JERZY JENDROŚKA
dr nauk prawnych

Prezes Centrum Prawa Ekologicznego i Wspólnik Zarządzający kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Pracownik naukowy i dyrektor Podyplomowych Studiów Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Opolskim.

Arbiter Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze (od 2003). Stały ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, ekspert Komisji Europejskiej nr E64808N oraz konsultant UNEP i EKG ONZ. Od 1996 r. - reprezentuje rząd Polski w negocjacjach międzynarodowych. Obecnie m.in. z ramienia rządu RP członek Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz członek Komitetu do spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus.

Współtwórca polskich przepisów o dostępie do informacji i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w ustawie Prawo ochrony środowiska, autor - na zlecenie Ministerstwa Środowiska – projektu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Autor szeregu raportów na zlecenie Komisji Europejskiej dotyczących implementacji przepisów o dostępie do informacji i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w Polsce oraz kilku innych krajach.

Członek założyciel kilku polskich i międzynarodowych stowarzyszeń międzynarodowych, w tym członek zarządu stowarzyszenia Environmental Law network International z siedziba w Darmstadt oraz członek-założyciel Stowarzyszenia Prawników Ochrony Środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group) oraz Stowarzyszenia Ecosphere z siedzibą w Brukseli.

Wykładowca podczas licznych szkoleń w Polsce i zagranica z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie przepisów o dostępie do informacji i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko - przeznaczonych dla pracowników administracji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. M.in. wykładowca z zakresu regulacji prawnej dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko na Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, instytucji szkoleniowej afiliowanej przy Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej.
Autor, na zlecenie Sekretariatu Konwencji z Aarhus, projektu Wytycznych EKG ONZ w sprawie udziału społeczeństwa.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności