JOSEF ZBORIL

Po blisko trzydziestu latach pracy w przemyśle papierniczym (ostatnie siedem lat na wysokim stanowisku kierowniczym - dyrektora generalnego i prezesa zarządu drugiej co do wielkości PPI Group – CR) od 1997 r. pracuje jako niezależny konsultant (ds. masy celulozowej i papieru, zarządzania i środowiska). Czynnie uczestniczy w działaniach na rzecz środowiska zarówno w przemyśle papierniczym (w latach 1993 – 1997 był prezesem ACPP) i ogólnie w przemyśle czeskim. Jest członkiem grupy roboczej ds. dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik dla przemysłu celulozowego i papierniczego oraz przemysłu płyt drewnopochodnych (TWG on BREFs Pulp and Paper Industry and Wood Panel Industry) w Sewilli.

Czynnie uczestniczy w pracach komisji środowiskowych Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Confederation of European Paper Industry, CEPI) oraz BusinessEurope w Brukseli.

Uczestniczy w działaniach w zakresie planowania strategicznego od szczebla korporacyjnego po sektor publiczny i administracyjny, w tym w opracowywaniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Republiki Czeskiej.

Członkostwo w organizacjach branżowych:

  • Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela (od 2004 r.) – sekcje TEN, NAT, CCMI; sprawozdawca licznych opinii związanych z interakcją między przemysłem a środowiskiem
  • Komisja ds. Środowiska Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI – Bruksela)
  • Komisja ds. Środowiska Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC, Paryż)
  • Honorowy członek Konfederacji Przemysłu, Republika Czeska
  • Członek zarządu Fundacji Teatru Barokowego (Caste Ceský Krumlov)
Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności