DYREKTYWA EIA - WYZWANIA I PERSPEKTYWY W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ ORAZ OPUBLIKOWANEJ OSTATNIO PROPOZYCJI NOWELIZACJI DYREKTYWY

23 maja 2013 r. (czwartek)

8.00 - 9.00 - Rejestracja uczestników

9.00 - Otwarcie konferencji

I. Sesja wprowadzająca (9.30 - 11.15)

 1. Projekt nowelizacji dyrektywy EIA (Stephanos Ampatzis, Komisja Europejska, Wydział Polityki Spójności i OOŚ, Dyrekcja Generalna Środowisko) - [plik ppt]
 2. Projekt nowelizacji dyrektywy EIA - punkt widzenia państw członkowskich (Vytautas Kalpokas, Ministerstwo Środowiska Litwy, prezydencja litewska) - [plik pdf]
 3. Projekt nowelizacji dyrektywy EIA - punkt widzenia Parlamentu Europejskiego (Sergiusz Urban, Wierciński, Kwieciński, Baehr) - [plik pdf]
Dyskusja i pytania

przerwa kawowa (11.15-11.45)

Sesja II. Ocena oddziaływania na środowisko a polityka ochrony środowiska (11.45 - 13.15)

 1. Oceny środowiskowe w UE – trendy rozwoju (Jerzy Jendrośka, Uniwersytet Opolski, Centrum Prawa Ekologicznego oraz Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy) - [plik pdf]
 2. Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie zrównoważonego rozwoju (Francesco la Camera, Ministerstwo Środowiska, Włochy) - [plik pdf]
 3. Miejsce oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w procesie inwestycyjnym (Piotr Otawski, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska) - [plik pdf]
Dyskusja i pytania

przerwa na lunch (13.15-14.15)

Sesja III. Zakres oceny (14.15 - 16.00)

 1. Pojęcie „przedsięwzięcia” (Magdalena Bar, Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska) - [plik pdf]
 2. Procedura selekcji - kryteria selekcji, uzasadnienie rozstrzygnięcia (Hendrik Schoukens, Uniwersytet w Gent) - [plik ppt]
 3. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć a zgodność ze standardami jakości środowiska (Eckard Rehbinder, profesor emeritus, Uniwersytet we Frankfurcie) - [plik pdf]
 4. Alternatywy (Gerd Winter, Uniwersytet w Bremie) - [plik pdf]
Dyskusja i pytania

przerwa kawowa (16.00-16.30)

Sesja IV. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć a inne formy oceny (16.30-18.30)

 1. Potrzeba usprawnienia różnych rodzajów oceny (Stephanos Ampatzis, Komisja Europejska, Wydział Polityki Spójności i OOŚ, Dyrekcja Generalna Środowisko) - [plik pdf]
 2. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć a strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (Pavel Černý, Ekologicky Pravni Servis, Brno) - [plik pdf]
 3. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć a ocena habitatowa (Nicolas de Sadeleer, FUSL-Brussels, Academy of Louvain) - [plik pdf]
 4. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć a ocena wg ramowej dyrektywy wodnej (Marcin Pchałek, Ochrona środowiska i działalność inwestycyjna - Konsulting) - [plik pdf]
 5. Ocena oddziaływania na środowisko a gospodarka odpadami w Polsce (Marek Górski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński; Magdalena Michalak, Uniwersytet Łódzki) - [plik pdf]
Dyskusja i pytania

20.00 - Uroczysta kolacja
Hotel Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław, www.hotel-jp2.pl

24 maja 2013 r. (piątek)

Sesja I - c.d. (9.00 - 9.30)

 1. Projekt nowelizacji dyrektywy EIA - punkt widzenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (Josef Zboril, sprawozdawca Komitetu) - [plik pdf]

Sesja V. Ocena oddziaływania na środowisko: prawa obywateli i postępowanie transgraniczne (9.30 - 11.15)

 1. Udział społeczeństwa (Teresa Weber, Justice and Environment) - [plik pdf]
 2. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości (Jan Darpö, Uniwersytet w Uppsali) - [plik pdf]
 3. Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko (Ludwig Krämer, EU Aarhus Center, Bruksela)
 4. Projekt Rekomendacji EKG ONZ w sprawie udziału społeczeństwa (Jerzy Jendrośka, konsultant EKG ONZ, Uniwersytet Opolski, Centrum Prawa Ekologicznego oraz Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy) - [plik pdf]
Dyskusja i pytania

przerwa kawowa (11.15-11.45)

Sesja VI. Kontrola sądowa ocen oddziaływania na środowisko, kontrola ich jakości i monitoring (11.45 - 13.15)

 1. Zakres kontroli sądowej (Marc Clément, Administracyjny Sąd Apelacyjny w Lyon) - [plik pdf]
 2. Akredytacja ekspertów w zakresie OOŚ i inne narzędzia kontroli jakości ocen (Luc Lavrysen, Uniwersytet w Gandawie i Sąd Konstytucyjny Belgii) - [plik pdf]
 3. Kontrola jakości i monitoring (Jiri Dusik, Integra Consulting, Praga/Hong Kong, były członek zarządu IAIA)
Dyskusja i pytania

przerwa na lunch (13.15-14.15)

Sesja VII. Efektywność ocen oddziaływania na środowisko (14.15 - 16.00)

 1. Efektywność ocen oddziaływania na środowisko w świetle doświadczeń praktycznych (Martin Fuhr, University of Applied Sciences, Darmstadt; ELNI)
 2. Mity, oszustwa i sekrety - jak zmienić niedopuszczalne praktyki w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w Europie i poza nią (John Bonine, Uniwersytet w Oregonie) - [plik pdf]
 3. Skuteczność oceny oddziaływania na środowisko w całościowym wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (Kazimierz Równy, profesor emeritus, Polska Akademia Nauk) - [plik pdf]
 4. Lepszy system OOŚ dzięki głębszej harmonizacji? (Ismo Pölönen, Uniwersytet Wschodniej Finlandii) - [plik pdf]
Dyskusja i pytania

przerwa kawowa (16.00 - 16.30)

Sesja VIII. Krajowe doświadczenia w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (16.30 - 18.30)

 1. Dyrektywa EIA jako model dla ocen oddziaływania na środowisko w Europie Wschodniej (Andriy Andrusevych, Resource & Analysis Center “Society and Environment”, Lwów) - [plik pdf]
 2. Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w Korei (Nankyoung Moon, Instytut Ochrony Środowiska, Seul) - [plik pdf]
 3. Dyrektywa EIA jako model dla ocen oddziaływania na środowisko na Bliskim Wschodzie i w Afryce (Eike Albrecht, Uniwersytet Techniczny Cottbus) - [plik pdf]
Dyskusja i pytania

Zakończenie konferencji - ok. 18.30

18.30 - Walne Zebranie stowarzyszenia ELNI - biuro kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska; Pl. Solny 16, lok. 406, IV piętro

25 maja 2013 r. (sobota)

10.00 - 12.00 - Dla chętnych - wycieczka z przewodnikiem po Wrocławiu (w języku angielskim)


 
 

Koszty tłumaczeń podczas konferencji współfinansowane są z projektu POPT.03.01.00-00-304/12
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności