MARC CLÉMENT

Marc Clément jest sędzią w Administracyjnym sądzie apelacyjnym w Lyonie (Francja).
W latach 2006 – 2012 był prawnikiem Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za sprawy dot. naruszeń prawa.
W latach 2004 – 2006 był doradcą prawnym Europejskiej Agencji Środowiska (Kopenhaga).
Poprzednio był sędzią Sądu Administracyjnego w Lyonie a swoją karierę rozpoczął jako konsultant firm prywatnych (Lyonnaise des Eaux, EDF).

Jego najnowsze publikacje to m. in. artykuły we Francuskich gazetach związanych z Unią Europejską, Libération («La présidence tricéphale de l’Union – 30 czerwca 2008) czy Le Monde (LeMonde.fr «Gouvernement des juges ? non démocratie » - 14 maja 2010, «Roms, pourquoi l’Europe s’inquiète?» 8 września 2010, « Règle d’or : le juge et les sirènes des déficits» 2 września 2011).

Ostatnio ukazały się jesgo publikacje w Esprit («Europe, comment lutter contre le dumping social ?  luty 2008, «Social Europe : a long march.» styczeń 2009, angielska wersja dostępna na www.eurozine.com)., w Revue de l'Union européenne ("Pax europeana, la romanité de l'Europe par le droit", grudzień 2011) oraz w Revue européenne du Droit de la Consommation (« •Arrêt Monsanto : Du principe de précaution au risque manifeste », marzec 2012).

W 2010 roku opublikował « Environment European Law» Editions Larcier (druga edycja opublikowana w listopadzie 2012 roku).

Jest członkiem grupy roboczej „Środowisko”, Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych (www.aeaj.org), koordynatorem Grupy Środowiskowej Société de Législation Comparée (www.legiscompare.fr) i członkiem założycielem i członkiem Rady Europejskiego Instytutu Prawa (www.europeanlawinstitute.eu). Jest także członkiem grup ekspertów Komisji Europejskiej w dziedzinach Dostępu do sprawiedliwości i Szkolenia sędziów w zakresie środowiska.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności