PROF. DR L. LAVRYSEN

W dniu 14 października 1997 r. Luc Lavrysen zdobył stopień doktora prawa na Uniwersytecie w Gandawie po obronie pracy pod tytułem „Rozwój prawa europejskiego, belgijskiego i flamandzkiego w zmieniającym się kontekście instytucjonalnym. Badania nad rozwojem prawa w zakresie ochrony środowiska z punktu widzenia prawa publicznego” (tłumaczenie polskie z tłumaczenia angielskiego).
Od dnia 1 maja 1985 r. do 22 maja 2000 r. był sekretarzem prawnym w Belgijskim Trybunale Arbitrażowym w Brukseli. Od maja 2000 do stycznia 2001 był doradcą państwowym. Obecnie jest sędzią belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego (wcześniejszego Trybunału Arbitrażowego).

Na Uniwersytecie w Gandawie w dziedzinie prawa w zakresie ochrony środowiska pełnił następujące funkcje: badacza naukowego (1985-1989), dobrowolnego asystenta (1989-1991), doradcy akademickiego (1991-1992) i profesora na gościnnych wykładach (1992-1998). Od 1 lutego 1998 r. zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin (20%) jako profesor prawa z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialny za kursy z prawa w dziedzinie ochrony środowiska na różnych wydziałach.

Od 1 stycznia 2000 r. jest prezesem Centrum Prawa z zakresu Ochrony Środowiska i Energii (CM&ER) na Uniwersytecie w Gandawie. Ponadto jest on redaktorem naczelnym “TijdschriftvoorMilieurecht” (jednego z wiodących belgijskich magazynów zajmujących się prawem z dziedziny ochrony środowiska), prezesem grupy roboczej ds. wymogów dotyczących produktów belgijskiej Rady Federalnej ds. Rozwoju oraz prezesem europejskiego forum sędziów w sprawach ochrony środowiska (ang. European Forum of Judges for the Environment).

Jego bibliografia akademicka (https://biblio.ugent.be/person/801000732712) obejmuje blisko 250 publikacji.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności