SERGIUSZ URBAN

doktor nauk prawnych, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca akademicki, prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska.

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, odbył półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, był członkiem grupy roboczej ds. oceny projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjnego.

W 2013 roku został wyróżniony przez wydawnictwo Chambers Europe w dziedzinie „ochrona środowiska”.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności