FRANCESCO LA CAMERA

Francesco La Camera pracował na wielu stanowiskach w dziedzinie spraw związanych z ochroną środowiska i zrównoważonego rozwoju jako przedstawiciel władz i menadżer. Pracował jako zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji ds. OOŚ Ministerstwa Środowiska Włoch (w latach 1992 – 2000), oraz jako Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Zrównoważonego Rozwoju w tym samym ministerstwie (lata 2000 – 2002).

Od początku 2009 roku, po decyzji sądowej, wrócił do Ministerstwa, a od stycznia 2013 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Ogólnych.

Jako ekspert był członkiem organów technicznych kierujących oceną kosztów i korzyści oraz oceną środowiskową we Włoszech; współpracował także z Komisją Europejską, UNDP i UNEP w kwestiach związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Jako pracownik akademicki, La Camera wykładał ekonomię ochrony środowiska na wydziale inżynierii Uniwersytetu Roma Tre, a także zagadnienia rozwoju zrównoważonego na wydziale ekonomii na Uniwersytecie Cosenza (lata 2003 – 2010).

Był dyrektorem naukowym w ORSA (Sycylijskie Regionalne Obserwatorium Ochrony Środowiska – lata 2004 – 2009).

Jako negocjator, zajmował się przygotowywaniem dużych konwencji UNECE dotyczących ochrony środowiska, dyrektyw europejskich w sprawie OOŚ. Ponadto, jako przewodniczący grupy konsultacyjnej UNECE, brał udział w przygotowywaniu Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu.

Służył jako przewodniczący Spotkania Sygnatariuszy konwencji z Aarhus, przed jej wejściem w życie. Opublikował kilka książek na temat oceny oddziaływania na środowisko i rozwoju zrównoważonego.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności