HENDRIK SCHOUKENS

Hendrik Schoukens w 2005 r. uzyskał z wyróżnieniem stopień licencjata prawa na Uniwersytecie Katolickim Leuven.

Był członkiem drużyny reprezentującej Uniwersytet Katolicki Leuven podczas Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition w Waszyngtonie, w 2004 roku.

W 2007 roku z wyróżnieniem otrzymał tytuł magistra w dziedzinie prawa ochrony środowiska na Uniwersytecie Ghent.

Od stycznia 2006 roku pracował jako prawnik ochrony środowiska w belgijskiej firmie prawniczej LDR, gdzie zajmował się sprawami z zakresu ochrony przyrody oraz sprawami z pogranicza kilku dziedzin.

Posiada szeroką wiedzę ekspercką na temat wpływu regulacji wodnych, powietrznych, przyrodniczych i krajobrazowych na zagospodarowanie przestrzenne. Do dziedziny tej należą także regulacje dotyczące wdrażania złożonych projektów i planowania OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko). W 2012 roku otrzymał z wyróżnieniem uzupełniający tytuł magistra prawa ochrony środowiska na wydziale Facultés Universitaires w Sain-Louis oraz Katolickim Uniwersytecie Louvain. Tam napisał pracę na temat ramowej dyrektywy morskiej.

Od czerwca 2007 roku, Hendrik jest asystentem badawczym, na zasadzie wolontariatu, na wydziale Międzynarodowego Prawa Publicznego na Uniwersytecie w Ghent, a w styczniu 2012 roku dołączył do wydziału jako pełnoetatowy asystent naukowy i doktorant.

W minionych latach napisał wiele artykułów na temat wpływu międzynarodowego i europejskiego prawa ochrony środowiska na sektor planowania zagospodarowania przestrzennego, oraz na temat dostępu do sprawiedliwości w kwestiach środowiskowych; publikowane głównie w belgijskich i duńskich czasopismach prawniczych. Obecnie pracuje głównie nad doktoratem dotyczącym prawnych aspektów rekultywacji ekologicznej w prawie unijnym.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności