PROFESOR JOHN E. BONINE

John E. Bonine jest kierownikiem Katedry Prawa im. B. B. Kliksa na Uniwersytecie w Oregon, USA. Kieruje również programem w zakresie prawa ochrony środowiska i zasobów naturalnych w Oregonie i stoi na czele organizacji Environment—People-Law na Ukrainie.

W latach 1972-1977 pracował w Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. Na Uniwersytecie w Oregon:

  • Współtworzył pierwszą światową klinikę prawa ochrony środowiska (1978).
  • W 1983 r. był współinicjatorem światowej sławy konferencji Public Interest Environmental Law Conferences (www.pielc.org), przyciągających ponad 2000 uczestników rocznie.
  • W 1989 był współzałożycielem sieci prawników specjalizujących się w kwestiach wagi publicznej w zakresie prawa ochrony środowiska Environmental Law Alliance Worldwide (E-LAW) (www.elaw.org), zrzeszającą uczestników z ponad 70 krajów.
  • W 1992 stworzył sieć dyskusyjną wykorzystywaną przez ponad 500 profesorów prawa ochrony środowiska do wzajemnych kontaktów (ENVLAWPROFESSORS).

Profesor Bonine uczestniczył w negocjacjach nad przyjęciem konwencji z Aarhus oraz w opracowaniu mechanizmu przestrzegania tej konwencji. Nadal aktywnie uczestniczy w sprawach związanych z równym dostępem do sprawiedliwości.

Profesor Bonine jest współautorem studium przypadku The Law of Environmental Protection in 1984 i 1992 oraz (ze zmarłą dr Swietłaną Krawczenko Human Rights and the Environment (r.wyd. 2008). Kolejną edycję publikacji przewidziano na rok 2014.
W obecnych badaniach koncentruje się na barierach w dostępie do sprawiedliwości w kwestiach ochrony środowiska na świecie. Ostatnie publikacje to, między innymi The Divergent Paths of Environmental Law Practice (2010 r.) i (z dr Krawczenko Interpretation of Human Rights for the Protection of the Environment in the European Court of Human Rights (2012 r.).

Na Uniwersytecie w Oregon, w 2011, otrzymał Nagrodę za Przywództwo i Służbę Akademicką.
Odwiedził 91 państw i 49 spośród 50 Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Czuje się jak u siebie zarówno przy międzynarodowych negocjacjach, jak i w leśnej głuszy.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności