Dyrektywa EIA - wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio propozycji nowelizacji dyrektywy

Data i miejsce wydarzenia: 23-24 maja 2013 r., budynek "D" Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-10, Wrocław

Celem konferencji jest analiza proponowanych przez Komisję Europejską zmian dyrektywy EIA - określającej zasady oceny oddziaływania na środowisko w świetle dotychczasowych doświadczeń, a także poglądów wyrażanych w literaturze. Wystąpienia i dyskusje prowadzone podczas konferencji mają pomóc w zidentyfikowaniu wyzwań stojących przed nową regulacją w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, co z kolei może mieć wpływ na dalszy proces legislacyjny na poziomie europejskim.
Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajów członkowskich, uczelni i instytucji naukowych, inwestorzy, prawnicy, zainteresowani ocenami oddziaływania na środowisko w praktyce lub w teorii. Konferencja ma być impulsem do wspólnego dialogu na temat regulacji dotyczących zasad prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko.

Organizatorzy:

    
          

Komitet naukowy:

  • Dr Jerzy Jendrośka, Uniwersytet Opolski, Centrum Prawa Ekologicznego oraz Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy
  • Prof. dr hab. Konrad Nowacki, Uniwersytet Wrocławski i GPPLEN
  • Prof. dr Gerhard Roller, Uniwersytet w Bingen i ELNI
  • Dr Piotr Otawski, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Uniwersytet Poznański
  • Sekretarz Konferencji: Magdalena Bar, radca prawny, Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy oraz Centrum Prawa Ekologicznego

Agenda i materiały konferencyjne

Uczestnicy i prasa o konferencji

Konferencja organizowana jest zgodnie ze standardem Zielonego Wydarzenia. Oznacza to, że na każdym etapie przygotowań i realizacji konferencji organizatorzy starają się przeciwdziałać globalnym zmianom klimatu oraz wybierać takie rozwiązania, które przyniosą wymierne korzyści środowiskowe i społeczne.

Informacja o Zielonym Wydarzeniu
 
 

Koszty tłumaczeń podczas konferencji współfinansowane są z projektu POPT.03.01.00-00-304/12
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności