O firmie
Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Utworzona została przez zespół prawników z Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) we Wrocławiu, które jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa w tym zakresie.

Czytaj dalej »
Zakres usług
  • usługi konsultingowe, doradztwo oraz sporządzanie ekspertyz z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej,
  • sporządzanie projektów aktów prawnych,
  • działalność wydawnicza,
  • organizacja szkoleń i konferencji.

  Czytaj dalej »
Kontakt
Pl. Solny 16
50-062 Wrocław
tel.: (+48 71) 34 102 34
e-mail: jjb@jjb.com.pl
www.jjb.com.plCzytaj dalej »
Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl