VYTAUTAS KALPOLAS

  • Od 2012 r. główny referent Departamentu Oceny Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska Republiki Litwy, odpowiedzialny za krajowe OOŚ, strategiczne OOŚ i regulacje w zakresie Międzynarodowej konwencji ochrony roślin (IPPC) oraz konsultacje dotyczące jej praktycznego zastosowania, w zakresie koordynacji transgranicznych przypadków OOŚ. Przedstawiciel Litwy w grupie roboczej ds. OOŚ.
  • 2011-2012 główny referent Departamentu Produkcji Energii Ministerstwa Energetyki, odpowiedzialny za poprawę krajowego ustawodawstwa w zakresie systemu ciepłowniczego.
  • 2011 – stażysta w firmie AF Consult w Sztokholmie (Szwecja) zaangażowany w kwestie gazów łupkowych, morskich elektrowni wiatrowych, projektów w zakresie systemu ciepłowniczego.
  • 2011 – badania nad produkcją gazów gnilnych z osadów ściekowych na Università Politecnicadelle Marche (Włochy).
  • 2009-2010 Menedżer Projektu w Ekotermija, odpowiedzialny za konsultacje w zakresie systemu ciepłowniczego.
  • 2008 – stażysta w Poyry Consult w Helsinkach (Finlandia) odpowiedzialny za audyt przemysłowy piekarni.
  • 2006-2009 inżynier-konsultant w AF Consult w Wilnie (Litwa), odpowiedzialny za projekty środowiskowe i energetyczne.
  • 2011 – uzyskał tytuł magistra w zakresie zarządzania środowiskiem i czystej produkcji na Politechnice Vilnius Gediminas na Litwie.
  • 2007 – uzyskał tytuł licencjata na Politechnice Vilnium Gediminas na Litwie.
Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności