NICOLAS DE SADELEER

Nicolas de Sadeleer jest profesorem prawa na Uniwersytecie Saint Louis w Brukseli, wykłada gościnnie na UCL.

Mieszka w Brukseli i bierze czynny udział w debatach dotyczących kwestii prawnych i instytucjonalnych w UE.

Jest autorem książki pt. Environmental Principles (OUP, 2002); w latach 2004-2005 zajmował unijną katedrę Marie Curie na wydziale prawa Uniwersytetu w Oslo, związaną z oceną ryzyka i zarządzaniem ryzykiem.

W 2010 r. w ramach programu Komisji Europejskiej „Jean Monnet” przyznano mu katedrę Jeanna Monneta poświęconą konfliktowi między handlem a środowiskiem; program ten promuje europejską wiedzę i kompetencje poprzez wyższe uczelnie na całym świecie. Nicolas de Sadeleer przygotowuje stronę internetową poświęconą tej kwestii: www.tradevenvironment.eu

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności