GERD WINTER

Urodzony w 1943 r. w Diepholz w Niemczech.
Pierwszy I drugi stopień egzaminów państwowych w zakresie prawa (1966, 1971).
Dr. iur (Göttingen 1967), Lic. rer. soc. (Konstancja 1969)
1969-1973 asystent naukowy, Uniwersytet w Konstancji
1972/73 wykładowca wizytujący: wydział prawa Yale Law School
1973 – 2008 profesor prawa, Uniwersytet w Bremie
Od 2008 r. profesor badawczy w DFG Special Research Unit 597 “Przemiany państwowe”
1987-1994 Dyrektor: Ośrodek Prawa i polityki europejskiej (ZERP)
1994- Dyrektor: Jednostka badawcza ds. europejskiego prawa ekologicznego (FEU)

Doradztwo prawne w sprawie rozwoju prawa administracyjnego i ekologicznego w państwach, w których zachodzą zmiany ustrojowe

Obecnie prowadzone badania: Dostęp do zasobów genetycznych i wymiany korzyści, biotechnologia, zmiana klimatu, rolnictwo, zarządzanie wielopoziomowe, regulacje przejściowe.

Najnowsze publikacje: (z: Evanson Chege Kamau) (red.) Common Pools of Genetic Resources, Earthscan 2013. Zob. www.uni-bremen.de/~winter

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności