STEPHANOS AMPATZIS

Stephanos Ampatzis studiował prawo w Grecji i Francji. Otrzymał stopień magisterski na wydziale prawa Uniwersytetu R. Schumana w Strasburgu.

W 2001 roku rozpoczął pracę w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Pracował w jednostce odpowiedzialnej za prawne wdrażanie regulacji środowiskowych UE, w której kierował między innymi wdrażaniem dyrektyw o ochronie przyrody (92/43/EWG i 2009/147/WE).

Obecnie pracuje w jednostce „Polityki spójności i oceny oddziaływania na środowisko” na stanowisku koordynatora wdrażania dyrektyw OOŚ i SOOŚ oraz Konwencji z Espoo, w tym nowelizacji dyrektywy OOŚ.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności