 15 stycznia 2004 r. – Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami komunalnymi dla urzędników gminnych, Wrocław

do góry

Rok 2003

 • 12 grudnia 2003 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami (dwa wykłady przeznaczone dla dwóch różnych grup odbiorców: pracowników zakładów cementowych oraz pracowników oczyszczalni ścieków), Duszniki Zdrój

 • 8 grudnia 2003 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla pracowników przedsiębiorstw energetyki cieplnej, Karpacz

 • 20 listopada 2003 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dla urzędników powiatu na temat dyrektywy IPPC i jej implementacji w Polsce, w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych, Opoczno

 • 20 listopada 2003 r. - Jerzy Rotko – prowadzenie szkolenia dla urzędników powiatu na temat dyrektywy IPPC i jej implementacji w Polsce, w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych, Olesno

 • 17 listopada 2003 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia dla urzędników powiatu na temat dyrektywy IPPC i jej implementacji w Polsce, w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych, Olkusz

 • 16 – 17 października 2003 r. - Magdalena Bar, Zbigniew Bukowski, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Marcin Stoczkiewicz, Jerzy Rotko – uczestnictwo w Zjeździe Katedr Prawa Ochrony Środowiska, Duszniki Zdrój

 • 6 października 2003 r. - w ramach projektu “Internetowy system informacyjny w zakresie IPPC” prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej – Zbigniew Bukowski, Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia na temat dyrektywy IPPC i jej implementacji w Polsce, w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych

 • 26 września 2003 r. - Jan Jerzmański, Jerzy Rotko – szkolenie na temat na temat wdrażania w Polsce dyrektywy IPPC i wydawania pozwoleń zintegrowanych – dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gorzów

 • 25 września 2003 r. - Magdalena Bar – szkolenie na temat wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym – dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, Kielce

 • 11 września 2003 r. - Jerzy Jendrośka – szkolenie na temat dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie – dla urzędników samorządowych, pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przedstawicieli organizacji pozarządowych, Opole

 • 23 czerwca 2003 r. - Jerzy Jendrośka – szkolenie na temat dostępu do informacji publicznej – dla pracowników Ministerstwa Środowiska, Warszawa

 • 6 – 7 lutego 2003 r. - Jerzy Rotko – wykłady podczas szkolenia na temat prawa wodnego (ochrony wód przed zanieczyszczeniem, gospodarki wodno-ściekowa) – zorganizowanego w ramach projektu “Przygotowanie Polski do integracji z Unią Europejską w zakresie ochrony środowiska” (prowadzonego we współpracy z Oeko-Institut w Darmstadt oraz z Europejskim Centrum Proekologicznym, finansowanego ze środków Bundesstiftung Umwelt), St. Marienthal, Niemcy

 • styczeń – sierpień 2003 r. - wszyscy eksperci kancelarii – wykłady podczas ok. 115 szkoleń w ramach międzynarodowego projektu “Zintegrowana kontrola zanieczyszczeń i zapobieganie im na szczeblu lokalnym” (Phare 0007.03.02). Szkolenia skierowane były do urzędników wszystkich szczebli (od centralnego do gminnego) i dotyczyły różnych aspektów polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wydawania pozwoleń emisyjnych, w tym zintegrowanych, ocen oddziaływania na środowisko, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska, a także planów redukcji zanieczyszczeń.

 • 21 stycznia 2003 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat “Prawo a gospodarka odpadami” dla firmy UTEX Sp. z o.o., Katowice

do góry

Rok 2002

 • 9 -10 grudnia 2002 r. - Jan Jerzmański – wykłady podczas szkolenia na temat gospdarowania odpadami – zorganizowanego w ramach projektu “Przygotowanie Polski do integracji z Unią Europejską w zakresie ochrony środowiska” (prowadzonego we współpracy z Oeko-Institut w Darmstadt oraz z Europejskim Centrum Proekologicznym, finansowanego ze środków Bundesstiftung Umwelt), St. Marienthal, Niemcy

 • 17 – 18 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wykłady podczas szkolenia na temat ustawodawstwa horyzontalnego (dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska, ocen oddziaływania na środowisko) oraz zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń – zorganizowanego w ramach projektu “Przygotowanie Polski do integracji z Unią Europejską w zakresie ochrony środowiska” (prowadzonego we współpracy z Oeko-Institut w Darmstadt oraz z Europejskim Centrum Proekologicznym, finansowanego ze środków Bundesstiftung Umwelt), St. Marienthal, Niemcy

 • 24 września 2002 r. i 8 października 2002 r. - Marcin Stoczkiewicz – w ramach współpracy z Wydawnictwem Verlag Dashoefer – prowadzenie szkolenia pt. Pozwolenia zintegrowane na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (IPPC)

 • 18 września 2002 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia nt. wymagań prawnych dla spalarni odpadów w zakresie ochrony środowiska, zorganizowanego przez Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej, Wrocław

 • kwiecień – wrzesień 2002 r. - eksperci kancelarii – wykłady podczas czterech trzydniowych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu Phare PL99/IB/EN/01 pt. “Wzmocnienie polskiej administracji publicznej, w tym Inspektoratów Ochrony Środowiska w zakresie egzekwowania prawa ochrony środowiska w kontekście nowego systemu administracyjnego w Polsce” (Twinning in Enforcement, Pre-accession Project Concerning IPPC Directive) realizowanego przez kancelarię we współpracy z DCMR Environmental Protection Agency (NL), Environmental Agency for England and Wales, Ministerstwem Środowiska i głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

 • 10 – 11 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dla pracowników samorządowych na temat wymagań prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 4 – 7 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie trzecich międzynarodowych warsztatów na temat konwencji z Aarhus dla przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych dla regionu południowego Kaukazu, zorganizowanych wspólnie przez EKG ONZ, UNEP i OBWE (“Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus”), Duszanbe, Tadżykistan

 • 8 kwietnia 2002 - Jan Jerzmański, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla pracowników starostwa i gmin powiatu zgorzeleckiego, Zgorzelec

 • 19 marca 2002 – Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym dla pracowników starostwa i gmin powiatu zgorzeleckiego, Zgorzelec

 • 26 lutego 2002 - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dla pracowników inspekcji ochrony środowiska WIOŚ w Poznaniu

 • 14 i 23 stycznia 2002 r. - Jerzy Rotko – wykłady dotyczące prawa wodnego; Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 19-21 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie na międzynarodowej konferencji poświęconej Konwencji z Aarhus, zorganizowanej przez Europejskie Eco-Forum, w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Komisarz do spraw środowiska, Margot Wallström, Bruksela

do góry

Rok 2001

 • 11-12 grudnia 2001 r. - Jerzy Jendrośka i Marcin Stoczkiewicz – przeprowadzenie wykładów podczas szkolenia dla pracowników administracji 8 województw północnej Polski na temat nowych regulacji prawnych ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska oraz Duńską Agencję Ochrony Środowiska

 • 21-23 listopada 2001 r. - Jan Jerzmański, Magdalena Bar – wykłady podczas szkoleń na temat zasad wydawania pozwoleń emisyjnych, w tym zintegrowanych – zorganizowanych w ramach projektu “Planowanie środowiskowe oraz budowanie potencjału (CTRN 00 1933A)” finansowanego z funduszu rządu Wlk. Brytanii (DFID), Lublin, Zamość, Chełm

 • 14-17 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie drugich międzynarodowych warsztatów na temat konwencji z Aarhus dla przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych dla regionu południowego Kaukazu, zorganizowanych wspólnie przez EKG ONZ, UNEP i OBWE (“Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus”), Erewan, Armenia

 • 13 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – szkolenie dla wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na temat nowych przepisów o dostępie do informacji, w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

 • 12-15 listopada 2001 r. - Elżbieta Kaleta-Jagiełło, Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia “Środki finansowo-prawne ochrony środowiska w nowej ustawie – Prawo ochrony środowiska”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Zakopane

 • 5-8 listopada 2001 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia “Proces inwestycyjny a ochrona środowiska”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Zakopane

 • 21-24 października 2001 r. – Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia “Prawo ochrony środowiska – interpretacje prawne”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Kazimierz Dolny

 • 28 września 2001 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Prawo ochrony środowiska w Polsce” – w ramach Studium ochrony środowiska dla samorządów lokalnych; Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 19 września 2001 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Nowe regulacje w zakresie zagospodarowania odpadów organicznych na tle przepisów UE”, Konferencja “Kompostowanie odpadów – dobry interes czy uciążliwa konieczność?”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Osieczany

 • 25-27 czerwca 2001 r. - Jan Jerzmański – wykłady podczas szkoleń na temat gospodarowania odpadami – zorganizowanych w ramach projektu “Planowanie środowiskowe oraz budowanie potencjału (CTRN 00 1933A)” finansowanego z funduszu rządu Wlk. Brytanii (DFID), Lublin, Zamość, Chełm

 • 6 czerwca 2001 r. - Jan Jerzmański – wykład na temat dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 4-6 czerwca 2001 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – wykłady podczas szkoleń na temat ocen oddziaływania na środowisko, w tym zintegrowanych – zorganizowanych w ramach projektu “Planowanie środowiskowe oraz budowanie potencjału (CTRN 00 1933A)” finansowanego z funduszu rządu Wlk. Brytanii (DFID), Lublin, Zamość, Chełm

 • Marzec – czerwiec 2001 - wykłady podczas cyklu szkoleń nt. polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, organizowanego przez Europejskie Centrum Proekologiczne oraz Duńską Szkołę Administracji Publicznej, w ramach projektu polsko – duńskiego projektu “W drodze do Unii Europejskiej”, Krzyżowa.

  W ramach projektu przeprowadzono cztery szkolenia:

  • 15 – 16 marca 2001 r. - “Ustawodawstwo horyzontalne w ochronie środowiska”
  • 5 – 6 kwietnia 2001 r. - “Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń – IPPC”
  • 30 – 31 maja 2001 r. - “Gospodarka wodna: woda pitna, ścieki”
  • 20 – 21 czerwca 2001 r. - “Zagospodarowanie odpadów”

 • 22 maja 2001 r. - Magdalena Bar – wykład i prowadzenie warsztatów dla uczestników projektu “Podaj Dłoń Naturze” na temat tworzenia form ochrony przyrody oraz możliwości działania i uprawnień społeczności lokalnych i organizacji ekologicznych w tym zakresie. Projekt “Podaj Dłoń Naturze” realizowany jest w Polsce przez FWIE z Krakowa oraz 4 inne organizacje ekologiczne we współpracy z angielską organizacją uniwersytecką Community Environmental Educational Development (CEED), University of Sunderland i dotyczy głównie ochrony bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych.

 • 9 maja 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych, Warszawa

 • 9 maja 2001 r. - Magdalena Bar – referat “Zmiany organizacyjne związane z wykonywaniem ochrony przyrody”, seminarium poświęcone zagadnieniom nowelizacji ustawy o ochronie przyrody organizowane przez Wojewodę Mazowieckigo dla wojewódzkich konserwatorów przyrody, Jedlnia k. Radomia

 • 19 kwietnia 2001 r. - Magdalena Bar – wykłady podczas warsztatów dla liderów organizacji pozarządowych: “Zmiana ustawy o ochronie przyrody wprowadzona nowelizacją z 7 grudnia 2000 r.” oraz “Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział społeczny w postępowaniach związanych z ochroną środowiska”, Stowarzyszenie “Wolę Być”, Szczecin

 • 26 – 28 marca 2001 r. - organizacja i prowadzenie szkolenia pt. “Nowe regulacje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie”, Polanica Zdrój, wykłady – Jerzy Jendrośka

 • 22 marca 2001 r. - Magdalena Bar – wykład “Omówienie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody i wynikających z niej uprawnień samorządów terytorialnych”, podczas warsztatów “Tworzenie form ochrony przyrody przez organy samorządu terytorialnego”, organizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

do góry

Rok 2000

 • 9-13 grudnia 2000 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie pierwszych międzynarodowych warsztatów regionalnych na temat Konwencji z Aarhus, zorganizowanych przez UNEP, EKG ONZ oraz OBWE dla przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych krajów południowego Kaukazu, (“Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus”), Tbilisi, Gruzja

 • październik 2000 - Magdalena Bar – wykład “Proces inwestycyjny”, warsztaty “Mam prawo uczestniczyć, mam prawo wiedzieć” – część II, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim

 • wrzesień 2000 - Magdalena Bar – wykład “Postępowanie przed NSA”, warsztaty “Mam prawo uczestniczyć, mam prawo wiedzieć” – część I, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim

 • 3-9 maja 2000 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie międzynarodowego seminarium regionalnego na temat Konwencji z Aarhus, zorganizowanego przez UNEP, EKG ONZ oraz OBWE dla przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych krajów Centralnej Azji, Aszhabad, Turkmenistan

do góry


Uczestnictwo w konferencjach i innych spotkaniach

Rok 2022

 • 14-15 września 2022 r. – Jerzy Jendrośka – key note speaker w panelu pt. “Integration of sustainable investment policies into impact assessment systems, regulations and practice” podczas międzynarodowej konferencji “Environmental Assessments and the European Green”, zorganizowanej przez chorwacką organizację HUSZPO, Vodice

 • 7 września 2022 r. – Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Towards the Polish “Climate Protection Act”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu polegającego na opracowaniu projektu polskiej ustawy Prawo klimatyczne. Magdalena Bar przedstawiła prezentację pt. “Procedural rights and climate assessment under potential Polish climate protection Act”, a Jerzy Jendrośka wziął udział w dyskusji panelowej; Szczecin

 • 17 czerwca 2022 r. – Jerzy Jendrośka – udział konferencji “Boosting the Deal for a Greener Europe in Turbulent Times” zorganizowanej przez European Environmental Bureau, Bruksela

 • 16 czerwca 2022 r. – Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. „Legal implementation and political trends from an Aarhus viewpoint” podczas międzynarodowych warsztatów pt. „Access to Justice in Sustainability Transformation” zorganizowanych przez niemiecką organizację Competence Network Challenges of Environmental Law (Kompetenznetzwerk Herausforderungen des Umweltrechts), Berlin

 • 8-9 czerwca 2022 r. – Jerzy Jendrośka - prezentacje na temat wymagań Konwencji z Aarhuss ("Aarhus Convention: Application of International and National Legal Standards in the Protection of Human Rights and Safeguarded Environment”, „Environmental Impact Assessment and Development Consent Procedure”) podczas konferencji pt. „Environmental Law is in the Air: Prevention, Enforcement, Sanctions” zorganizowanej przez serbskie stowarzyszenie “Renewables and Environmental Regulatory Institute (RERI)”; szkolenie było przeznaczone dla urzędników państw Bałkanów Zachodnich, Belgrad

do góry

Rok 2021

 • 25 czerwca 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu “Environmental democracy and the Aarhus Convention in Europe under the Green Deal” w ramach konferencji “Environmental Law in Transformation Towards Climate Neutrality and Environmental Sustainability ” zorganizowanej przez Uniwersytet w Groningen (konferencja online)

 • 24 czerwca 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu “Public Participation in Plans, Programs and Policies from a Legal Perspective” w ramach konferencji “Upstream Public Participation in Sustainable Energy Transitions” (konferencja online)

 • 15 czerwca 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu “Revision of IED and rights of the public under the Aarhus Convention” podczas seminarium “Revision of the Industrial Emissions Directive: in search of consistency with climate, energy and circular economy policies” zorganizowanego przez ELNI w ramach serii seminariów “Challenges of European environmental law towards 2030” (seminarium online)

 • 28 maja 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu “SEA Directive – Environmental Report, Public Participation, Transboundary Consultations, and Decision-making” w ramach konferencji “Strategic Environmental Assessment & Developments in Climate Litigation” zorganizowanej przez grupę prawników Avosetta i Uniwersytet w Cork (konferencja online)

 • 18 maja 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu „ SEA Directive in light of obligations under the UNECE SEA Protocol, European Green Deal and other EU policies” podczas zorganizowanego przez ELNI webinaru “The Strategic Environmental Assessment Directive: joy or sadness at the 20th birthday” (online)

do góry

Rok 2020

 • 12-13 listopada 2020 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie prezentacji „Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters – Means to Achieve Sustainable Development?” podczas międzynarodowej konferencji “Environmental Sustainability and ‘The European Green Deal’: Values, Innovation and Regulation” zorganizowanej przez European Law Institute’s - Environmental Law Special Interest Group (konferencja online)

 • 15-16 października 2020 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie prezentacji dotyczącej dostępu do sądu w podczas zorganizowanej przez ClientEarth międzynarodowej konferencji „Access to Justice in Environmental Matters: Imacts, Obstacles, Way Forward” (konferencja online)

 • 18 września 2020 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu „ Environmental assessment genesis, historical development and trends” podczas seminarium “EIA scheme revision in China” (online)

 • 14 lipca 2020 r. – Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – przeprowadzenie wykładów podczas konferencji „Access to Justice in EU and the Member States” zorganizowanej przez Environmental Law Network International (elni) w ramach cyklu „Green Deal – A way forward for EU environmental legislation?”. Jerzy Jendrośka przedstawił wystąpienie pt. “Access to justice: overview of the legal framework and key implementation issues“, a Magdalena Bar – „Jurisprudence of CJEU regarding access to justice in the EU Member States“. (konferencja online)

 • 28 - 29 stycznia 2020 r. - Jerzy Jendrośka - udział w zorganizowanym przez Komisję Europejską warsztacie dotyczącym sposobu uregulowania kwestii ocen oddziaływania na środowisko w negocjowanym obecnie porozumieniu dotyczącym ochrony bioróżnorodności na terenach morskich leżących poza jurysdykcją krajową (Workshop – Environmental impact assessments and strategic environmental assessments in areas beyond national jurisdiction (BBNJ). Jerzy Jendrośka przedstawił prezentację pt. „Compliance mechanism under MEAs: experience with different approaches under UNECE”, Bruksela

do góry

Rok 2019

do góry

Rok 2018

 • 6 grudnia 2018 r. - Jerzy Jendrośka - udział w zorganizowanym przez Komisję Europejską warsztacie dotyczącym oceny efektywności dyrektywy SEA (Workshop – Evaluation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment). Jerzy Jendrośka przedstawił prezentację pt. „Coherence of SEA Directive with other EU Directives, EU sectoral policies and international obligations: comments on the emerging findings of the evaluation study”, Bruksela

 • 22 listopada 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „Scoping and EIA Report” podczas spotkania dotyczącego wymagań transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jerzy Jendrośka wziął udział w projekcie jako ekspert ONZ, doradzając rządowi Uzbekistanu odnośnie dostosowania prawa Tadżykistanu w tym zakresie do wymagań prawa międzynarodowego. Duszanbe

 • 24 - 25 października 2018 r. - Jerzy Jendrośka uczestniczył - jako ekspert ONZ - w spotkaniu grupy roboczej omawiającej projektowane zmiany uzbeckich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko (ocen strategicznych i ocen przedsięwzięć). W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele rządu Uzbekistanu oraz eksperci międzynarodowi i krajowi. Taszkient

 • 12 - 14 września 2018 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - udział w międzynarodowej konferencji „6th EELF annual conference - Environmental loss & damage: attribution, liability, compensation and restoration”. Jerzy Jendrośka przewodniczył sesji pt. „Industrial site aftercare, and restoration of brownfields” oraz wygłosił referat pt. „Environmental liability and legal schemes for public interest litigation under the Aarhus Convention and Escazu Agreement” podczas sesji “General reflections on environmental liability (IV)”. Magdalena Bar wygłosiła referat pt. “The right to participate in administrative proceedings and access to justice under ELD and the Polish Act on environmental liability” podczas sesji “The EU Environmental Liability Directive (II)”. Konferencja została zorganizowana przez Department of Law, Economics and Cultures of the University of Insubria, Como oraz przez European Environmental Law Forum (EELF). Konferencja odbyła się w Como we Włoszech.
  https://www.uninsubria.eu/eelf2018
  'zob. zdjęcie'

 • 5 września 2018 r. - Jerzy Jendrośka uczestniczył - jako ekspert ONZ - w spotkaniu grupy roboczej omawiającej projektowane zmiany kazachskich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele rządu Kazachstanu oraz eksperci międzynarodowi i krajowi. Astana

 • 27 sierpnia 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „Public participation and consultations” podczas spotkania dotyczącego wymagań strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jerzy Jendrośka wziął udział w projekcie jako ekspert ONZ, doradzając rządowi Uzbekistanu odnośnie dostosowania prawa uzbeckiego w tym zakresie do wymagań prawa międzynarodowego. Taszkient

 • 4 czerwca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „Introduction to the international legal framework of environmental assessment and role of the Espoo Convention” podczas spotkania dotyczącego wymagań transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jerzy Jendrośka wziął udział w projekcie jako ekspert ONZ, doradzając rządowi Uzbekistanu odnośnie dostosowania prawa uzbeckiego w tym zakresie do wymagań prawa międzynarodowego. Taszkient

 • 15 - 16 maja 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „The evolution of the Aarhus Convention and setting a vision for the future” podczas „Anniversary event to celebrate 20 years of the Aarhus Convention”, Rzym

 • 25 - 26 kwietnia 2018 r. - Jerzy Jendrośka uczestniczył - jako ekspert ONZ - w spotkaniu grupy roboczej omawiającej projektowane zmiany kazachskich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele rządu Kazachstanu oraz eksperci międzynarodowi i krajowi. Astana

 • 23 marca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „Place of EIA in the development control: „one-stop shop” vs. multi-stage permitting” podczas międzynarodowej konferencji “How to combine streamlining with environmental effectiveness? – Sharing First Experiences with the New EIA Directive”, Helsinki

 • 22 marca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - udział w międzynarodowej dorocznej konferencji prawa ochrony środowiska „Annual Conference on European Environmental Law”. Jerzy Jendrośka przedstawił referat „Participatory rights in environmental matters: current developments”, a także wziął udział w dyskusji nt. „Participatory rights in EU environmental law: a multi-faceted dialogue” Konferencja została zorganizowana przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze - i w tym mieście miała miejsce.

 • 14 lutego 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „International standards of EIA and transboundary procedure in the light of the requirements of the Espoo Convention” w czasie spotkania zorganizowanego w ramach projektu “Strengthening environmental assessment systems in Kazakhstan in line with the UNECE Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context and its Protocol on Strategic Environmental Assessment”. Jerzy Jendrośka wziął udział w projekcie jako ekspert ONZ. Astana

do góry

Rok 2017

 • 7-8 grudnia 2017 r. - Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar - udział w międzynarodowej konferencji pt. „Effective Environmental Impact Assessment in the EU”. Jerzy Jendrośka przedstawił referaty „Environmental Impact Assessment (EIA) in the EU Environmental Policy” (wspólnie z S. Ampatzisem z Komisji Europejskiej) oraz „Place of EIA in decision-making” (wspólnie z R. Verheemem). Magdalena Bar przedstawiła referat „Activities subject EIA”. Konferencja została zorganizowana przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze. Jerzy Jendrośka był jej współorganizatorem.

 • 22 listopada 2017 r. - Magdalena Bar - przedstawienie referatu pt. „Zmiany dotyczące ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć”, podczas konferencji „Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji w świetle aktualnych regulacji”, organizowanej przez Rzeczpospolitą, Warszawa

 • 27 października 2017 r. - Magdalena Bar - przedstawienie referatu pt. „Zmiana ustawy o ochronie zabytków a ochrona drzew na ‘terenach zabytkowych’”, podczas III Forum Przyjaciół Drzew, zorganizowanego przez „Drogi dla Natury”, Wrocław
  http://aleje.org.pl/pl/wydarzenia/626-forum-przyjaciol-drzew

 • 29 - 31 marca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „The 2014 amendment to the EIA Directive – overview and legal challenges with transposition at national level” oraz udział w dyskusji “Institutional mechanism for quality control and judicial review of substantive legality and accuracy of EIA reports” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Annual Conference on European Environmental Law 2017”, organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 17 - 19 stycznia 2017 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „The role of the Aarhus and Espoo Conventions in promoting effective public participation in nuclear decision-making” podczas organizowanej przez OECD konferencji “Workshop on Stakeholder Involvement in Nuclear Decision Making”, Paryż
  'zob. zdjęcie'

do góry

Rok 2016

 • 3 - 4 listopada 2016 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Environmental assessments and public participation in the European Union and in the EECCA countries in the light of international standards” podczas międzynarodowej konferencji pt. “International Symposium on Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters”, organizowanej przez Osaka University i Konrad Adenauer Stiftung z Niemiec, Osaka, Japonia

 • 14 - 16 września 2016 r. - współorganizacja międzynarodowej konferencji pt. „Annual EELF Conference 2016 Procedural Environmental Rights: Principle X in Theory and Practice”. Konferencja została zorganizowana przez kancelarię JJB we współpracy z European Environmental Law Forum (EELF), Uniwersytetem Wrocławskim, Centrum Prawa Ekologicznego i Uniwersytetem Opolskim. Wzięło w niej udział 109 uczestników, zaprezentowanych zostało 88 referatów, z czego 76 przez osoby z instytucji i uczelni zagranicznych. Jerzy Jendrośka przewodniczył II sesji plenarnej (15 września) oraz wygłosił referat pt. „Procedural environmental rights: current status, recent trends and key challenges” podczas I sesji plenarnej (14 września). Magdalena Bar wygłosiła referat pt. “Procedural environmental rights in the transboundary context: Aarhus vs Espoo legal regimes” podczas sesji “Procedural environmental rights in the transboundary context” (14 września). Materiały z konferencji dostępne są pod linkiem:
  http://www.jjb.com.pl/conference_2016.html

 • 6 - 7 września 2016 r. - Jan Jerzmański - wygłoszenie referatu pt. „Praktyczne zastosowanie definicji odpadu (uznawanie za produkt uboczny)” podczas polsko - czesko - słowackiej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Trnavski, Trnava, Słowacja

 • 2 - 3 czerwca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w seminarium “How to use the Aarhus Convention for the Protection of Space and Nature within the project INcreasing TRAnsparency in WAter and SPace management - INTRA-WASP”, organizowanym przez organizację Zelena Istra i przedstawienie referatów “Aarhus Convention and its Compliance Mechanism: Challenges in the implementation of the Aarhus Convention in light of the cases under its Compliance Committee” oraz “Maastricht Recommendations on Public Participation”, Pula, Chorwacja

 • 7 - 28 maja 2016 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu wprowadzającego pt. „Legislation for integration and speeding up” oraz współprzewodniczenie sesji “Legislation for integration and speeding up” podczas dorocznej konferencji grupy Avosetta pt. „Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up”, Ryga
  www.avosetta.org
  'zob. zdjęcie'

 • 18 maja 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie referatu pt. „SEA Directive: towards more coherence with international instruments and other EU Directives” podczas warsztatów organizowanych przez Komisję Europejską “Workshop on the application and effectiveness of the SEA Directive”, Bruksela
  http://ec.europa.eu/environment/eia/conference_may_2016.htm

 • 13 kwietnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie referatu „Overview of interlinkages, synergies and complementarities between the Industrial Accidents Convention, the Protocol on SEA and other relevant UNECE instruments” podczas warsztatów zorganizowanych w ramach Konwnecji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych “Workshop on land-use planning, the siting of hazardous activities and related safety aspects“, Genewa

 • 17 - 18 marca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w “Annual Conference on European Environmental Law 2016” organizowanym przez Akadmię Prawa Europejskiego ERA i przedstawienie referatu “Obligations related to the transboundary impact of energy sector projects: recent developments under the Arhus and Espoo Conventions”, Trewir, Niemcy

do góry

Rok 2015

 • 5 - 6 listopada 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Le rôle de la Convention d’Aarhus dans l’accès à la justice en matière d’environnement” podczas konferencji pt. „Le droit d’acces a la justice en matiere d’environnement” zorganizowanej przez Uniwersytet w Tuluzie oraz Société française pour le droit de l’environnement, Tuluza

 • 2 listopada 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Field of application of SEA” podczas konferencji pt. „Developing legislative framework for the strategic environmental assessment in line with the Protocol on SEA”, Lopota Lake Resort, Kakheti, Gruzja

 • 29 - 30 października 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Decisions of Compliance Committees and Conferences of the Parties – What Legal Effect?” podczas konferencji pt. “Protecting the Environment for Future Generations - Principles and Actors in International Environmental Law” zorganizowanej przez Institut für Umwelt- und Technikrecht Uniwersytetu w Trewirze, Trewir

 • 26 października 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Successful public participation in environmental negotiations” podczas konferencji pt. „Workshop on international negotiations on environmental matters” zorganizowanej przez ECLAC, UNEP i rząd Panamy, Panama
  'zob. zdjęcie'

 • 19 października 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Rule of law” podczas konferencji pt. „A reform agenda for a sustainable Europe” zorganizowanej przez European Environmental Bureau, Bruksela

 • 23 – 24 września 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Compliance of a new law on EIA and SEA -“Environmental Assessment Code” with international requirements and EU Directives” podczas konferencji pt. „Final round-table meeting on the development of a new law on EIA and SEA in Georgia”, Tibilisi

 • 16 – 19 września 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatów pt. „Public participation and transparency under the Aarhus Convention”, “Public Participation In Case Of Activities With Transboundary Impact: Legal Obligations Under Aarhus Convention vs. Obligations Under Espoo Convention and SEA Protocol” oraz “Key issues in transposition of 2014 Amendment to EIA Directive: example of Poland” podczas konferencji pt. „Second Regional Conference On Environmental Impact Assessment” zorganizowanej przez HUSZPO, Novi Vinodolski, Chorwacja

 • 29 – 30 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Access to information – jurisprudence and procedural aspects of the Aarhus Convention Compliance Committee” podczas dorocznej konferencji grupy Avosetta pt. „Access to Environmental Information”, Brema

 • 19 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „EIA/SEA Directives and international obligations: good practice and experience as the base for the development of a new law on Environmental Impact in Georgia” podczas konferencji “Greening Economies in the Eastern Neighborhood. Round-table meeting for the development of a new law on EIA and SEA in Georgia”, Tibilisi

 • 5 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Implementing the Aarhus Convention’s provisions in national legislation and practice: experience of countries of the UNECE region in the light of „0” draft LAC Agreement” podczas konferencji pt. „Perspectives for implementing the Principle X regional instrument in the LAC region” zorganizowanej przez ECLAC, Santiago de Chile

 • 4 maja 2015 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Access to justice in environmental matters: key issues in the implementation of Article 9 of the Aarhus Convention in European Union” podczas konferencji pt. “Marc Pallemaerts Memorial Conference on Human Rights and the Environment”, zorganizowanej przez Ecosphere, Bruksela

do góry

Rok 2014

 • 25 listopada 2014 r. - Magdalena Bar - udział, w charakterze eksperta, w konferencji podsumowującej projekt dotyczący praktycznego funkcjonowania przepisów o dostępie do informacji o środowisku, realizowany przez firmę TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Warszawa

 • 6 listopada 2014 r. - Magdalena Bar - wygłoszenie referatu na temat polskich regulacji dotyczących ochrony środowiska poprzez prawo karne podczas konferencji pt. „Environmental Liability and Environmental Crime - EFFACE public workshop”, zorganizowanej przez European Union Action to Fight Environmental Crime, Bruksela

 • 16 - 17 października 2014 r. - Magdalena Bar - wygłoszenie referatu na temat wdrożenia w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej podczas Annual Conference of the European Water Law Network and the Natura 2000 Observatory. Konferencja została zorganizowana przez Helmholtz Centre for Environmental Research w Lipsku

 • 16 października 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Experiences of Poland and other countries with the Aarhus Convention” podczas konferencji pt. „International Seminar on the Aarhus Convention” zorganizowanej przez Research Center for Economy and Environment w Pekinie oraz EU-China Environmental Governance Programme, Pekin

 • 19 - 21 września 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „ Democratic Values and Principles of the EU” podczas zorganizowanej przez Uniwersytet we Lwowie oraz Uniwersytet w Oregonie konferencji pt. „ Human Rights and Environment in a New Ukraine: In Honor of Prof. Svitlana Kravchenko”, Lwów

 • 10 - 12 września 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Procedures for large scale projects in the light of recent jurisprudence under the Espoo and Aarhus Conventions” podczas organizowanej przez European Environmental Law Forum konferencji „Environmental and planning law aspects of large scale projects”, Bruksela

 • 25 - 26 sierpnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Transposition of the requirements of the Espoo Convention and the EU EIA Directive into the national legislation: European experience and good practice examples” podczas zorganizowanej w ramach programu EaP GREEN konferencji „Towards development of a new law on EIA and SEA in Georgia”, Tibilisi

 • 29 lipca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „UNECE SEA Protocol and EU SEA Directive: legal requirements and experience with practical application” podczas zorganizowanej w ramach programu EaP GREEN konferencji „Towards development of a new law on SEA in Moldova”, Kiszyniów

 • 2 lipca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Success and the challenges of the Aarhus Convention” podczas organizowanej przez EEB i REC konferencji „Implementation of Principle 10 and the Aarhus Convention”, zorganizowana w ramach programu Building bridges between regions”, Maastricht

 • 22 maja 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. “Recent developments under the Aarhus and Espoo Conventions” podczas spotkania Law Group European Environmental Bureau, Bruksela

 • 15 - 16 kwietnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. “Development of a national legislative framework for the application of SEA: practical considerations” podczas konferencji „Implementation of the UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Espoo Convention in Eastern Europe and the Development of a national legislative framework for the application of SEA: practical considerations Caucasus”, Mińsk

 • 10 - 11 kwietnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Development of the EIA scheme in Europe and its place in the decision-making process” podczas konferencji pt. „Environmental Impact Assessment Procedures in the EU” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA); Magdalena Bar - udział w tej konferencji, Trewir

 • 17 - 19 marca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” oraz „The EIA Directive in the case law of CJEU” podczas konferencji pt. „Interaction between the Environmental Impact Assessment and the Nature Directives” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 6 marca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt: „Poland and CCS” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Carbon Capture and Storage: Does it have a future?”, organizowanej przez University College London i King’s College London, Londyn

do góry

Rok 2013

 • 28 - 30 listopada 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu plenarnego pt. „Public participation and access to justice in the findings of the Aarhus Compliance Committee” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Access to Justice in Matters of Environmental Law”, zorganizowanej przez EU Forum of Envirornmental Judges (EUFJE) i Vienna University of Economics and Business, Wiedeń

 • 26 listopada 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu plenarnego pt. „Aarhus Convention – genesis, evolution and status” podczas międzynarodowej konferencji pt. „The Aarhus Convention – Accessing Information, Participation and Justice”, Dublin
  Podcast dostępny na stronie organizatorów: http://environmentalpillar.ie/aarhus-resources/

 • 13 - 14 listopada 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas konferencji pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” zorganizowanej na zlecenie Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 4 - 5 listopada 2013 r. - Jerzy Jendrośka - przewodniczenie sesji plenarnej podczas międzynarodowego seminarium dotyczącego bezpieczeństwa jądrowego (2nd Seminar on Nuclear Safety International Instruments for Ensuring Nuclear Safety), zorganizowanego w ramach Litewskiej prezydencji UE przez Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Litewską Akademię Nauk oraz Asia-Europe Meeting (ASEM), Wilno

 • 23 - 25 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas konferencji szkoleniowej naukowo-szkoleniowej pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” zorganizowanej na zlecenie Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Barcelona

 • 21 - 22 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie wprowadzającego referatu plenarnego pt. „Environmental Assessment in European Law” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Introduction of European standards of environmental assessment in Ukraine”, Lwów

 • 8 - 9 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach Post-graduate Course on European Environmental Law, organizowanego przez Lusiada University Porto dla prawników z Brazylii, Porto

 • 7 - 8 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu plenarnego pt. „Access to Justice in Environmental Matters under the Aarhus Convention” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Access to Courts in Environmental Law Matters”, zorganiozowanej przez European Judicial Training Network oraz Centro de Estudos Judiciários / Judicial Studies Centre (CEJ), Lizbona
  Podcast dostępny na stronie organizatorów:
  http://www.ejtn.eu/en/About/Independent-Seminars/Administrative-Law-Sub-Working-Group/Last-Seminars-Administrative-SWG/

 • 11 - 13 września 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas konferencji szkoleniowej pt. „EU Law on Industrial Emissions” zorganizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 4 lipca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Energy security and legal requirements for environmental protection, public involvement and transboundary co-operation” podczas międzynarodowej konferencji pt. "Scientific support to energy security in the Baltic Sea Region" zorganizowanej w ramach Litewskiej prezydencji UE przez Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Litewską Akademię Nauk oraz European Joint Research Centre, Wilno

 • 1 - 3 lipca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 3 - 5 czerwca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas konferencji szkoleniowej pt. „EU Law on Industrial Emissions” zorganizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Budapeszt

 • 31 maja - 1 czerwca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Helsinki

 • 23 - 24 maja 2013 r. - organizacja międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Dyrektywa EIA - wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio propozycji nowelizacji dyrektywy”. Wystąpienia podczas konferencji przedstawili m.in. Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.
  Bliższe informacje o konferencji, a także jej program i materiały pokonferencyjne - w języku polskim i angielskim można znaleźć na podstronie konferencji. Celem konferencji była analiza proponowanych przez Komisję Europejską zmian dyrektywy EIA - określającej zasady oceny oddziaływania na środowisko w świetle dotychczasowych doświadczeń, a także poglądów wyrażanych w literaturze.

 • 31 stycznia - 1 lutego 2013 r. - Jerzy Jendrośka – wykłady podczas konferencji szkoleniowej pt. Access to Documents and Environmental Information in EU zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

do góry

Rok 2012

 • 21 listopada 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „ACCC case law and the EIA Directive recast proces”, podczas międzynarodowej konferencji „Current issues regarding the EIA and SEA Directives” zorganizowanej przez European Newtork of Environmental Law Organizations i European Environmental Bureau, Bruksela

 • 19 października 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Public participation under the Aarhus Convention: key legal issues and challenges in implementation”, podczas międzynarodowej konferencji „Environmental Democracy Conference” zorganizowanej przez Pázmány Péter Catholic University, Budapeszt

 • 14 września 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji pt. "Carbon Capture and Storage (CCS) in South Africa – Prospects and Challenges"; tytuł wystąpienia "Access to Information, Public Participation in decision-making and access to justice - a perspective from the EU". Konferencja organizowana była przez: Institute of Marine & Environmental Law and African Climate Development Initiative at the University of Cape Town, University College London – Carbon Capture Legal Programme, Kapsztad

 • 13 - 15 czerwca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział i wystąpienia podczas organizowanego przez Korea Environment Institute, koreańskie Ministerstwo Środowiska oraz sekretariat Konwencji z Espoo międzynarodowej konferencji dotyczącej strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (Workshop on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context in Eastern Asia), Seul
  J. Jendrośka przedstawił referat wprowadzający pt. An Overview of Legislation and Practice for Transboundary Environment Impact Assessment in the Pan-European Region; wystąpienie pt. Practical Experience with Transboundary Impact Assessment; Challenges and Lessons Learnt, a także brał udział w dyskusji panelowej "Discussion on Possibilities for Future Cooperation, Including a Pilot Project in Eastern Asia".

 • 6 - 8 czerwca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w międzynarodowej konferencji "Public participation in environmental decision making: focus on water and health", organizowanej przez EKG ONZ, Ministerstwo Środowiska i Leśnictwa Rumunii oraz organizację Women in Europe for a Common Future, Genewa

 • 6 czerwca 2012 r. - Magdalena Bar - udział w spotkaniu Industrial Working Group EEB, Bruksela

 • 23 - 25 maja 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w ukraińskiej krajowej konferencji naukowej pt. "13 Annual Conference on EIA in Ukraine" i wygłoszenie referatu pt. "Towards full implementation of Espoo and Aarhus Conventions in Ukrainian EIA law"; konferencja była organizowana przez Ukraińską Akademię Nauk, Oddział Nauk o Ziemi oraz Państwowy Instytut Badan Inżynieryjno-Technicznych i Ekologicznych Ukrainy, Jałta

 • 20 - 22 maja 2012 r. - Zbigniew Bukowski - udział i referat podczas organizowanej przez Katedrę Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Administracji i Prawa Publicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafarika w Koszycach międzynarodowej konferencji naukowej "Ocena modelu prawnego ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Iwonicz - Košice

 • 14 - 15 maja 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Transparency of the procedure” oraz udział w dyskusji panelowej nt. „What can Aarhus learn from other MEAs and vice versa?” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Effectiveness of the compliance mechanism under the Aarhus Convention”, zorganizowanej przez European Environmental Bureau oraz European ECO Forum, Wiedeń

 • 11 maja 2012 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - udział w organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji "Prawo do czystego środowiska - Rio + 20".
  J. Jendrośka przedstawił referat "Międzynarodowoprawna regulacja ocen oddziaływania na środowisko oraz uprawnień proceduralnych społeczeństwa: perspektywy regulacji globalnej w świetle doświadczeń Konwencji z Espoo i Konwencji z Aarhus.

 • 27 - 28 stycznia 2012 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Madryt

 • 24 stycznia 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu nt. International experience in implementation of the Strategic Environmental Assessment; w ramach seminarium pt. Round Table Discussion on preparation of the ratification of the Protocol on Strategic Environmental Assessment to UNECE Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context, Kijów

do góry

Rok 2011

 • 9 listopada 2011 r. – Magdalena Bar – Magdalena Bar – udział w spotkaniu Grupy Prawnej EEB (Law Group), Bruksela

 • 8 listopada 2011 r. - Magdalena Bar – udział w organizowanych przez Komisję Europejską warsztatach dotyczących implementacji dyrektywy 2004/35/WE – “Stakeholder and Practitioner Workshop on the implementation of the ELD in the EU”, Bruksela

 • 8 listopada 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu gościnnego pt. “Public Participation and Environmental Law in Europe” w ramach kursu LLM Environmental Regulation and Governance oraz wykładu gościnnego w ramach tzw. Environmental Policy Seminar pt. Aarhus Convention Compliance Mechanism – oba na University College London

 • 7 listopada 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – udział w organizowanej przez University College London konferencji “Implementing the EU CO2 Storage Directive. Challenges and Opportunities”; J. Jendrośka przedstawił wystąpienie dotyczące stanu implementacji dyrektywy CCS w Polsce, Londyn

 • 14 – 15 paĽdziernika 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu zamawiany pt. “Public participation and access to justice in the findings of the Aarhus Convention Compliance Committee” na zorganizowanej przez EU Forum of Judges for the Environment wraz z Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury międzynarodowej konferencji pt. “The environmental protection in the town and country planning or in land use in the EU law”, Warszawa

 • 1 – 2 lipca 2011 r. - Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – udział w zorganizowanym przez European Environmental Law Association wraz z Oriel College Uniwersytetu w Oksfordzie międzynarodowym seminarium “Seminar on the new EU Waste Framework Directive and its Transposition by EU Member States”; Jerzy Jendrośka przedstawił referat pt. “Public Participation and information in the WFD and other waste directives”, Magdalena Bar – wystąpienie na temat stanu transpozycji dyrektywy 2008/98/WE w Polsce, Oksford

 • 21 czerwca 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu pt. “Legal challenges of the application of Espoo Convention in post-Soviet OVOS/expertiza systems” na zorganizowanym przez EKG ONZ we współpracy z Uniwersytetem w Ottawie międzynarodowym sympozjum pt. “Seminar on 20 years of law and practice under the Espoo Convention”, Genewa

 • 10 czerwca 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – udział w konferencji naukowej pt. “20 lat prawa i polityki ochrony środowiska”; J. Jendrośka przedstawiał prezentację pt. “Polska wobec prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej: kilka refleksji w przededniu polskiej prezydencji w Radzie”, Wrocław

 • 1 czerwca 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. “Bariery prawne działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i możliwości ich przezwyciężania” podczas organizowanej przez Wojewodę Opolskiego konferencji pt. “Problemy ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Górnej Odry”, Opole

 • 19-20 maja 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – udział w konferencji “European Environmental Law Forum. Key Challenges and Developments of Environmental Law”; J. Jendrośka przedstawił wystąpienie pt. “Activating the people-access to justice, participation and transparency”, Lipsk

 • 19 kwietnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. “Rola konsultacji społecznych w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i prawa krajowego” podczas konferencji inaugurującej kampanię edukacyjną “Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie!”, organizowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez PSDB sp. o.o., Warszawa

 • 22 – 24 lutego 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. “Monitoring compliance of EU-funded projects with EIA and SEA Directives: lessons to be learned when promoting compliance with the Aarhus Convention” podczas organizowanych przez EKG ONZ warsztatów “Workshop on promoting the application of the principles of the Aarhus Convention in international forums”, Genewa

 • 11 lutego 2011 r. - Magdalena Bar – udział w spotkaniu Grupy Prawnej EEB (Law Group), Bruksela

do góry

Rok 2010

 • 7 grudnia 2010 r. - Magdalena Bar – wykład dotyczący prawnych uregulowań w zakresie ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz szkód w środowisku, podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej prowadzony przez Fundację Ekorozwoju projekt “Strażnicy Natury”, Wrocław

 • 16 listopada 2010 r. - Zbigniew Bukowski – wystąpienie dotyczące projektowanych środków administracyjnych podczas organizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencji pt. “Prawne i polityczne ramy globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu”, Warszawa

 • 18 – 19 listopada 2010 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – udział w organizowanej przez Komisję Europejską i Belgijską Prezydencję międzynarodowej konferencji “Conference for the 25th anniversary of the EIA Directive: Successes – Failures – Perspectives”. J. Jendrośka przedstawił wystąpienie pt. “Quality of the EIA process: issues of concern and ways for improvement”, Leuven

 • 15 listopada 2010 r. - Jan Jerzmański – wykład pt. “Od odpadu do produktu – popioły i żużle energetyki – aspekty formalno-prawne” – podczas organizowanej przez firmę Renevis (pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) konferencji pt. “Wykorzystanie ubocznych produktów spalania jako materiałów alternatywnych w inżynierii lądowej w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionalnego”, Wrocław

 • 18 października 2010 r. - Magdalena Bar, Sergiusz Urban – udział w organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konferencji “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, związanej z pełnieniem przez Urząd Marszałkowski funkcji Instytucji Zarządzającej RPO WZ. M. Bar przedstawiła podczas konferencji wystąpienie pt. “Najważniejsze aspekty polskich przepisów środowiskowych w kontekście prawa UE” oraz brała udział w panelu dyskusyjnym “Środowiskowe aspekty realizacji projektów inwestycyjnych”. S. Urban brał udział w panelu dyskusyjnym “Procedura udziału społeczeństwa w badaniu wpływu realizacji inwestycji infrastrukturalnych na środowisko”, Szczecin

 • 15 października 2010 r. - Magdalena Bar – wystąpienie dotyczące polskich uregulowań prawnych dotyczących udziału zagranicznych organizacji pozarządowych w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska podczas międzynarodowych warsztatów “Transboundary Access to Justice for Environmental NGOs”, organizowanych przez Umweltbundesamt (niemiecką Federalną Agencję Ochrony Środowiska), Berlin

 • 20 – 22 września 2010 r. – Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Environmental information, public participation and access to justice – international law” podczas organizowanej przez Uniwersytet w Ganadwie międzynarodowej konferencji “EU – China. Conference on Environmental Law”, Gandawa

 • 17 września 2010 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Sergiusz Urban – udział w organizowanej przez Environmental Law Network International (elni), VVOR i VRM międzynarodowej konferencji pt. “Talking about the environmental effects of industrial installations: the European Directive on Industrial Emissions”. J. Jendrośka przedstawił prezentację pt. “Link to the Aarhus Convention”, Gandawa

 • 19 maja 2010 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja dotycząca udziału społeczeństwa wg Konwencji z Aarhus (“Public participation under the Aarhus Convention”) podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej ochrony środowiska i praw człowieka (Environment and Human Rights: Public Participation in Environmental Matters – Theory and Practice), organizowanej przez Ombudsmana Słowenii, Lubljana

 • 17 – 18 maja 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział w 13 spotkaniu Grupy Roboczej EIA funkcjonującej w ramach Konwencji z Espoo. Spotkanie połączone było z międzynarodowym seminarium dotyczącym EIA i SEA, Genewa

 • 17 maja 2010 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu pt. “Challenges of the Espoo Convention application in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia”, podczas zorganizowanego przez EKG ONZ międzynarodowego seminarium pt. “Legislation and procedures for implementation of the Espoo Convention in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia”, Geneva

 • 29 marca 2010 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Concept of public concerned under the Aarhus Convention” podczas zorganizowanej przez Uniwersytet w Bolonii konferencji “La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, Bolonia

 • 21 marca 2010 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Access to Environmental Justice in European Union” podczas zorganizowanej przez Akademię Sędziów Ukrainy oraz projekt USAID „Ukraine: Rule of Law” seminarium pt. „Access to Justice in Environmental Matters”, Lwów

 • 9 marca 2010 r. - Magdalena Bar – prezentacja dotycząca Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu “Woda i Zdrowie” (“Ensuring compliance and implementation of the Protocol”) podczas konferencji poświęconej Protokołowi “Woda i Zdrowie” (Protocol Day, The UNECE/WHO-EURO Protocol on Water and Health: where health, environment and development policies meet), poprzedzającej Piątą Ministerialną Konferencję dotyczącą Środowiska i Zdrowia (Fifth Ministerial Conference on Environment and Health), Parma

 • 26 lutego 2010 r. - Magdalena Bar – prezentacja dotycząca funkcjonowania trzech komitetów ds. przestrzegania i implementacji umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska (“Existing compliance mechanisms in UNECE – Aarhus, Espoo and Water and Health protocol -an overview and comparison of the 3 mechanisms”) podczas organizowanej przez EEB i irlandzką organizację ekologiczną Coastwatch konferencji pt. “Law and Law enforcement for biodiversity protection”, Dublin

 • 17 lutego 2010 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja pt. Wyniki raportu Komisji Europejskiej dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Kierunki możliwych zmian w prawie wspólnotowym podczas organizowanej przez firmę Hallmark Events konferencji pt. “Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – stan obecny i planowane zmiany”, Warszawa

do góry

Rok 2009

 • 19 – 20 listopada 2009 r. – Zbigniew Bukowski, Marcin Stoczkiewicz – wygłoszenie referatów podczas organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencji “Zmiany klimatu a społeczeństwo” (Z. Bukowski – referat pt. Administracyjnoprawne instrumenty ochrony klimatu, M. Stoczkiewicz – referat pt. Pomoc państwa a zmiany klimatu), Warszawa

 • 5 – 6 listopada 2009 r. – Jerzy Jendrośka, Zbigniew Bukowski, Magdalena Bar – udział w organizowanej przez Uniwersytet Opolski konferencji “Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej w prawie polskim i wspólnotowym”, J. Jendrośka wygłosił referat pt. Problemy na tle styku różnych reżimów prawnych dostępu do informacji w prawie wspólnotowym i prawie polskim, a Z. Bukowski – referat pt. Odmowa udostępniania informacji o środowisku, Izbicko

 • 19 października 2009 r. - Jerzy Jendrośka - prezentacja na temat orzecznictwa Komitetu ds.. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w kwestii udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska (The opinions of the Aarhus Committee as guidance for public participation procedures), podczas organizowanej przez Centrul de Resurse Juridice konferencji zatytułowanej “Environment Impact Assessment (EIM) and Environment Strategic Assessment (ESM) - process of transposition and implementation at the level of the stakeholders”, Bukareszt

 • 28 września 2009 r. - Jerzy Jendrośka - udział w organizowanej prze EEB oraz European Trade Unions i Social Platform konferencji zatytułowanej „EU leadership on sustainability”, Bruksela

 • 21 – 22 września 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – udział w organizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej konferencji pt. Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne; Z. Bukowski przedstawiał prezentację pt. Instytucja biegłych w sprawach z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony przyrody, Łódź

 • 17 – 18 lipca 2009 r. - Marcin Stoczkiewicz – udział w spotkaniu Grupy Roboczej EEB do spraw instrumentów ekonomicznych, Londyn

 • 24 – 25 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział i prowadzenie sesji podczas organizowanej przez Association Nationale des Commissions Locales d’Informations konferencji dotyczącej prakatycznej implementacji Konwencji z Aarhus w odniesieniu do zagadnień energetyki jądrowej (European workshop on the practical implementation of the Aarhus Convention in the nuclear field), Luksemburg

 • 18 – 19 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja na temat dostępu do informacji w Polsce (Legal Framework for Access to Environmental Information in Poland) podczas organizowanej przez die Landesbeauftragte fuer den Datenschutz und fuer das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg konferencji poświęconej tej tematyce, zatytułowanej “Access to Environmental Information – Freedom of Information in favour of Environmental Protection?”, Pocztam

 • 11 czerwca 2009 r. - Magdalena Bar – udział w spotkaniu Grupy Roboczej EEB do spraw IPPC, Bruksela

 • 16 – 17 kwietnia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja na temat działalności Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus (The Compliance Mechanism of the Convention; overview of the decisions of the Compliance Committee) oraz przewodniczenie pracom grup roboczych podczas organizowanej przez Prezydencję Czeską międzynarodowej konferencji dotyczącej stosowania Konwencji z Aarhus w praktyce (International conference on the implementation of the Aarhus Convention in practice), Brno, Czechy

 • 2 – 3 kwietnia 2009 r. - Magdalena Bar – prezentacja na temat implementacji dyrektywy ptasiej w Polsce oraz prowadzenie sesji podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europäische Rechtsakademie w Trewirze z okazji 30 rocznicy przyjęcie dyrektywy ptasiej (Marking 30 years of the Wild Birds Directive), Trewir, Niemcy

 • 7 – 9 marca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział, w charakterze arbitra, w zorganizowanym przez Uniwersytet w Kopenhadze międzynarodowym konkursie dla studentów prawa, dotyczącym zmian klimatycznych (The Copenhagen Competition: Protocol on Climate Change – an international negotiation competition; http://climate.ku.dk/copenhagencompetition)

 • 20 lutego 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu ekspertów prawa ochrony środowiska dotyczącym egzekwowania prawa (Environmental Lawforce Expert Meeting), Gandawa, Belgia

do góry

Rok 2008

 • 26 – 27 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Zbigniew Bukowski, Magdalena Bar – udział w organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Prawa Ochrony Środowiska konferencji naukowej “Zintegrowane środki prawne ochrony środowiska”, Wrocław

 • 13 – 14 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Access to information and public participation in addressing climate change: does the Aarhus Convention fits the bill?” – podczas Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Uniwerystet w Aarhus z okazji 10 rocznicy podpisania Konwencji z Aarhus (tytuł konferencji” “The Role of Information in an Age of Climate Change. An International Conference to mark the 10th Anniversary of the Aarhus Convention”), Aarhus

 • 9 – 10 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział i wystąpienia podczas konferencji dotyczącej roli sądów państw członkowskich UE w implementacji wspólnotowego prawa ochrony środowiska (Le juge en Europe et la droit communautaire de l’environment) organizowanej m.in. przez Komisję Europejską, Conseil d’Etat, Assocciation of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU, EU Forum of Judges for Environment, Paryż

 • 25 – 27 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Zbigniew Bukowski – udział i wygłoszenie referatów podczas konferencji naukowej “Aktualne problemy prawa ochrony środowiska” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Kroczyce koło Zawiercia

 • 2-3 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – współorganizacja i udział w warsztatach Wpływ organizacji ekologicznych na politykę ekologiczną UE: działania EEB i możliwości współpracy z polskimi organizacjami ekologicznymi. Warsztaty organizowane wspólnie z EEB i Polską Zieloną Siecią

 • 25 czerwca 2008 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. Public participation in environmental decision-making: beyond EIA podczas międzynarodowej konferencji The Aarhus Convention at Ten: Interactions and Tensions between Conventional International Law and EU Environmental Law, Amsterdam

 • 28 – 30 maja 2008 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. The Aarhus Convention and its Implementation in Europe podczas Szóstego międzynarodowego kongresu prawa ochrony środowiska w Rio de Jaineiro (6th City of Rio de Janeiro International Congress on Environmental Law) organizowanego przez City of Rio de Janeiro Attorney General’s Office, Brazilian Bar Association, State of Rio de Janeiro Branch oraz Pace University School of Law, EUA/USA; Rio de Janeiro

 • 10 – 11 marca 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w pierwszych warsztatach dotyczących rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z realizacją dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (Strategic conflict management of large infrastructure projects), organizowanych przez conCISE.net, Frankfurt

do góry

Rok 2007

 • 3 – 4 grudnia 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat wynikających z Konwencji z Aarhus wymagań dotyczących udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji strategicznych (“General overview of the Aarhus Convention’s requirements for public participation in strategic decision-making”) podczas organizowanych przez Sekretariat Konwencji z Aarhus oraz rządy Bułgarii i Austrii warsztatów pt. “Aarhus Workshop on Public Participation in Strategic Decision-Making (PPSD)”, Sofia

 • 23 – 24 listopada 2007 r. – Jerzy Jendrośka – wykład na temat implementacji Konwencji z Aarhus (“The evolution of Aarhus Convention implementation”) podczas organizowanej przez Mediterranean SOS Network konferencji pt. “Civil society, environment and sustainable development: from information to active participation”, Ateny

 • 16 listopada 2007 r. - Magdalena Bar – udział w zorganizowanym przez European Environmental Bureau (EEB) seminarium dotyczącym unijnej strategii zrównoważonego rozwoju (“Reviewing the EU SDS”), Bruksela

 • 9 – 10 listopada 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat doświadczeń związanych z kontrolą przestrzegania Konwencji z Espoo (“Practice and relevant cases emerged in the context of the EIA Compliance Mechanism”) podczas organizowanej przez Uniwersytet w Mediolanie konferencji pt. “Non-Compliance Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Law”, Mediolan

 • 5 – 6 listopada 2007 r. - kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy, wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Centrum Prawa Ekologicznego zorganizowała konferencję pt. “Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji”, Kamień Śląski. Podczas konferencji wygłoszono 23 referaty. Referat wprowadzający pt. “Doświadczenia z implementacją acquis środowiskowego w państwach członkowskich” wygłosił prof. Ludwig Krämer, były urzędnik Komisji Europejskiej, obecnie profesor Kolegium Europejskiego w Brugii

  [pobierz program konferencji (plik "doc" 54 KB)]

 • 4 października 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Wymagania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (EPRTR) w kontekście innych obowiązków sprawozdawczości w ochronie środowiska” podczas organizowanej przez Program “Odpowiedzialność i Troska” konferencji pt. “Forum Ekologiczne Branży Chemicznej”, Toruń

 • 26 września 2007 r. - Jan Jerzmański – wykład pt. “Postępowanie z odpadami i planowane zmiany w świetle przepisów prawnych” podczas organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Fundację Ekologiczną “Zielona Akcja” konferencji pt. “Gospodarka odpadami w gminach”, Wrocław

 • 31 sierpnia 2007 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Dostęp do informacji – jak zgodnie z prawem udostępniać informacje o funduszach ochrony gruntów rolnych” podczas organizowanej przez Federację Zielonych Gaja ze Szczecina konferencji pt. Fundusze ochrony gruntów rolnych w Polsce – zarządzanie w praktyce, Warszawa

 • 4 – 5 lipca 2007 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Zbigniew Bukowski – uczestnictwo w organizowanej przez Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska we Wrocławiu konferencji naukowej pt. “Czy nadszedł czas na opracowanie systemu prawa ochrony środowiska”, Wrocław

 • 21 czerwca 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. “Zjednoczona Europa wobec zagrożeń globalnych: podstawowe zasady ochrony środowiska i praktyka ich stosowania” podczas organizowanej przez Uniwersytet Opolski konferencji naukowej pt. “Ideowe i praktyczne podstawy integracji europejskiej”, Kamień Śląski

 • 6 czerwca 2007 r. - Magdalena Bar – udział w seminarium zorganizowanym przez European Environmental Bureau (EEB) wspólnotowych przepisów implementujących Konwencję z Aarhus, Bruksela

 • 5 czerwca 2007 r. - Magdalena Bar – udział w spotkaniu Grupy Prawnej (Law Group) działającej w ramach European Environmental Bureau (EEB), Bruksela

 • 4 czerwca 2007 r. - Magdalena Bar – udział w seminarium zorganizowanym przez European Environmental Bureau (EEB) dotyczącym odpowiedzialności za szkody w środowisku – dyrektywy 2004/35/WE i jej transpozycji w państwach członkowskich (The Environmental Liability Directive (2004/35/EC) after the transposition deadline), Bruksela

 • 1 – 3 czerwca 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Gandawa

do góry

Rok 2006

 • 6 – 7 grudnia 2006 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Magdalena Bar, Zbigniew Bukowski – udział w organizowanej przez Zespół X Instytutu Nauk Prawnych PAN krajowej konferencji pt. “30 lat badań nad problematyką prawa i polityki ochrony środowiska”, Wrocław

 • 20 listopada 2006 r. – Jan Jerzmański – prezentacja pt. “Konsekwencje niewywiązania się przez państwa członkowskie z postanowień zawartych w dyrektywach UE dotyczących gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami” – podczas organizowanego przez firmę Abrys X Zjazdu Ekologicznego, Poznań

 • 9 – 10 listopada 2006 r. – Jerzy Jendrośka – udział w organizowanej przez Komisję Europejską konferencji poświęconej polityce komunikacji społecznej w Unii Europejskiej (w związku z opracowaną przez Komisję Białą Księgą w sprawie europejskiej polityki komunikacji, COM(2006) 35 z 1.02.2006) oraz wystąpienie podczas panelu dotyczącego współpracy obywateli z instytucjami unijnymi, Bergamo

 • 27 października 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja dotycząca udziału społeczeństwa w procedurach administracyjnych na poziomie UE (Public participation in EU-level administrative procedures) podczas organizowanego przez międzynarodowe stowarzyszenie Ecosphere seminarium dotyczącego wspólnotowego rozporządzenia w sprawie stosowania Konwencji z Aarhus do instytucji i ciał WE (The Aarhus Regulation: New Opportunities for Citizens in the EU and Beyond?)

 • 29 – 30 września 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Siena

 • 14-15 lipca 2006 r. - Magdalena Bar – udział w organizowanym przez European Environmental Law Association seminarium na temat dyrektywy o odpowiedzialności za szkody w środowisku (Seminar on the European Union Environmental Liability Directive) oraz prezentacja stanu ustawodawstwa polskiego w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku, Oxford

 • 29 maja 2006 r. – Magdalena Bar – udział w seminarium zorganizowanym przez European Environmental Bureau (EEB) dotyczącym odpowiedzialności za szkody w środowisku (dyrektywa 2004/35/WE i jej transpozycja w państwach członkowskich), Bruksela

 • 20 kwietnia 2006 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. “Prawne podstawy transgranicznego uczestnictwa władz i społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska” podczas konferencji “Transgraniczna współpraca społeczności lokalnej i władz między Polską i Niemcami”, organizowanej przez Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften der Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Książ

 • 13 – 14 stycznia 2006 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Kraków

do góry

Rok 2005

 • 12 – 13 grudnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Zbigniew Bukowski – udział w organizowanej przez Uniwersytet Opolski konferencji “Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej” (J. Jendrośka – prowadzenie jednej z sesji, J. Jerzmański i Z. Bukowski – wygłoszenie referatów), Opole

 • 28 listopada 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Thresholds and criteria set by the member state” podczas międzynarodowej konferencji “EIA – setting thresholds and standards for human health and the environment” organizowanej przez Faculty of Environmental Sciences and Process Engineering Department of Environmental Planning, Brandenburg Technical University (BTU) of Cottbus, St. Marienthal

 • 20 – 22 października 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. “Aspekty prawne ocen środowiskowych w Polsce w świetle wymagań Unii Europejskiej – aktualne problemy” podczas konferencji “Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym”, organizowanej przez AGH w Krakowie, Kraków

 • 5 września 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. Legal Framework for Controlling GMOs podczas XII międzynarodowej konferencji dotyczącej embriologii roślin (“XII International Conference on Plant Embryology”), organizowanej przez Zakład Cytologii i Embriologii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitet Morfologii i Embriologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 • 22 – 23 czerwca 2005 r. – Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. “Udział społeczeństwa w sprawach dotyczących GMO” podczas konferencji “Wsparcie krajowych ram bezpieczeństwa biologicznego w Polsce”, organizowanej przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Radzików

 • 22 – 23 kwietnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Madryt

do góry

Rok 2004

 • 8 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Proces integracji Polski z Unią Europejską w aspekcie ochrony środowiska” – podczas sesji popularnonaukowej “Ochrona środowiska – integracja – obywatele” zorganizowanej przez Ekobibliotekę Legnickiej Biblioteki Publicznej, Legnica

 • 15 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wystąpienia podczas organizowanego przez Abrys Sp. z o.o. VIII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego przy Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2004

 • 13 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “The UN-ECE, the EU and environmental democracy” – podczas konferencji organizowanej z okazji 25 rocznicy przyjęcia Konwencji w sprawie zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości “Does the EU lead Europe on environmental policy? Supranationalism and intergovernmentalism in regional environmental cooperation”, Bruksela

 • 24 – 25 września 2004 r. - Jerzy Jendrośka - uczestnictwo i wykład „Public information and participation” - podczas organizowanej przez grupę Avosetta konferencji „30 Years of European Community Environmental Law”, Brema

 • 15 września 2004 r. - Magdalena Bar – uczestnictwo i wykład w organizowanym przez Ministerstwo Środowiska w ramach projektu Phare PL/01/IB/EN/03 sympozjum dotyczącym GMO “Information and Opinions on Genetically Modified Organisms”

 • 26 sierpnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “Public participation and trading regimes – is there a role?” – podczas konferencji “Modern Environmental Regulation – Challenges and Opportunities”, Londyn

 • 28 czerwca 2004 r. - Magdalena Bar – uczestnictwo i wykład “Podstawy prawne realizacji zasady partnerstwa w polskim prawie ochrony środowiska” – podczas konferencji oceniającej raport “O realizacji zasady partnerstwa w państwie z punktu widzenia pozarządowych organizacji ekologicznych jako jednej z kluczowych zasad zrównoważonego rozwoju zapisanych w Agendzie 21″, Wrocław

 • 7 czerwca 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “System prawa ochrony środowiska w Polsce: stan obecny i kierunki rozwoju” – podczas sympozjum niemiecko-polskiego, Hamburg

do góry

Rok 2003

 • 27 – 28 listopada 2003 r. - Magdalena Bar – uczestnictwo i referat podczas zorganizowanej przez Komisję Europejską (DG ENV) konferencji pt. “Environmental Crime – Rules of Sanctions”, Bruksela

 • 17 listopada 2003 r. - Jerzy Jendrośka, Zbigniew Bukowski, Magdalena Bar – uczestnictwo i wystąpienia podczas organizowanego przez Abrys Sp. z o.o. VII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego przy Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2003

 • 16 – 17 października 2003 r. - Magdalena Bar, Zbigniew Bukowski, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Marcin Stoczkiewicz, Jerzy Rotko – uczestnictwo w Zjeździe Katedr Prawa Ochrony Środowiska, Duszniki Zdrój

 • 26 września 2003 r. - Jerzy Jendrośka – referat pt. “Standardy środowiskowe w kontekście Dyrektyw Unii Europejskiej” na sympozjum “Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w kontekście standardów Unii Europejskiej” zorganizowanym przez WFOŚiGW, Wrocław

 • 16 – 17 czerwca 2003 r. - Jerzy Jendrośka – wykład podczas organizowanej przez Öko-Institut z Darmstadt konferencji pt. “Legal Issues in the Implementation and Enforcement of Climate Policies in Europe”, Bruksela

 • 13 – 14 czerwca 2003 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Londyn

 • 3 czerwca 2003 r. - Jerzy Jendrośka, Marcin Stoczkiewicz – udział w zorganizowanym wspólnie z REC i przy udziale Ministerstwa Środowiska spotkaniu poświęconym możliwościom wprowadzenia w Polsce rejestrów PRTR oraz EPER, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

do góry

Rok 2002

 • 30 – 31 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział i wygłoszenie wykładu podczas międzynarodowej konferencji pt. “Approximation. The Never Ending Story.” zorganizowanej z okazji 10 rocznicy utworzenia Instytutu Polityki Ekologicznej (the Institute for Environmental Policy) w Pradze; Praga

 • 11 – 13 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Amsterdam

 • 20 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Ustawodawstwo horyzontalne w ochronie środowiska w kontekście procesu integracji z Unią Europejską” – podczas uroczystości związanej z wręczeniem gminom nagród “Zielonego Liścia” za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim, Szczawno Zdrój

 • 13 – 14 czerwca 2002 r. - Magdalena Bar – w ramach realizowanego wspólnie z REC projektu pt. “Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako narzędzie dostępu do informacji” – udział spotkaniu regionalnym dotyczącym negocjowanego Protokołu PRTR do Konwencji z Aarhus, Szentendre, Węgry

 • 22 kwietnia 2002 - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Access to information for decisionmakers and the public – experience of the Aarhus Convention” – podczas II Międzynarodowej Konferencji “Sustainable Management of Trasboundary Waters in Europe”, Międzyzdroje

 • 21 lutego 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat praw człowieka w międzynarodowym i polskim systemie ochrony środowiska podczas Konferencji pt. “Prawa człowieka w ochronie środowiska” organizowanej przez Ministra Środowiska oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sala kolumnowa Sejmu, Warszawa

 • 10 lutego 2002 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący biura negocjacji nad protokołem do konwencji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo – przygotowanie seminarium na temat “Udział społeczeństwa w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko”, Warszawa

 • 19-21 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie na międzynarodowej konferencji poświęconej Konwencji z Aarhus, zorganizowanej przez Europejskie Eco-Forum, w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Komisarz do spraw środowiska, Margot Wallström, Bruksela

 • 19-21 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie na międzynarodowej konferencji poświęconej Konwencji z Aarhus, zorganizowanej przez Europejskie Eco-Forum, w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Komisarz do spraw środowiska, Margot Wallström, Bruksela

do góry

Rok 2001

 • 12 marca 2001 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Dostęp do informacji jako warunek społecznej aktywności” – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski

 • 12 marca 2001 r. – Jan Jerzmański – wykład “Stan negocjacji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Stanowisko negocjacyjne” – podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wrocław

 • 23 lutego 2001 r. – Jerzy Jendrośka – wykład “Die Aarhus – Konvention im Uberblick – Entstehungsgeschichte und Zielsetzungen” na konferencji “Neue Perspektiven fur die Umwelt durch die Aarhus – Konvention – Umweltinformation, Partizipation und Zugang zum recht”, Wiedeń

 • 12-13 stycznia 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org) – referat pt. Aarhus Convention: Towards New Era in Granting Individual Rights in International Environmental Law na międzynarodowej konferencji Individual Rights to Environmental Protection in the EU Constitution, organizowanej przez Uniwersytet w Bremie, Brema

do góry

Rok 2000

 • 8 grudnia 2000 r. - Jerzy Jendrośka i Jan Jerzmański – wykłady podczas konferencji “Nowe przepisy i projekty w dziedzinie ochrony środowiska”, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Lubuski

 • 30 listopada – 1 grudnia 2000 r. - Jerzy Jendrośka – udział w konferencji “Development of a legally binding instrument on PRTRs under the anspices at the Aarhus Convention”, Genewa

 • 23-24 listopada 2000 r. - Jerzy Jendrośka – przewodniczenie sesji Rules and Legislation podczas międzynarodowej konferencji Public Participation and Health Aspects in Strategic Environmental Assessment, zorganizowanej przez EKG ONZ, WHO oraz rządy Norwegii i Czech, Budapeszt

 • 9-10 listopada 2000 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Aarhus convention on the right to environmental information” na konferencji “A closer look at the European Investment Bank’s policies and projects in Europe from an environmental, access to information and public participation perspective”, Parlament Europejski, Bruksela

 • 3-4 października 2000 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu “Environmental Law in Poland” na międzynarodowej konferencji Balancing Economic Development and Environmental Protection around the World, Academy of Natural Sciences, Filadelfia, USA

do góry     drukuj