Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • lipiec - wrzesień 2016 r. - przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej wpływu ustanowienia rezerwatu przyrody na prowadzone na tym terenie wydobycie kopalin - na zlecenie posiadacza koncesji na wydobycie. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jan Jerzmański.

 • maj 2016 r. - grudzień 2016 r. - doradztwo prawne w prowadzonym przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia projekcie zatytułowanym „Monitoring Budżetów Obywatelskich”.
  Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • kwiecień - grudzień 2016 r. - doradztwo prawne dla mieszkańców Gminy Sobótka w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności przeprowadzenia OOŚ dla zrealizowanego przedsięwzięcia (fermy hodowlanej), a także w sprawie uznania ich za strony w postępowaniu dotyczącym pozwolenia zintegrowanego dla tego przedsięwzięcia. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2016 r. - doradztwo prawne dla MAGNA Nowoczesne Technologie S.A. w Kędzierzynie Koźlu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2016 r. - doradztwo prawne dla Energoprojekt Warszawa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy progu na Wiśle przy Elektrowni w Kozienicach. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2016 r. - doradztwo prawne dla PGE GiEK S.A. - Elektrownia Turów oraz PGE GiEK S.A. - Kopalnia Turów w sprawie wybranych aspektów prawa ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar i Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2016 r. - doradztwo prawne dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2016 r. - doradztwo prawne dla Valeo Electric and Electronic Systems sp. z o.o. w zakresie przepisów doptyczących gospodarki odpadami, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2016 r. - doradztwo prawne dla ALBA sp. z o.o. w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • luty 2015 r. - maj 2016 r. - udział w prowadzonym przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia projekcie zatytułowanym „Na straży drzew”.
  Udział w projekcie polega na zapewnieniu wsparcia w postaci konsultacji prawnych. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • styczeń - grudzień 2016 r. - udział w projekcie pn. „Building Bridges between Regions -Interregional cooperation on the implementation of Principle 10 of Rio Declaration and Article 6 of UN Framework Convention on Climate Change in the Caribbean Region” polegającym na doradztwie podczas negocjacji umowy międzynarodowej dotyczącej dostepu do informacji, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w ochronie środowiska - dla regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Projekt jest koordynowany przez Regional Environmental Center z Węgier.
  Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • styczeń - grudzień 2016 r. - udział w projekcie polegającym na doredztwie rządowi Gruzji w opracowaniu krajowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko - w ramach projektu prowadzonego przez Komisję Europejską „Support to the Approximation in various fields as part of the environmental provisions under the EU-Georgia Association Agreement”. Projekt jest koordynowany przez firmę Particip GmbH z Niemiec.
  Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • styczeń - czerwiec 2016 - udział w przygotowaniu „Guidance for land-use planning, siting and related safety aspects of hazardous activities”, w ramach Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych. Ekspertem prawnym opracowującym wytyczne był Jerzy Jendrośka.

 • od stycznia 2013 r. - udział w projekcie ramowym obejmującym analizę transpozycji wybranych dyrektyw z zakresu ochrony środowiska, w ramach ramowego kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową Milieu z Brukseli z Komisją Europejską - DG ENV i DG Clima (Framework Service Contract ENV.A2/FRA/2012/0032). W ramach projektu przygotowano raport „Access to justice in environmental matters. Cost of judicial review and possibility of challenging a negative EIA screening decision in Poland”. Ekspertem prawnym w projekcie jest Magdalena Bar.

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 21 grudnia 2016 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego zmian w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko wchodzących w życie 1 stycznia 2017 r. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp.

 • 16 grudnia 2016 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Szkody w środowisku”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ w Łodzi; zorganizowane zostało przez firmę Zespół Ekspertów Manager Pelczar, Łódź

 • 29 listopada - 2 grudnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przeprowadzenie serii warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, przeznaczonych dla interesariuszy w Gruzji: Training workshop on Environmental Impact Assessment for Developers and Consultants (29 listopada); SEA Workshop for Planning Authorities and Consultants (30 listopada); Awareness raising workshop on Strategic Environmental Assessment (SEA) for local authorities and urban planners (2 grudnia); warsztaty były zorganizowane przez rząd Gruzji oraz Particip GMBH z Niemiec na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach projektu Support to the Approximation in various fields as part of the environmental provisions under the EU-Georgia Association Agreement, Tibilisi, Gruzja

 • 15 listopada 2016 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Zmiany przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji; zorganizowane zostało przez firmę Hallmark Events, Warszawa

 • 14 - 17 listopada 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przeprowadzenie dwóch warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, przeznaczonych dla interesariuszy w Gruzji: Training workshop on Environmental Impact Assessment for the Ministry of Environment and Natural Resources Protection (14-15 listopada); Training workshop on Strategic Environmental Assessment for the Ministry of Environment and Natural Resources Protection and the Ministry of Labour, Health and Social Affairs (16-17 listopada); warsztaty były zorganizowane przez rząd Gruzji oraz Particip GMBH z Niemiec na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach projektu Support to the Approximation in various fields as part of the environmental provisions under the EU-Georgia Association Agreement, Borjomi, Gruzja

 • 3 - 4 listopada 2016 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Environmental assessments and public participation in the European Union and in the EECCA countries in the light of international standards” podczas międzynarodowej konferencji pt. “International Symposium on Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters”, organizowanej przez Osaka University i Konrad Adenauer Stiftung z Niemiec, Osaka, Japonia

 • 19 - 20 września 2016 r. - wygłoszenie referatów pt. „Introduction to the international legal framework of environmental assessment and role of the Espoo Convention” oraz “Introduction to the international legal framework of environmental assessment and conceptual differences between SEA and OVOS/expertise systems” podczas warsztatów “Training workshop on the Transposition of the provisions of the UNECE Protocol on SEA into the national legislation” organizowanych przez EKG ONZ oraz rząd Białorusi, Mińsk

 • 14 - 16 września 2016 r. - współorganizacja międzynarodowej konferencji pt. „Annual EELF Conference 2016 Procedural Environmental Rights: Principle X in Theory and Practice”. Konferencja została zorganizowana przez kancelarię JJB we współpracy z European Environmental Law Forum (EELF), Uniwersytetem Wrocławskim, Centrum Prawa Ekologicznego i Uniwersytetem Opolskim. Wzięło w niej udział 109 uczestników, zaprezentowanych zostało 88 referatów, z czego 76 przez osoby z instytucji i uczelni zagranicznych. Jerzy Jendrośka przewodniczył II sesji plenarnej (15 września) oraz wygłosił referat pt. „Procedural environmental rights: current status, recent trends and key challenges” podczas I sesji plenarnej (14 września). Magdalena Bar wygłosiła referat pt. “Procedural environmental rights in the transboundary context: Aarhus vs Espoo legal regimes” podczas sesji “Procedural environmental rights in the transboundary context” (14 września). Materiały z konferencji dostępne są pod linkiem:
  http://www.jjb.com.pl/conference_2016.html

 • 6 - 7 września 2016 r. - Jan Jerzmański - wygłoszenie referatu pt. „Praktyczne zastosowanie definicji odpadu (uznawanie za produkt uboczny)” podczas polsko - czesko - słowackiej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Trnavski, Trnava, Słowacja

 • 30 czerwca 2016 r. - Zbigniew Bukowski - przeprowadzenie szkolenia pt. „Stosowanie Kpa w sprawach z zakresu ochrony środowiska”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ w Rzeszowie, Rzeszów

 • 26 - 30 czerwca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady dotyczące praw proceduralnych w ochronie środowiska podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 2 - 3 czerwca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w seminarium “How to use the Aarhus Convention for the Protection of Space and Nature within the project INcreasing TRAnsparency in WAter and SPace management - INTRA-WASP”, organizowanym przez organizację Zelena Istra i przedstawienie referatów “Aarhus Convention and its Compliance Mechanism: Challenges in the implementation of the Aarhus Convention in light of the cases under its Compliance Committee” oraz “Maastricht Recommendations on Public Participation”, Pula, Chorwacja

 • 27 - 28 maja 2016 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu wprowadzającego pt. „Legislation for integration and speeding up” oraz współprzewodniczenie sesji “Legislation for integration and speeding up” podczas dorocznej konferencji grupy Avosetta pt. „Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up”, Ryga
  www.avosetta.org
  'zob. zdjęcie'

 • 20 maja 2016 r. - Jan Jerzmański - prowadzenie szkolenia pt. „Ustawa o odpadach - nowelizacja”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, Łódź

 • 18 maja 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie referatu pt. „SEA Directive: towards more coherence with international instruments and other EU Directives” podczas warsztatów organizowanych przez Komisję Europejską “Workshop on the application and effectiveness of the SEA Directive”, Bruksela
  http://ec.europa.eu/environment/eia/conference_may_2016.htm

 • 13 kwietnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie referatu „Overview of interlinkages, synergies and complementarities between the Industrial Accidents Convention, the Protocol on SEA and other relevant UNECE instruments” podczas warsztatów zorganizowanych w ramach Konwnecji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych “Workshop on land-use planning, the siting of hazardous activities and related safety aspects“, Genewa

 • 17 - 18 marca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w “Annual Conference on European Environmental Law 2016” organizowanym przez Akadmię Prawa Europejskiego ERA i przedstawienie referatu “Obligations related to the transboundary impact of energy sector projects: recent developments under the Arhus and Espoo Conventions”, Trewir, Niemcy

 • Działalność międzynarodowa

  • 12 - 14 grudnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 37 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

  • 6 - 9 grudnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 55 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

  • 21 - 25 listopada 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w chrakterze eksperta prawnego ECLAC, w piątym spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Quinta reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Santiago de Chile.
   http://negociacionp10.cepal.org/5/es

  • 27 - 30 września 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 54 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

  • 9 - 12 sierpnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w chrakterze eksperta prawnego ECLAC, w czwartym spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Cuarta reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Santo Domingo na Dominikanie.
   http://negociacionp10.cepal.org/4/es

  • 21 - 24 czerwca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 53 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

  • 17 czerwca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w charakterze eksperta Komisji Europejskiej, w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska Gruzji w celu wypracowania projektu ustawy o ocenach na środowisko przedsięwzięć i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (Draft Environmental Assessment Code). Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Support to the Approximation in various fields as part of the environmental provisions under the EU-Georgia Association Agreement”.

  • 5 - 7 czerwca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 36 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

  • 10 - 13 maja 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w charakterze eksperta EKG ONZ, w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska Białorusi w celu wypracowania projektu ustawy o ocenach na środowisko przedsięwzięć i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

  • 4 - 6 maja 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w charakterze eksperta Komisji Europejskiej, w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska Gruzji w celu wypracowania projektu ustawy o ocenach na środowisko przedsięwzięć i strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (Draft Environmental Assessment Code). Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Support to the Approximation in various fields as part of the environmental provisions under the EU-Georgia Association Agreement”.

  • 13 kwietnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie referatu „Overview of interlinkages, synergies and complementarities between the Industrial Accidents Convention, the Protocol on SEA and other relevant UNECE instruments” podczas warsztatów zorganizowanych w ramach Konwnecji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych “Workshop on land-use planning, the siting of hazardous activities and related safety aspects“, Genewa

  • 12 kwietnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w spotkaniu Grupy Roboczej Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (WG on development of the Convention), w charakterze eksperta prawnego EKG ONZ ds. nowelizacji Konwencji, Genewa

  • 11 kwietnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w spotkaniu Grupy Roboczej Konwencji z Espoo i Protokołu SEA oraz przedstawienie opracowanych na zlecenie EKG ONZ Wytycznych „Draft practical guidance on reforming legal and institutional structures with regard to application of the Protocol on Strategic Environmental Assessment” (ECE/MP.EIA/WG.2/2016/5/INF.7), Genewa

  • 5 - 8 kwietnia 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w chrakterze eksperta prawnego ECLAC, w trzecim spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Tercera reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Montevideo w Urugwaju.
   www.cepal.org/es/eventos/tercera-reunion-comite-negociacion-acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion
   http://negociacionp10.cepal.org/3/es
   'zob. zdjęcie'

  • 15 - 17 marca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 35 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

  • 8 - 11 marca 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 52 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

  • 10 - 11 lutego 2016 r. - Jerzy Jendrośka - udział w szóstym spotkaniu dotyczącym udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, organizowanym w ramach Konwencji z Aarhus (Sixth meeting of the Task Force on Public Participation in Decision-Making under the Aarhus Convention) oraz wygłoszenie referatu pt. „Decisions on proposed activities not listed in annex 1 of the Convention (article 6 paragraph 1 (b) of the Convention)”
   https://www.unece.org/index.php?id=41356#/

  do góry     drukuj