MAGDALENA BAR
radca prawny

Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.
Wiceprezes Centrum Prawa Ekologicznego.

Trzykrotnie wskazana jako „rekomendowany prawnik” w dziedzinie ochrony środowiska w rankingu „Rzeczpospolitej” (za lata 2009, 2010 i 2011) oraz w katalogu Chambers Europe “Europe’s Leading Lawyers for Business” (w roku 2012 i 2013).

Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza ocen oddziaływania na środowisko, odpowiedzialności za szkody w środowisku, ochrony obszarów Natura 2000, udziału społeczeństwa, dostępu do informacji o środowisku, a także pozwoleń emisyjnych.

Uczestniczyła, w tym jako koordynator, w wielu projektach obejmujących wskazane wyżej zagadnienia, dotyczących m.in. implementacji prawa unijnego w Polsce, opracowywania projektów zmian obowiązujących przepisów, a także wypełniania obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska przez przedsiębiorców.

Ekspert prawny oceniający projekty dofinansowywane ze środków unijnych pod kątem wypełnienia przez nie wymagań prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko - na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP i urzędów marszałkowskich.

Wykładowca podczas licznych szkoleń z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie ocen oddziaływania na środowisko - przeznaczonych dla pracowników administracji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Autorka i współautorka ok. dwudziestu publikacji książkowych w tym komentarzy do ustawy - Prawo ochrony środowiska (2001 i 2011 r.), podręcznika do prawa ochrony środowiska (2005), praktycznego poradnika dotyczącego wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ostatnie wydanie - 2011).

Członek założyciel Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności