Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • od listopada 2017 r. - kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska dla PGE GIEK S.A. w Bełchatowie. Ekspertami prawnymi zaangażowanymi w sprawę byli Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Jerzy Rotko.

 • kwiecień - listopad 2017 r. - doradztwo prawne dla Local Recycling Center sp. z o.o. w Warszawie w sprawie obrony spółki przed zarzutami WIOŚ zmierzającymi do wstrzymania działalności instalacji. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jan Jerzmański.

 • lipiec - grudzień 2017 r. - doradztwo prawne dla PGNiG S.A. w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • marzec 2017 r. - przygotowanie opinii prawnej dotyczącej zgodności komercyjnego odstrzału żubrów z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony gatunkowej. Opinia została przygotowana na zlecenie Fundacji Greenpeace Polska. Autorką opinii była Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2017 r. - doradztwo prawne dla MAGNA Nowoczesne Technologie S.A. w Kędzierzynie Koźlu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2017 r. - doradztwo prawne dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów, a także innych aspektów ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie są Jan Jerzmański i Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2017 r. - doradztwo prawne dla WPO Alba w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2017 r. - doradztwo prawne dla Valeo Electric and Electronic Systems sp. z o.o. w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Jan Jerzmański.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • listopad 2017 r. - sierpień 2018 r. - - udział w projekcie pn. „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis” (EuropeAid/135825/DH/SER/UA) polegającym na pomocy władzom ukraińskim we wdrażaniu przepisów o ocenach oddziałyania na środowisko zgodnych z wymaganiami dyrektyw EIA i SEA, a także konwencji z Espoo i konwencji z Aarhus. Na działania podjęte w ramach projektu składały się m.in. szkolenia przeprowadzane na Ukrainie, zorganizowanie wizyty studyjnej urzędników ukraińskich w Polsce oraz przeprowadzenie części wykładów w czasie jej trwania, przygotowanie materiałów o charakterze przewodników.
  Projekt był finansowany ze środków unijnych.
  Jerzy Jendrośka pełnił w projekcie funkcję starszego eksperta prawnego odpowiedzialnego za wdrożenie przepisów o OOŚ (International Senior Short-term Expert on the implementation of EIA and SEA in EU).

 • październik - grudzień 2017 r. - udział w realizowanym przez OBWE projekcie polegającym na pomocy w dostosowaniu ustawodawstwa Kazachstanu do wymagan Konwencji z Espoo, Protokołu SEA, a także dyrektywy SEA i dyrektywy EIA. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • luty - kwiecień 2017 r. - udział w realizowanym przez OBWE projekcie polegającym na pomocy w dostosowaniu ustawodawstwa Kazachstanu do wymagan Konwencji z Espoo, Protokołu SEA, a także dyrektywy SEA i dyrektywy EIA. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • styczeń 2017 r. - kwiecień 2018 r. - udział w projekcie pn. „Building Bridges between Regions -Interregional cooperation on the implementation of Principle 10 of Rio Declaration and Article 6 of UN Framework Convention on Climate Change in the Caribbean Region” polegającym na doradztwie podczas negocjacji umowy międzynarodowej dotyczącej dostepu do informacji, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w ochronie środowiska - dla regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Projekt był koordynowany przez Regional Environmental Center z Węgier.
  Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 7-8 grudnia 2017 r. - Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar - udział w międzynarodowej konferencji pt. „Effective Environmental Impact Assessment in the EU”. Jerzy Jendrośka przedstawił referaty „Environmental Impact Assessment (EIA) in the EU Environmental Policy” (wspólnie z S. Ampatzisem z Komisji Europejskiej) oraz „Place of EIA in decision-making” (wspólnie z R. Verheemem). Magdalena Bar przedstawiła referat „Activities subject EIA”. Konferencja została zorganizowana przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze. Jerzy Jendrośka był jej współorganizatorem.

 • 22 listopada 2017 r. - Magdalena Bar - przedstawienie referatu pt. „Zmiany dotyczące ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć”, podczas konferencji „Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji w świetle aktualnych regulacji”, organizowanej przez Rzeczpospolitą, Warszawa

 • 9 - 10 listopada 2017 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do sądu w ochronie środowiska (art. 9 konwencji z Aarhus); szkolenie przeznaczone było dla sędziów z Albanii; zostało zorganizowane przez Regional Environmental Center (REC) w ramach projektu „Better Access to Justice in the South Eastern Europe (SEE)”, Tirana, Albania

 • 27 października 2017 r. - Magdalena Bar - przedstawienie referatu pt. „Zmiana ustawy o ochronie zabytków a ochrona drzew na ‘terenach zabytkowych’”, podczas III Forum Przyjaciół Drzew, zorganizowanego przez „Drogi dla Natury”, Wrocław
  http://aleje.org.pl/pl/wydarzenia/626-forum-przyjaciol-drzew

 • 18 - 19 października 2017 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do sądu w ochronie środowiska (art. 9 konwencji z Aarhus); szkolenie przeznaczone było dla sędziów z Macedonii; zostało zorganizowane przez Regional Environmental Center (REC) w ramach projektu „Better Access to Justice in the South Eastern Europe (SEE)”, Skopje, Macedonia

 • 15 września 2017 r. - Magdalena Bar, Krzysztof Okrasiński - prowadzenie szkolenia pt. „Omówienie prawnych wymagań ocen oddziaływania na środowisko według znowelizowanych przepisów oraz nowych wymagań merytorycznych odnośnie raportu”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ w Gdańsku, Gdańsk

 • 14 - 15 września 2017 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do sądu w ochronie środowiska (art. 9 konwencji z Aarhus); szkolenie przeznaczone było dla sędziów z Serbii, Czarnogóry i Bośni; zostało zorganizowane przez Regional Environmental Center (REC) w ramach projektu „Better Access to Justice in the South Eastern Europe (SEE)”, Budwa, Czarnogóra

 • 4 - 5 września 2017 r. - Magdalena Bar, Krzysztof Okrasiński - prowadzenie szkolenia dotyczącego nowelizacji ustawy ooś oraz kwestii zmian klimatu i bioróżnorodności w ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa

 • 26 - 30 czerwca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady dotyczące praw proceduralnych w ochronie środowiska podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 16 maja 2017 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Wymagania ochrony środowiska a środki z funduszy UE”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji i przedsiębiorców; zorganizowane zostało przez Fundację Jastrząb, Kraków

 • 29 - 31 marca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „The 2014 amendment to the EIA Directive – overview and legal challenges with transposition at national level” oraz udział w dyskusji “Institutional mechanism for quality control and judicial review of substantive legality and accuracy of EIA reports” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Annual Conference on European Environmental Law 2017”, organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 2 marca 2017 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Wymagania ochrony środowiska a środki z funduszy UE”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji i przedsiębiorców; zorganizowane zostało przez firmę Hallmark Events, Warszawa

 • 17 - 19 stycznia 2017 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „The role of the Aarhus and Espoo Conventions in promoting effective public participation in nuclear decision-making” podczas organizowanej przez OECD konferencji “Workshop on Stakeholder Involvement in Nuclear Decision Making”, Paryż
  'zob. zdjęcie'

 • 11 stycznia 2017 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Zmiany przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji; zorganizowane zostało przez firmę Hallmark Events, Warszawa

Działalność międzynarodowa

 • 11 - 15 grudnia 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 59 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 27 listopada - 1 grudnia 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w charakterze eksperta prawnego ECLAC, w ósmym spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Octava reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Santiago de Chile.
  http://negociacionp10.cepal.org/8/es
  'zob. zdjęcie'

 • 11 - 15 września 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w Szóstym Spotkaniu Stron Konwencji z Aarhus, Budwa, Czarnogóra

 • 10 - 13 września 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 58 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Budwa, Czarnogóra

 • 5 - 7 września 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 39 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 31 lipca - 4 sierpnia 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w charakterze eksperta prawnego ECLAC, w siódmym spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Septima reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Buenos Aires.
  http://negociacionp10.cepal.org/7/es
  'zob. zdjęcie'

 • 27 - 30 czerwca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 57 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 13 - 16 czerwca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w Spokaniu Stron Konwencji z Espoo, Mińsk

 • 20 - 24 marca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w chrakterze eksperta prawnego ECLAC, w szóstym spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Sexta reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Brasilii.
  http://negociacionp10.cepal.org/6/es

 • 28 lutego - 3 marca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 56 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 20 - 22 lutego 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 38 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

do góry     drukuj