Wynagrodzenie za pracę ekspertów kancelarii rozliczane jest wg stawek godzinowych; są one zróżnicowane w zależności od pozycji i doświadczenia eksperta.

Średnia stawka za godzinę pracy zespołu kancelarii wynosi 480 zł netto za godz. pracy. W przypadku większych zleceń istnieje możliwość negocjacji stawek.

    Przy wykonywaniu pracy przez poszczególnych prawników stawki te kształtują się następująco:

  • Najwyżej wykwalifikowani prawnicy specjalizujący się w prawie ochronie środowiska, z ponad 25 -letnim doświadczeniem w Polsce i zagranicą w prawie ochrony środowiska, posiadający stopień naukowy 530 zł netto.

  • Prawnicy z ponad 20 -letnimdoświadczeniem w prawie ochrony środowiska, posiadający stopień naukowy 480 zł netto.

  • Prawnicy z ponad 5 -letnim doświadczeniem w prawie ochrony środowiska, posiadający tytuł zawodowy lub stopień naukowy 430 zł netto.

W przypadku większych zleceń istnieje możliwość negocjacji stawek.

W przypadku wykonywania usługi w terminie ekspresowym lub w dni wolne od pracy podane stawki ulegają odpowiedniemu podwyższeniu w indywidualnie wynegocjowanym stopniu.

W niektórych sprawach zlecanych przez organizacje ekologiczne lub osoby działające w interesie publicznym, uznanych przez kancelarię za szczególnie istotne ze względu na interes ochrony środowiska, podane wyżej stawki mogą zostać obniżone (średnio o 50%).

do góry     drukuj