DR MAGDALENA MICHALAK

  • Doktorat - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Ochrony Środowiska- specjalizacja prawo ochrony środowiska (zainteresowanie i praca także w dziedzinie prawa energetycznego).
  • I Tytuł magistra – Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
  • II Tytuł magistra - Uniwersytet François Rabelais w Tours (Francja) - specjalizacja Prawnik Europejski (Master 2 Juriste Européen)

Główne publikacje:

  • Zasada przezorności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2/2009; Toruń 2009;
  • Rola zasady przezorności w definiowaniu pojęć wspólnotowego porządku prawnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo i Środowisko 1(61)/10, Maxpress, Warszawa 2010;
  • Białe certyfikaty - kolejne świadectwa na problemy energetyczne, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 1(3)/2010, Toruń 2010
  • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I, (red. nauk. Andrzej Wróbel), Wolters Kluwer, Warszawa 2012
  • Inwestycje w odnawialne źródła energii a obszary Natura 2000 - rola orzecznictwa ETS, w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, (red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. Król), Szczecin-Poznań-Łódź 2013
Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności