DR MARCIN PCHAŁEK

Ochrona Środowiska i Działalność Inwestycyjna-Konsulting
ul. Pachnąca 77
02-790 Warszawa
mpchalek@kmplawyers.pl
www.mpchalek.pl

Pozycje referencyjne dorobku zawodowego:

  • Kierownik Zespołu Prawnego w ramach przedsięwzięcia „Nadzór Projektowo-Konstrukcyjny nad Pracami Ochrony Przeciwpowodziowej Celem Modernizacji Kanałów Przeciwpowodziowych Miasta Wrocław”, Doradca m.in.: Ministerstwa Środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędu Zamówień Publicznych,
  • Ekspert ds. postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i poradników praktycznych w dziedzinie prawa ochrony środowiska, w tym m.in.:

  • Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009,
  • Natura 2000 w planowaniu przestrzennym. Rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009,
  • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. CH BECK, Warszawa 2009,
  • Ochrona przyrody przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komentarz. OTOP, Gdańsk 2010,
  • Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. Wolters Kluwer, Warszawa 2010,
  • Prawo ochrony środowiska. Komentarz. CH Beck, Warszawa 2011.
Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności