Nasza kancelaria została wskazana w rankingu kancelarii prawnych Rzeczpospolitej za lata 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 i 2016 i 2020 jako rekomendowana kancelaria świadcząca usługi z zakresu ochrony środowiska.

Mec. Magdalena Bar została wskazana jako "rekomendowany prawnik" w dziedzinie ochrony środowiska w rankingu "Rzeczpospolitej" (za lata 2009, 2010, 2011, 2015 i 2016).

Chambers Europe

Ponadto kancelaria została wskazana jako rekomendowana firma, a mec. Magdalena Bar jako rekomendowany prawnik w katalogu Chambers Europe “Europe’s Leading Lawyers for Business” (w roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).


Wybrane opinie naszych klientów:

Bardzo dziękuję za wszystkie warsztaty - usłyszałam bardzo dużo pozytywnych słów na temat przeprowadzenia warsztatów.

Ministerstwo Klimatu, 2020

Mr. Jerzy Jendrośka was involved, in 2014-2017, in the development of EIA/SEA legislation in Georgia in line with the Espoo Convention, the Protocol on SEA and relevant EU Directives (within the EU funded program EaP GREEN). Mr. Jendrośka was one of the main contributors to successfully finalize the draft law on “Environmental Assessment Code” adopted in June 2017 in Georgia. We were very satisfied with the quality of his services and smooth co-operation. Mr. Jendrośka was supportive to the national drafting team members and his professionalism encouraged all of them to be creative and hardworking.

Ministry of Environmental Protection
and Agriculture of Georgia, 2018
 

Współpraca z Państwem to dla nas wielka przyjemność. Nie ulega wątpliwości, że w sprawach ochrony środowiska jesteście najlepsi w Polsce.

Local Recycling Center Sp. z o.o., 2017
 

I don't think anyone in Europe knows more about the law of EIA than Jurek Jendrośka.

Profesor Indiana University, USA, 2017
 

...jeszcze raz bardzo dziękuję za profesjonalne wykonanie ekspertyzy oraz miłą współpracę!

GDOŚ, 2013
 

Ekspertyza w sposób wyczerpujący odnosi się do zagadnień określonych w § 1 umowy, w sposób całkowity wypełnia cel zawarte umowy. Należy podkreślić bardzo wysoki poziom jej zawartości merytorycznej (…) i jej dużą przydatność dla Zespołu Prawa Cywilnego...

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012
 

... dostaliśmy dziś ekspertyzę. Bardzo dziękujemy za miłą i sprawną współpracę i mamy nadzieję, że w przyszłości będzie nam dane razem współpracować. Życzymy powodzenia !

RDOŚ, 2012
 

... bardzo dziękuję Państwu za udana współpracę podczas realizacji ekspertyzy

KZGW, 2012
 

Poziom świadczonych przez kancelarię usług oceniamy bardzo wysoko i uznajemy kancelarię za godną polecenia innym podmiotom.

OVE ARUP, 2011
 

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego potwierdza, że Spółka "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska" świadczyła w roku 2008 i 2009 na rzecz Wydziału kompleksową obsługę prawną z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska. (...) W dotychczasowej współpracy spółka zaprezentowała wysoki poziom fachowości, rzetelności i sprawności w realizacji zleconych zadań, wykazując się gruntowna znajomością zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, w szczególności w kontekście dostosowania ustawodawstwa polskiego do przepisów Unii Europejskiej. Wydział (...) bazując na dotychczasowym doświadczeniu, wysoko ocenia współpracę ze Spółką, co pozwala z pełną odpowiedzialnością rekomendować świadczone przez nią usługi innym jednostkom organizacyjnym.

Urząd Marszałkowski
Woj. Zachodniopomorskiego, 2009
 

We herewith certify that the firm "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska" has successfully performed a number of trainings for us in the EU PHARE Project "Preparation for the Cohesion Fund in Poland" (project duration: October 2004 - November 2005). The trained subjects were Polish and EU law regarding EIA (...). We were very satisfied with the high quality of the trainings and reports provided and can only recommend them for any future projects.

CEEN Consulting, Wien
Inwent Capacity Building, Bonn, 2006
 

Poziom świadczonych przez kancelarię usług oraz wiedzę merytoryczna i umiejętności jej ekspertów oceniamy bardzo wysoko. Uznajemy kancelarię za godną polecenia do przyszłych projektów.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Małopolska Agencja Energii i Środowiska, 2006
 

We herewith certify that the law firm "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska" took part in the Project "Capacity Building in Implementation of the environmental Acquis at the Local and Regional Level" and has successfully performed number of trainings for the representatives of public authorities. Topics covered by the trainings: legal requirements for EIA procedures and IPPC permits under EU and Polish law. (...) We were very satisfied with the quality of the trainings and trainings material provided by that firm.

CarlBro. Intelligent Solutions, 2006
 

W związku z odniesionym sukcesem, niniejszym chciałbym wyrazić podziękowanie kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Projektu, albowiem sukces Projektu stanowi sukces każdego z członków zespołu.

Proeko, sp. z o.o., 2006
 

Niniejszym chciałbym wyrazić podziękowanie za możliwość spotkania i współpracy z Państwem. Państwa doświadczenie, zaangażowanie i wytrwałość w odpowiadaniu na pytania uczyniły szkolenia wartościowymi (...). Z życzeniami sukcesów i nadzieją na przyszłą współpracę.

Gdańska Fundacja Wody, 2005
 

Dear Mr. Jerzy Jendrośka,
We express our gratitude for you participation and for presentation of reports at the regional seminars "Ways and Prospective for Implementation of the Aarhus Convention in the Regions of the Kyrgyz Republic" held on June 17-25, 2004 in the cities of Osh, Talas and Kara-Kol. Your recommendations, comments and proposals made in the course of discussion of the issues included in the seminar programme, as well as during the work in smaller discussion groups, facilitated the efficient results and made those seminars informative and productive. We appreciate your consultations on issues relating to improvement of the situation in relation to access to environmental information, public participation in the decision making process and access to justice.

The Ministry of Ecology and
Emergency Situations of the Kyrgyz Republic
The OSCE Centre in Bishkek, 2004
Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności