PAVEL ČERNÝ

Pavel Černý jest starszym partnerem w kancelarii Šikola & Partners w Brnie.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie administracyjnym i konstytucyjnym.

Przez wiele lat pracował w organizacji pozarządowej Environmental Law Service, pierwszej organizacji prawniczej angażującej się w działalność pro publico bono, założonej w Czechach. Obecnie często współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska; kilka spraw prowadzi nieodpłatnie.

Od 2006 do 2011 r. jest członkiem Rady Legislacyjnej Rządu Republiki Czeskiej. W lipcu 2011 roku został on wybrany członkiem Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus.

Černý opublikował liczne artykuły i badania w dziedzinie prawa administracyjnego i środowiskowego. Współpracował także z siecią Justice & Environment w zakresie analiz dotyczących wprowadzenia w życie Konwencji z Aarhus oraz unijnych przepisów środowiskowych.

Uzyskał dyplom prawnika na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w 1997 r. oraz dyplom w zakresie nauk politycznych i społecznych na tej samej uczelni w 2000 r.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności