NANKYOUNG MOON

Nankyoung Moon zajmuje stanowisko Senior Research Fellow w Instytucie Ochrony Środowiska (KEI); od roku 2004, pracowała jako profesjonalna recenzentka dokumentów OOŚ w KEI.

Otrzymała stopień doktora w dziedzinie nauk atmosferycznych na południowokoreańskim Uniwersytecie Narodowym Pusan.

Podczas studiów doktoranckich i kursów po otrzymaniu stopnia doktora, w pracy akademickiej skupiała się na zarządzaniu jakością powietrza (Air Quality Management - AQM).

Obecnie dr Moon interesuje się programami budowania możliwości OOŚ w krajach rozwijających się oraz współpracą międzynarodową związaną z tym zagadnieniem.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności