Prowadzimy działalność z zakresu usług konsultingowych, doradztwa, sporządzania aktów prawnych i ekspertyz, szkoleniową a także wydawniczą. Zapraszamy do zapoznania się wykonanymi przez nas projektami.

   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • marzec 2017 r. - przygotowanie opinii prawnej dotyczącej zgodności komercyjnego odstrzału żubrów z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ochrony gatunkowej. Opinia została przygotowana na zlecenie Fundacji Greenpeace Polska. Autorką opinii była Magdalena Bar.

 • od stycznia 2017 r. - doradztwo prawne dla MAGNA Nowoczesne Technologie S.A. w Kędzierzynie Koźlu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Magdalena Bar.

 • od stycznia 2017 r. - doradztwo prawne dla Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów, a także innych aspektów ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie są Jan Jerzmański i Magdalena Bar.

 • od stycznia 2017 r. - doradztwo prawne dla Valeo Electric and Electronic Systems sp. z o.o. w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Jan Jerzmański.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • styczeń - grudzień 2016 r. - udział w projekcie pn. „Building Bridges between Regions -Interregional cooperation on the implementation of Principle 10 of Rio Declaration and Article 6 of UN Framework Convention on Climate Change in the Caribbean Region” polegającym na doradztwie podczas negocjacji umowy międzynarodowej dotyczącej dostepu do informacji, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w ochronie środowiska - dla regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Projekt jest koordynowany przez Regional Environmental Center z Węgier.
  Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Jerzy Jendrośka.

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 29 - 31 marca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „The 2014 amendment to the EIA Directive – overview and legal challenges with transposition at national level” oraz udział w dyskusji “Institutional mechanism for quality control and judicial review of substantive legality and accuracy of EIA reports” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Annual Conference on European Environmental Law 2017”, organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 2 marca 2017 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Wymagania ochrony środowiska a środki z funduszy UE”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji i przedsiębiorców; zorganizowane zostało przez firmę Hallmark Events, Warszawa

 • 17 - 19 stycznia 2017 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „The role of the Aarhus and Espoo Conventions in promoting effective public participation in nuclear decision-making” podczas organizowanej przez OECD konferencji “Workshop on Stakeholder Involvement in Nuclear Decision Making”, Paryż
  'zob. zdjęcie'

 • 11 stycznia 2017 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia pt. „Zmiany przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenie przeznaczone było dla pracowników organów administracji; zorganizowane zostało przez firmę Hallmark Events, Warszawa

Działalność międzynarodowa

 • 20 - 24 marca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w chrakterze eksperta prawnego ECLAC, w szóstym spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Sexta reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Brasilii.
  http://negociacionp10.cepal.org/6/es

 • 28 lutego - 3 marca 2017 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 56 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

do góry     drukuj