Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych. Komentarz.

SPIS TREŚCI

English table of contents

Wstęp

Geneza Protokołu i proces negocjacji

Tekst Protokołu z komentarzem

Bibliografia

Informacja o autorce

Informacja o Centrum Prawa Ekologicznego