ANDRIY ANDRUSEVYCH

Andriy Andrusevych jest członkiem rady zarządzającej i Ekspertem Programowym w Centrum Zasobów i Analiz „Społeczeństwo i środowisko”, komitetu doradczego działającego na rzecz ochrony środowiska na Ukrainie.

Wcześniej był wykładowcą Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska i Praw Człowieka w zakresie Ochrony Środowiska oraz Rozstrzygania Sporów w Stosunkach Międzynarodowych na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym (2002-2009).

Posiada tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych (1998).

Andriy Andrusevych ma kilkuletnie doświadczenie w pracy z organizacjami pożytku publicznego na rzecz ochrony środowiska.

Jest członkiem Organizacji Pożytku Publicznego i członkiem Komitetu Kampanii, komitetu sterującego Kampanii na rzecz udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących ochrony środowiska Europejskiego Forum Eko-Innowacji (ECO Forum), koalicji organizacji pozarządowych z zakresu ochrony środowiska z różnych krajów Eurazji; członkiem delegacji ECO Forum w ramach konwencji z Aarhus i konwencji z Espoo oraz organów odpowiedzialnych za sporządzenie Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; brał udział w różnych grupach roboczych i zadaniowych w ramach konwencji z Aarhus i konwencji z Espoo, takich jak: Grupa Zadaniowa na rzecz Udziału Społeczeństwa w Forach Międzynarodowych, Grupa Zadaniowa działająca na rzecz dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz w ogólnych Grupach Roboczych powyższych organizacji.

Dzięki pracy na stanowisku Eksperta ds. Prawnych w ECO-Forum na Europę Wschodnią, Kaukaz i Azję Centralną, zdobył szerokie doświadczenie we wdrażaniu oraz przestrzeganiu wielostronnych umów w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem konwencji z Aarhus i konwencji z Espoo. Wydał kilka publikacji z dziedziny praw człowieka w zakresie ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony środowiska i mechanizmów przestrzegania zasad wielostronnych umów w zakresie ochrony środowiska.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności