Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • lipiec 2000 – grudzień 2000 - wykonanie opracowania na temat dostosowania przemysłu cementowo – wapienniczego do wymogów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

 • grudzień 2000 - wykonanie na potrzeby Ministerstwa Środowiska opracowań pt. “Gwarancje jakości ocen oddziaływania na środowisko na tle praktyki światowej i wymagań międzynarodowych”, oraz “Kierunki rozwoju ocen środowiskowych w świecie”

 • wrzesień 2000 r. – lipiec 2001 r. - Magdalena Bar – comiesięczne publikacje na temat prawa ochrony środowiska na serwerze samorządowym firmy Internet Data Systems (www.ratusz.pl)


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 9-13 grudnia 2000 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie pierwszych międzynarodowych warsztatów regionalnych na temat Konwencji z Aarhus, zorganizowanych przez UNEP, EKG ONZ oraz OBWE dla przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych krajów południowego Kaukazu, (“Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus”), Tbilisi, Gruzja

 • 8 grudnia 2000 r. - Jerzy Jendrośka i Jan Jerzmański – wykłady podczas konferencji “Nowe przepisy i projekty w dziedzinie ochrony środowiska”, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Lubuski

 • 30 listopada – 1 grudnia 2000 r. – Jerzy Jendrośka – udział w konferencji “Development of a legally binding instrument on PRTRs under the anspices at the Aarhus Convention”, Genewa

 • 23-24 listopada 2000 r. - Jerzy Jendrośka – przewodniczenie sesji Rules and Legislation podczas międzynarodowej konferencji Public Participation and Health Aspects in Strategic Environmental Assessment, zorganizowanej przez EKG ONZ, WHO oraz rządy Norwegii i Czech, Budapeszt

 • 9-10 listopada 2000 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Aarhus convention on the right to environmental information” na konferencji “A closer look at the European Investment Bank’s policies and projects in Europe from an environmental, access to information and public participation perspective”, Parlament Europejski, Bruksela

 • 3-4 października 2000 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu “Environmental Law in Poland” na międzynarodowej konferencji Balancing Economic Development and Environmental Protection around the World, Academy of Natural Sciences, Filadelfia, USA

 • październik 2000 - Magdalena Bar – wykład “Proces inwestycyjny”, warsztaty “Mam prawo uczestniczyć, mam prawo wiedzieć” – część II, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim

 • wrzesień 2000 - Magdalena Bar – wykład “Postępowanie przed NSA”, warsztaty “Mam prawo uczestniczyć, mam prawo wiedzieć” – część I, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim

 • 3-9 maja 2000 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie międzynarodowego seminarium regionalnego na temat Konwencji z Aarhus, zorganizowanego przez UNEP, EKG ONZ oraz OBWE dla przedstawicieli rządów i organizacji pozarządowych krajów Centralnej Azji, Aszhabad, Turkmenistan


Działalność międzynarodowa (w tym uczestnictwo w negocjacjach międzynarodowych)

 • 18-19 listopada 2000 r. - Jerzy Jendrośka – Meeting on SEA Protocol ECE/UN, Secretary to the EIA, Rzym

 • 27-29 października 2000 r. – Jerzy Jendrośka – udział w “Comittee of Environmental Policy – Aarhus Convention”, Genewa

 • 23-26 października 2000 r. - Jerzy Jendrośka – Meeting for preparation of draft Protocol and Consultation on Environment Matters, Genewa


Działalność legislacyjna

 • 23 listopada 2000 r. - Jan Jerzmański – udział w posiedzeniu podkomisji do spraw ustawy o opłatach depozytowych i produktowych, Warszawa

 • 15 listopada 2000 r. - Jerzy Jendrośka – udział w konferencji uzgadniającej ustawy o GMO, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

 • 9 listopada 2000 r. - Jan Jerzmański – Udział w Podkomisji do spraw ustawy o opłatach depozytowych i produktowych, Warszawa

 • 24 października 2000 r. - Jan Jerzmański – udział w posiedzeniu podkomisji w sprawie ustawy o opakowaniach, Warszawa

 • 12 i 19 października 2000 r. - Jerzy Jendrośka – udział w posiedzeniu podkomisji w sprawie projektu ustawy o ochronie środowiska, Ministerstwo Środowiska – Warszawa

 • 21 września 2000 r. - Jan Jerzmański – udział w posiedzeniu podkomisji do spraw ustawy o odpadach, Sejm RP, Warszawa

do góry     drukuj