DR ISMO PÖLÖNEN
docent prawa ochrony środowiska

Pracuje jako wykładowca i pracownik naukowy na wydziale prawa Uniwersytetu Wschodniej Finlandii. We wcześniejszych badaniach koncentrował się na europejskim i fińskim prawie w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, prawa do udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych, prawa w zakresie zasobów naturalnych oraz kwestii roszczeń środowiskowych. Opublikował 15 artykułów naukowych oraz dwie monografie, a także dziewięć innych publikacji w tym zakresie. Publikacje te przedstawiają podejścia i orientacje w świetle obowiązującego prawa, perspektywie porównawczej, interdyscyplinarnej oraz empirycznej. Oprócz sukcesów naukowych, dr Pölönen ma szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Pracował jako ekspert prawny dla Ministerstwa Środowiska Finlandii w kilku sprawach powiązanych z OOŚ (w tym przy przygotowaniach siedmiu ekspertyz w procesach ustawodawczych i wdrożeniowych regulacji OOŚ).

Ponadto od 2004 r. jest członkiem i ekspertem Fińskiego Stowarzyszenia na rzecz Oceny Oddziaływania na środowisko (Finnish Association for Impact Assessment - FAIA), odpowiedzialnym za kwestie związane z prawem ochrony środowiska.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności